Halkalı’da iş cinayetlerine ve çalışma koşullarına karşı militan eylem

Geçtiğimiz hafta sonu 10 işçinin Torun Center inşaatında ölüme gönderilmesinin ardından, başta cinayetin meydana geldiği Mecidiyeköy olmak üzere birçok yerde polis terörüyle karşılaşan protesto gösterileri gerçekleşmiş ve binlerce kişi iş cinayetlerine “artık yeter!” demişti.

Bu gösterilere, Pazartesi günü, İstanbul Halkalı’daki inşaat işçilerinin gerçekleştirdiği kitlesel militan bir eylem eklendi. Halkalı’daki eski çöplüğün bulunduğu yere yapılan Halkalı Temapark Mesa Blokları şantiyesinde çalışan binlerce işçi öğle saatlerinde iş bıraktı ve barikatkurarak TEM otoyolunu trafiğe kapattı.

5 bin işçinin çalıştığı şantiyede birkaç yüz işçinin öncülüğünde ve kendiliğinden başlayan eylem kısa bir süre içinde 3 binden fazla işçinin katıldığı, iş cinayetlerinin ve çalışma koşullarının protesto edildiği kitlesel bir boyut kazandı.

Şantiyede çalışan bir inşaat işçisinin verdiği bilgiye göre, bir yıldır inşası devam eden Temapark Mesa Blokları’nda bugüne kadar 5 işçi iş cinayetine kurban gitti. Protesto gösterisi sırasında konuşan ve oldukça öfkeli olan işçiler, ücretlerinin zamanında yatırılmadığını, sigortasız çalıştırıldıklarını, barınma ve yemek durumunun içler acısı olduğunu(yemeklerden böcek çıkıyor) ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını belirtiyorlardı.

Özetle, en son Torunlar Center’da 10 işçiyi ölüme gönderen ve neredeyse tüm büyük inşaat projelerindeki kölece çalışma koşulları burada da mevcuttu.

Eylemin bir saat gibi kısa bir sürede, işçilerin tüm taleplerinin karşılanmasıyla sonuçlanması, kendiliğinden bir öfke patlamasını ifade eden ve giderek genişleyen bir katılımla gösterilen militan tepkinin sonucudur.

İnşaatın patronu ve temsilcileri, hiç kuşkusuz, işçilerin öfkesinin dizginlenmemesi durumunda mücadelenin çok daha sert bir karakter kazanacağını gördüler ve bu eylem karşısında geri adım attılar.

Taleplerinin kabul edildiğinin işçilere bildirilmesinin ardından, işçilerin kendi aralarından seçtikleri temsilciler, ortak taleplerinin kabul edildiğine ilişkin patrondan yazılı taahhüt aldılar ve eylemi sonlandırdılar.

İnşaat İşçileri Sendikası temsilcisinin bildirdiğine göre, “sigortaların tam yatması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin eksiksiz sağlanması, yemekhanenin uygun şartlara getirilmesi, ödenmeyen ücretlerin derhal yatırılması konularında yetkililerden yazılı taahhüt alındı.”

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi kazanımından daha önemlisi, binlerce işçinin kendi temsilcilerini seçmesi, bu temsilciler ile aktif bir şekildesürece müdahale etmesi ve işçi temsilcilerinin düzenli aralıklarla değiştirilmesi kararını almalarıdır.

Temapark Mesa Blokları şantiyesinde çalışan işçiler, gerçekleştirdikleri eylemin militan karakterinde olduğu gibi, bütün sınırlılıklarına karşın bir işçi sınıfı özörgütlenme nüvesini ifade eden bu adımla da sendikal sınırları aşmakta ve işçi sınıfının izlemesi gereken yolu göstermektedir.

Bununla birlikte, giriştikleri militan eylem sonucunda patrona taleplerini kabul ettiren işçilerin, bu taleplerini kalıcılaştırması ve tüm sektöre yayması için, yalın bir kapitalizm karşıtı perspektifle donanması ve diğer işkollarından sınıf kardeşlerini de kapsayacak enternasyonalist sosyalist bir siyasi örgütlenmede birleşmeleri gerekiyor.

Kapitalizm altında, sermaye sınıfı ve hükümetler için devasa bir kar ve rant alanı olan inşaat sektöründeki kölece çalışma koşullarının kalıcı olarak iyileştirilmesi mümkün değildir. Bu gerçeklik, diğer sektörler için de geçerlidir. İş cinayetlerinin son bulması, insanca çalışma ve yaşama koşulları talebi kapitalizmle bağdaşmamaktadır.

Bu hedefleri hayata geçirebilmek için, sermayenin gardiyanlığını yapan sendikal bürokratik cendereyi aşan, militan sınıf mücadelesine önderlik edecek yeni türde kitlesel devrimci taban örgütlenmelerini inşa etmek; bu örgütleri işçi sınıfın tamamına yayarak kalıcılaştırmak ve sosyalist bir işçi iktidarını kurmak gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir