Kadın cinayetlerine karşı büyük kadın yürüyüşü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun bir süredir çağrısını yaptığı “Kadın Cinayetlerine Karşı Büyük Kadın Yürüyüşü” 24 Temmuz Pazar günü Taksim’de yapıldı. Saat 13.30’da Taksim-Tünel’de toplanmaya başlayan kadınlar buradan Taksim Meydanı’na doğru yürümeye başladı. Atılan sloganlar ve yapılan konuşmalar eşliğinde yürüyen kadınlar, ellerinde şimdiye kadar öldürülen kadınların fotoğraflarını ve ayrıca “Kadın Cinayetlerini Durduracağız” yazılı dövizleri taşıdılar.

Kadınlar, en önde bir tabut ve çoğu kadının kefeni olan beyaz gelinlik taşıyarak son zamanlarda hızla artan kadına yönelik şiddet vakalarının ve kadın cinayetlerinin faillerinin çoğunlukla kadınların ailelerinden ve sevdikleri erkeklerden olmasına dikkat çektiler. Ayrıca kadınlar, attıkları “Erkek vuruyor, devlet koruyor” ve “Kadın cinayetleri politiktir, sistematiktir” gibi sloganlarla da kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde burjuva devletin herhangi bir adım atmadığını ve son günlerde gündeme gelen elektronik kelepçe gibi uygulamaların da bu konuda yetersiz kalacağını vurguladılar.

Zaten kadın bakanlığının kaldırılıp yerine aile bakanlığının kurulması da, burjuva devletin kadın hakları konusunda atacağını iddia ettiği adımlarda ne kadar samimiyetsiz olduğunun en somut göstergelerinden biridir. Öldürülen kadınların koruma talepleri karşısında kör sağır olan burjuva devlet, kadın katillerine verdiği indirimli cezalarla da kadını değil şiddet uygulayan erkeği korumaktadır. Bu duruma en somut örneklerden biri daha geçen hafta yaşandı; 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden kişinin, kız çocuğu daha önce babasının tacizine uğrayıp da ruh ve beden sağlığını kaybetti denilerek, sanığın cezasında mahkeme tarafından indirim uygulandı! Kadına yönelik şiddetin burjuva devlet tarafından ödüllendirilmesinin herhalde bundan açık bir örneği yoktur.

Kadınların yanı sıra çok sayıda erkeğin de destek verdiği yürüyüş boyunca, sıcak havaya rağmen sloganlar hiç durmadı. Yürüyüş sırasında Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindiğinde kısa bir süre oturma eylemi yapıldı. Daha sonra Taksim Meydanı’na kadar yüründü ve burada bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında yer alan temel talepler kadın cinayetlerini önleyecek bir kadın bakanlığının kurulması ve kadına karşı şiddet uygulayanlara indirimli değil ağır cezaların verilmesiydi.

Pek çok kurumun katıldığı yürüyüşe, Sosyalist Kadınlar olarak bizler de katıldık ve bu taleplere destek verdik. Fakat aynı zamanda bizler, kadına yönelik şiddet olgusunun, erkek egemen kapitalist sistemin tüm diğer sonuçları gibi geçici çözümlerle (burjuva reformlarla) ortadan kaldırılamayacağını; kadınların gerçek kurtuluşunun ancak uluslararası sosyalizm mücadelesiyle (sınıfsız toplumla) birlikte gerçekleştirilebileceğini biliyoruz ve en başta da işçi-emekçi kadınları bu yolda örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir