Trump’a ve May’e karşı mücadelede ileriye giden yol

Bu açıklama, 20 Şubat’ta Britanya’da düzenlenen Trump karşıtı gösterilerde dağıtılmak üzere hazırlandı.

 

Britanya genelinde on binlerce insan ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto ediyor.

 

Sokakları dolduranlar, Trump’ın göçmen ve Müslüman karşıtı önlemlerine, Çin’e ve Kuzey Kore’ye karşı savaş tehditlerine, bakanlar kuruluna faşistleri, generalleri, büyük şirket adamlarını ve aile üyelerini atamasına ve cinsiyetçiliğine öfkeliler. Trump, yaygın şekilde, Avrupa’daki ve uluslararası alandaki benzer sağcı hareketlerin önde gelen temsilcisi olarak görülüyor. Bu sağcı hareketler, Fransa’da Ulusal Cephe’yi ve Britanya’da yalnızca Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’ni (UKIP) değil ama aynı zamanda Başbakan Theresa May’in Muhafazakar hükümetini de kapsıyor.

 

Ancak, 20 Şubat’ta üst üste mitingler düzenleyecek olan iki rakip grup, Trump’ı Durdurun Koalisyonu ve Trump’a Direnin, Trump’ın milyarderler ve toplumsal gericiler kabinesine ve May’in uluyan Thatchercı sürüsüne karşı mücadeleyi ilerletebilecek hiçbir şey önermiyor.

 

Milletvekilleri Trump’ın planlanmış resmi ziyaretinin iptal edilip edilmemesi gerektiği üzerine tartışırken parlamento dışındaki ana protesto, Trump’ı Durdurun Koalisyonu tarafından düzenleniyor. Bu harekete, eski parti lideri Ed Milliband dahil İşçi Partili milletvekillerinden, Liberal Demokratlardan, Yeşiller Partisi’nden, Galler Partisi’nden ve başkalarından oluşan bir ittifak önderlik ediyor. Hareket, Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Frances O’Grady ve geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği (AB) üyeliği üzerine referandumda [AB’de] Kalma kampanyası yürütmüş olan onlarca sendika önderi tarafından destekleniyor.

 

Koalisyonun ahlaki bir öfke tavrı takınmasının altındaki amaç, tek pazara erişimi sürdürerek ve Britanya’nın büyük Avrupalı güçler ile ittifak yönelimini korumasını sağlayarak, ülkenin AB’den ayrılma kararının Britanya kapitalizmine etkisini en aza indirmektir.

 

Jeremy Corbyn’in İşçi Partisi’nin Brexit’i engellememe sözü nedeniyle AB referandumu sonucunu parlamentoda tersine çeviremeyen Kalma yanlısı güçler, Trump ve ırkçılık karşıtı duyarlılığı kendi Brexit karşıtı mesajlarını yükseltmenin bir aracı olarak kullanma umuduyla sokaklara çıkıyorlar.

 

Hiçbir yerde, bu güçlerin önde gelen politikacılarının, AB’nin on binlerce sığınmacının ölümüne yol açmış bir Avrupa Kalesi politikasını içeren göçmen karşıtı önlemlerini suçladığını duymayacaksınız. Bunun yerine, May’in Trump ile ittifakına karşı, sadece Britanya’yı değil ama diğer Avrupalı güçleri de büyük bir uygarlaştırıcı alternatif gibi gösteren mide bulandırıcı bir betimleme söz konusu.

 

Guardian’da yazan Paul Mason, “Bizim bir Trump’ı Terk Et dış politikasına ihtiyacımız var.” diyor ve bu politikayı, “hükümetleri ve halkları bizim değerlerimizi paylaşan; Fransa, Hollanda, Almanya, Kanada ve Yunanistan’ı içeren ülkeler ile bir ittifak” olarak tanımlıyor.

 

Gerçekte, Fransa’daki Sosyalist Parti hükümeti, “değerlerimiz”e bağlılığını, onun polisleri Calais’teki göçmenlere gaddarca davranır ve birkaçı kısa süre önce genç bir Müslüman erkeğe anal tecavüze karışırken, binlerce evin basıldığı ve binlerce kişinin tutuklandığı bir olağanüstü hal uygulayarak gösteriyor. Fransa’da ve Hollanda’da, resmen onaylanmış ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, aşırı sağcı partileri hükümet olmanın eşiğine getirmiş durumda.

 

Mason’ın, Syriza yönetiminde AB’nin emrettiği ve toplumsal bir yıkıma yol açmış olan kemer sıkma önlemlerini uygulayan Yunanistan’dan bahsetmesi de aynı ölçüde anlamlıdır.

