Troçki

Lev Troçki’nin öldürülmesinin 75. yılı

Lev Troçki, 21 Ağustos 1940’ta, Sovyetler Birliği’nin o zamanlar GPU olarak bilinen gizli polis teşkilatının bir ajanının bir önceki gün açtığı yaralardan dolayı öldü. Suikast, tarihsel olarak benzeri görülmemiş bir siyasi gericilik dalgası bağlamınd...

Merkezcilik ve Dördüncü Enternasyonal

22 Şubat 1934’te kaleme alınan bu makale ilk kez bu yılın Ağustos ayında Class Struggle adlı dergide yayınlandı. (Cilt 4, Sayı 8). 1. Almanya’daki olayların ardından, Avusturya’da yaşanan olaylar, “klasik” reformizmin tepesine kesin olara...

Materyalist Diyalektiğin ABC’si

Aşağıda yer alan metin, Troçki’nin Sosyalist İşçi Partisi’nde Küçük Burjuva Muhalefet başlıklı makalesinden alınmış bir pasajdır. Diyalektik ne kurgu ne de mistisizmdir, fakat hayatın gündelik sorunlarıyla sınırlı olmadığı, daha karmaşık ve kapsamlı...

Bireysel Terörizmin İflası

Rusya’da ve bütün dünyada okuma bilen ve düşünme yetisine sahip olan herkesin dikkati bütün bir ay boyunca Azef’in üzerinde toplandı. Herkes, yasal gazetelerden ve Duma’daki milletvekillerinin Azef hakkında verdikleri gensoru önergesi üzerinde yapıla...

Britanya’da Sendikalar

“Britanya’da Sendikalar”, Troçki’nin “USM [Uluslararası Sol Muhalefet] ve Yeni Enternasyonal” başlıklı makalesinden alınmıştır. Sendikalar sorunu gerek Büyük Britanya’da gerekse de eski kapitalist ülkelerin çoğunda proletarya...

Komünist Manifesto’nun doksan yılı

Lev Troçki bu yazıyı Komünist Manifesto’nun Afrikaans dilindeki birinci basımına önsöz olarak kaleme aldı. İngilizce’de ilk kez “Ninety Years of the Communist Manifesto” başlığıyla New International’ın Şubat 1938 tarihli sayısında yayınla...

Emperyalist Çürüme Çağında Sendikalar

Bu tamamlanmamış makale, 1940 yılının Ağustos ayında öldürülmesinin ardından Troçki’in çalışma masasında bulundu. İlk kez 1941 yılının Şubat ayında Dördüncü Enternasyonal’de yayınlandı. Dünyanın dört bir yanında çağdaş sendikal örgütlenmelerin gelişi...