İşçiler anlaşmayı inceleme hakkına sahiptir!

UAW-GM satış sözleşmesine “hayır” oyu verin!

İşçilere, yaşamlarının gelecek dört yılı üzerine imzalayacakları şartları incelemek için olabildiğince az zaman veren Birleşik Otomotiv İşçileri sendikası (UAW), General Motors (GM) ile anlaşmasını rekor hızda geçirmeye çalışıyor.

UAW, temsil ettiğini iddia ettiği işçilere yönelik görülmemiş aşağılamayla, işine gelen “önemli noktalar”ın ve 1.000’i aşkın sayfadan oluşan toplu sözleşmenin internete konulmasından iki günden daha az bir süre sonra, Cuma gününden başlayarak ülke genelindeki şubelerde oylamalar düzenliyor.

Sendika yetkilileri, son birkaç gündür kapalı kapılar arkasındaki görüşmelerde, kuşkusuz, şirket yanlısı bir anlaşmayı kabul ettirmek için kullanacakları stratejiyi tartıştılar. Hızlı bir oylamanın işçiler arasında öfkeyi ve muhalefeti kışkırtacağının farkında olan sendika görevlileri, işçilerin, anlaşmayı incelemek için ne kadar fazla zamana sahip olurlarsa onun içeriği hakkında o kadar çok şey öğreneceklerini de biliyorlar.

UAW Başkanı Dennis Williams ve Başkan Yardımcısı Cindy Estrada, Halkla İlişkiler firması Berlin Rosen’a danışarak, açıkça, daha hızlı oylamanın daha iyi olduğunu karar verdiler. Bu, yalnızca, toplu sözleşmenin işçilerin korktuğundan daha da berbat olduğu anlamına gelmektedir.

GM işçileri, bu sözleşmeyi ilkesel olarak reddetmelidir. İşçilerin, toplu sözleşmenin tamamını incelemek üzere en az iki hafta olmaksızın bilinçli bir oy vermesi ve onun şartlarını değerlendirmek ve tartışmak için UAW’den bağımsız taban toplantıları örgütlemesi imkansızdır.

Onun içeriğine gelince, bu “dönüştürücü” sözleşmenin ana hedefi, Fiat Chrysler’de kabul ettirilen ile aynıdır: tüm otomotiv işçileri için kalıcı bir düşük ücret ve yan ödeme oranı oluşturmak. Bu, ikinci kademe işçilerin sayısını genişleterek ve yüksek ücretli birinci kademe işçileri işten çıkarmalar, iş hızlandırma ve erken emeklilik programları yoluyla çıkararak yapılacak. İkinci kademe işçilerin oranı üzerindeki tüm sınırlar kaldırılmış durumda.

Ayrıntılar ortaya çıktıkça, UAW’nin yalanları teşhir oluyor:

* UAW, birinci kademe ücretlere giden bir yol yarattığını iddia ediyor ama ikinci kademe işçiler, sekiz yıl sonra yeni bir en üst ücret oranı alsalar bile, oldukça düşük yan ödemeler almaya devam edecekler.

* UAW, Obama yönetiminin 2018’de başlayacak “Cadillac vergisi” kapsamına girmemesi için, GM ile birlikte birinci kademe işçilerinin sağlık hizmetleri ödeneğinin maliyetini düşürmeye çalışacağını belirtiyor. Tam olarak hangi hizmetler ortadan kaldırılacak? İşçiler ne tür yeni maliyetlerle karşılaşacaklar? Toplu sözleşme, Blue Care Network’ü şirketin sağlık hizmetleri sağlayıcısı olarak devre dışı bırakıyor. UAW ve GM, birinci kademe işçileri kalitesiz bir sağlık hizmetleri planına kaydırmayı mı planlıyor?

* Williams, ikinci kademe işçilerin, 91 gün sonra, birinci kademe işçilerle aynı sağlık hizmetlerini alacağını iddia ediyor. Bununla birlikte, sözleşme, dişler ile ilgili masraflarının tam üç yıl sonra karşılanacağını ve tam korumanın beş yıl sonra olacağını belirtiyor. Bu çelişki niye? Ayrıca, sonunda emeklilik sağlık hizmetlerinin büsbütün ortadan kaldırılması hedefiyle, ikinci kademe işçiler, emekli olduktan sonra sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılıyorlar.

* Sözleşme, etkin bir şekilde bir üçüncü ve dördüncü kademe oluşturacak şekilde, geçici işçiler için iki ücret tarifesi kuruyor. 2015’ten sonra işe alınan işçilerin 401(k) emeklilik planına daha düşük bir ödeme yapılıyor. GM Components Holding işçileri daha da düşük ücretler aldılar. GM ve UAW daha kaç tane kademe yaratmak istiyor?

* Hayat pahalılığı ödemeleri, şirketin rekor karlar elde ettiği koşullar altında, yeniden yürürlüğe konulmayacak. Otomotiv işçileri, “kar paylaşımı” dalavereleri yoluyla, kontak anahtarı skandalında görüldüğü gibi, şirketin suç oluşturan eylemlerinin bedelini ödemeye zorlanacaklar.

Sözleşmedeki bir hüküm, şirkete, fabrika bazında “Alternatif Çalışma Programları” uygulama izni veriyor. Hangi yeni programlar planlanıyor?