 

İster AB içinde isterse dışında olsun, emekçilerin yaşam gerçeği budur. Ne var ki bu, Trump’ı Durdurun Koalisyonu’nun önderliğini oluşturan olağanüstü ayrıcalıklı üst orta sınıf kesimleri için önemsiz bir olgudur.

 

Trump’ın NATO ittifakını tehdit etmesini kınayan ve Britanya’nın “Rusya’ya karşı yaptırımları sürdürmesi” çağrısı yapan Mason, kendi “ilerici” alternatif militarist gündemini de netleştiriyor.

 

“Trump’ı Durdurun Koalisyonu” kampanyasını teşvik eden başlıca kişi, Guardian’dan gazeteci Owen Jones’tur.

 

Jones, Britanya’da Trump’a karşı ilk protestolar başladığında, Sosyalist İşçi Partisi’ne (SWP) karşı McCarthyci bir cadı avına girişirken, Londra’daki kendi protestosunu duyurmuştu. O, Savaşı Durdurun Koalisyonu’nu, Irkçılığa Direnin’i, Halk Meclisi’ni, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası’nı ve Britanya Müslüman Konseyi’ni içeren örgütlerin katıldığı protestoları, “tecavüzü örtbas eden bir tarikat” (örgüt tarafından kötü davranılmış önde gelen bir eski üyeye yönelik 2013’te yapılmış suçlamalara bir gönderme) olarak tanımladığı SWP de dahil olduğu için desteklemeyeceğini açıklamıştı.

 

Jones’un asıl siyasi dürtüleri, muhalif protestoları “sekter Judea [eski Filistin’in güneyi] Halk cephesinin [metinde aynen böyle] Brexit yanlısı gösterisi” diye adlandırdığı bir tweet’te ortaya çıktı.

 

Trump’a Karşı Ayağa Kalk, SWP’nin, Britanya Komünist Partisi’nin ve Counterfire’ın [Karşı Ateş] dahil olduğu Brexit yanlısı eğilimlerin yanı sıra, İşçi Partisi’nin Blaircı kanadına ve onların Corbyn karşıtı ittifakına karşı olan başkalarını da içeriyor. O, Corbyn’in ofisinden bir temsilcinin “gözlemci statüsü”ne sahip olmasıyla övünüyor. Ancak alternatif bir hareketin sembolik lideri olarak Corbyn’i gösteren hareket, hiçbir alternatif sunmuyor.

 

Corbyn’in değişmez çabası, partisinin sağ kanadını her konuda yatıştırmaktır. Bu, onların yalnızca açık militarizmleri konusunda değil; Avrupalı işçilerin göç haklarını savunmayı reddetme ve İşçi Partisi konseylerinin Muhafazakarların talep ettiği kemer sıkma önlemlerini sadakatle uygulaması talebi için de geçerlidir. Sonuçta, Trump’a Karşı Ayağa Kalk hareketi, yalnızca, kendisini “mümkün olan en geniş hareketi” inşa ederek May’in Trump’a yönelik davetini “iptal ettirmek” ile sınırlayan Trump’ı Durdurun Koalisyonu’nda bir araya gelmiş güçleri takip etmektedir.

 

Trump, onun kraliçe ile buluşmasını engelleyerek yenilgiye uğratılmayacak! Trump, yalnızca dışlanmış, sapkın bir birey değildir. Nasıl ki May Britanya’daki kapitalist oligarşinin temsilcisi ise, o da aynı şekilde ABD’deki kapitalist oligarşinin temsilcisidir. Bu yüzden, onların vahşi kemer sıkma uygulamalarını ve Atlantik’in her iki yakasında da ticari ve askeri savaşa dönüş için bir kılıf olan “özel ilişki”lerini yenilgiye uğratabilecek tek güç, sosyalist-enternasyonalist bir programla donanmış işçi sınıfıdır.

 

Şu anda aralıksız saldırı altında olan göçmenlerin, kadınların, Müslümanların ve diğer azınlıkların demokratik haklarının savunusu, eşitsizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, polis şiddetine, diktatörlüğe ve savaşa karşı mücadelenin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Bu, kapitalist sisteme karşı ve baskının tüm biçimlerinden arınmış sosyalist bir toplum uğruna, işçi sınıfının, özellikle de onun genç kuşağının kitlesel ve bağımsız bir siyasi hareketini gerektirmektedir.

 

Washington’daki ve Londra’daki hükümetlere karşı bu ölüm kalım mücadelesinde, Britanya’daki işçilerin ve gençlerin müttefiki, Berlin, Paris ve Atina’daki hükümetler değil; Amerika, Avrupa ve tüm dünya işçileridir. Bizler, bu düşünceyle, bugünkü protestolara katılan herkesi, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin Britanya şubesi Sosyalist Eşitlik Partisi’ne katılmaya çağırıyoruz.

 

18 Şubat 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir