Yayın Kurulunun Önerdikleri

Lenin, Troçki ve Ekim Devrimi’nin Marksizmi

  Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin Uluslararası Yayın Kurulu’nun ve Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) başkanı David North’un, 16 Mart’ta Almanya’da, Leipzig Üniversitesi’nde verdiği konferansın metni. David North Leipzig Üniversitesi’nde konuşur...

Troçkizm, Stalinizm ve Sahte Sol – V

Metin Çulhaoğlu’na Yanıt Çulhaoğlu’nun, kendi Stalinist tarihinin yüklerini atmadan (Stalinizmin tarihsel suçlarını açıkça mahkum etmeden) Troçkizmi karalamaya kalkışması “yavuz hırsız ev sahibini bastırır” atasözünü anımsatıyor. O, zorunlu olarak se...

Troçkizm, Stalinizm ve Sahte Sol – IV

Metin Çulhaoğlu’na Yanıt Kapitalist sistem tarihindeki en derin krizlerinden birini yaşarken, başta emperyalistler olmak üzere, tüm ülkelerdeki egemen sınıflar kapsamlı bir militarizm ve diktatörlük gündemini uygulamaya koymuş durumdalar. Başını ABD...

Troçkizm, Stalinizm ve Sahte Sol – III

Metin Çulhaoğlu’na Yanıt Yine de, şu soru yanıtlanmayı bekliyor: Çulhaoğlu, Troçkizm ile komünizm düşmanlığı ve emperyalizmin savunusu arasında Stalinizm karşıtlığı üzerinden bir bağ kurmak için, neden çok daha kolay bir yolu seçmek ve bizzat Troçkis...

Troçkizm, Stalinizm ve Sahte Sol – II

Metin Çulhaoğlu’na Yanıt “Troçki cinayeti” konusunu kısa bir cümle ile geçiştirip “New York entelektüelleri”ne sıçrayan Çulhaoğlu, onların “hepsi olmasa bile önemli bir bölümü Troçkisttir” ve “bir araya gelip dünyayı değerlendirdiklerinde, sürükleyic...

Troçkizm, Stalinizm ve Sahte Sol – I

Metin Çulhaoğlu’na Yanıt 26 Ağustos günü, İleri Haber adlı web sitesinde, Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) Merkez Komitesi üyesi Metin Çulhaoğlu’nun “Troçkizm, Aydınlar ve Tarihsellik” başlıklı bir yazısı yayınlandı. Okuyan herkesin görebileceğ...