 

* Toplu sözleşme, “istisnai” koşullar altında onun yeniden başlatılmasına ya da değiştirilmesine olanak tanıyan bir dil ile dolu.

İşçiler sözleşmeyi incelerlerken, sözleşmenin çok daha berbat hükümleri ortaya çıkacaktır. Hiç kimse, çok para kazanmak isteyen bir emlakçı tarafından hazırlanmış bir “önemli noktalar” broşürü şöyle dursun, kendisine düşünmek için sadece birkaç gün verilmesi halinde, bir ev almaz.

İşçiler için, onlara bu anlaşmayı yutturmakta bir şirket çıkarına da sahip olan Estrada’nın ve UAW’nin geri kalanının sözünü kabul etmek, bundan daha az çılgınca olmayacaktır. UAW, nihayetinde, kendi VEBA emekli sağlık hizmeti fonu aracılığıyla, GM’de yüzde 9’luk bir ortaklık payına sahiptir ve eğer işçilerin sömürüsünü arttırabilirse büyük bir gelir elde edecektir.

UAW’nin GM’de anlaşmayı kabul ettirme girişimi, onun, işçi sınıfına karşı, otomotiv şirketleri ve hükümetle koordine edilmiş komplosunun bir devamıdır. UAW, Fiat Chrysler’de, mümkün olduğunca çabuk bir oylama düzenlemişti. Sözleşmeye, işçiler tarafından ülke genelinde ve uluslararası ölçekte hissedilen derin öfkeyi ve muhalefeti ifade edecek şekilde ikiye bir oranında karşı oy vererek engelleyen otomotiv işçileri, başkaldırdılar.

UAW, buna, bir yalan, tehdit ve gözdağı kampanyasıyla karşılık verdi. Özünde birincisinin başka kelimelerle ifade edilmiş hali olan ikinci anlaşmaya yönelik “evet” oyu, anlaşmaya yönelik yaygın desteğin ürünü değildi. Aksine, işçiler, UAW’nin daha fazlası için mücadele etmeyeceğinin farkındaydılar ve anlaşmaya gönülsüzce oy verdiler. Bütün bu deneyimin gösterdiği tek şey, işçilerin, UAW sendikası çerçevesi içinde şirketin emirlerine karşı koymalarının imkansız olduğunun gösterdi.

UAW ile otomotiv şirketleri arasında, sendika başkanı Williams’ın övündüğü gibi, hiçbir “düşmanca ilişki” olmamakla kalmamakta, UAW’nin kabul ettiği sözleşmeler büyük ölçüde otomotiv şirketleri tarafından hazırlanmaktadır. Kapalı kapılar arkasında görüşülen konular, bürokrasinin finansmanına yardım eden çeşitli şirket yanlısı organların korunması ve genişletilmesi gibi, örgütü yöneten ayrıcalıklı üst orta sınıf tabakanın belirli çıkarlarıyla ilişkilidir.

UAW, işçiler pahasına şirketlerin karlarını arttırmaya adanmış bir şirket sendikasıdır. O, devlet ile müttefik olan ve kapitalist sistemi savunmaya adanmış bir emek polisi gücüdür ve başlı başına bir şirkettir.

Otomotiv işçileri için, çıkarlarını bu örgüt içinde ve onun aracılığıyla ifade etmek mümkün değildir. İşçiler, kendi geçimlerini belirleyen toplu sözleşmeyi dikkatlice inceleme ve tartışma hakkı da dahil, temel demokratik haklardan yoksun bırakılmaktadır.

Otomotiv işçileri, sadece GM’ye ve Üç Büyük otomotiv şirketine [Fiat Chrysler, Ford, General Motors] karşı değil ama çoğunluk zararına küçük bir azınlığı zenginleştiren bütün bir ekonomik ve siyasi sisteme karşı mücadele içindeler. İşçilerin müttefikleri, ABD’yi aynı Cumhuriyetçiler gibi bir ucuz emek cennetine dönüştürmek isteyen Başkan Obama ve Demokrat büyük şirket politikacıları değildir.

GM işçilerinin müttefikleri, ülke çapında aynı mücadeleyle karşı karşıya olan otomotiv, çelik, telekom ve posta işçileri ile öğretmenler ve diğer işçilerdir. Onların müttefikleri, Meksika’da, Kanada’da, İtalya’da ve dünyanın dört bir yanında küresel şirketlerin ve bankaların aynı saldırılarıyla karşı karşıya olan sınıf kardeşleridir.

WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni, GM işçilerini, mücadelenin yürütülmesini UAW’nin ellerinden almak için, ondan bağımsız taban komiteleri seçmek üzere derhal harekete geçmeye çağırır. Toplu sözleşmenin reddedilmesini, FCA’ya karşı mücadeleyi yeniden başlatmak üzere Fiat Chrysler işçilerine; hala şartlarını bilmedikleri bir toplu sözleşme altında çalışan John Deere işçilerine; GM’den sonra sırada olan Ford işçilerine ve toplumsal eşitsizliğe karşı mücadelede ve işlere ve ücretlere yönelik amansız saldırıda ileriye giden bir yol arayan tüm işçi sınıfına yönelik bir çağrı izlemelidir.

GM işçilerini, bu mücadeleye girişmek üzere WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni ile bağlantıya geçmeye çağırıyoruz.

29 Ekim 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir