Evrim Teorisi 150. Yaşında Engellemelerle Boğuşuyor

Darwin’in doğumunun 200. Türlerin Kökeni’nin yayınlanışının 150. yılında Evrim Teorisi dünyanın her yerinde yasaklarla, engellerle, safsatalarla karşı karşıya. Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yaşandı. Tübitak’ın çıkardığı Bilim ve Teknik adlı derginin bu ayki sayısında kapaktan Darwin’in resmi ve 15 sayfalık Darwin dosyası kaldırıldı ve derginin genel yayın yönetmeni Çiğdem Atakuman görevinden alındı. Yaşananlar 2009 yılının Darwin yılı ilan edilmesinin Türkiye’nin “bilimsel gündeminde” bir anlamı olmadığını gösteriyor.

Yasaklar ve Ulusalcı Tepkiler

Derginin kapağından Darwin’in resminin kaldırılmasına ilişkin tepkiler konunun Meclis’e taşınması ile birlikte basında geniş yer bulmuş durumda. Bilim ve Teknik dergisine yapılan müdahalenin arkasında kimlerin bulunduğu ve amacının ne olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Fakat bunun temel nedenlerini sorgulayacak olursak, yasağa karşı gösterilen tepkilerin ulusalcı bir bakışa sahip olduğu, daha çok kuru bir AKP karşıtlığından beslendiğini görmek mümkün. Bu gerçekçi olmayan tepkilere kısaca göz atmakta yarar var:

Geçtiğimiz günlerde Üniversite Konseyleri Derneği ve Yurtsever Cephe Öğrenci Birliği, Tübitak’ın önüne kadar gidip bu yasağı protesto ettiler ve bu konuda da ulusalcılıklarını dışa vurmaktan geri kalmadılar: Cebeci ne dünyada ne ülkemizde ne de kendi kurumunda yürüyen araştırma faaliyetlerinden habersiz, cahil bir yöneticidir. Üstüne üstlük cahil dünya görüşüne uymadığı için toplumun bilgilenmesine de engel olabilen görevini kötüye kullanan bir yöneticidir. Sayın Cebeciyi bu makama getiren siyasi irade ve bürokratik çevrede kendisi kadar cahil ve ehliyetsizdir. TÜBİTAK’ın Fetullahçı, cahil ve ehliyetsiz bir kadronun eline düşmesi Türkiye’de bilim üretiminin daha geri kalması anlamına gelecektir. Ülkeyi daha da bağımlılaştıracaktır. AKP herhalde bunu istemektedir.[1]

Burada olay sadece AKP ve şeriat karşıtlığıyla ele alınmakla kalmamış, yasağa karşı çıkmanın gerekçesi olarak ülkenin daha da bağımlılaşacağı söylenmiş. Baştan sona ulusalcılık kokan bu tutum sadece yukarıda bahsi geçen gruplar tarafından değil en başta CHP tarafından da savunuluyor. Zaten konuyu Meclis gündeminde taşıyan CHP’ydi.

Halbuki onların görmek istemediği şey, bunun basit bir AKP politikası olmadığıdır. Evrim Teorisi’ne yapılan bu saldırı sadece Türkiye’ye özgü olmayıp dünya kapitalizminin durumuyla doğrudan ilişkilidir. Bazılarının hala ilericilik atfedebilmesine rağmen egemen sınıf, günümüzde tamamen gericileşmiş olup akıldışı teorileri sırasıyla piyasaya sürerken, bilimsel gerçekleri gizleme telaşındadır. Geçtiğimiz aylarda bu olgunun fizik alanındaki yansıması olan Büyük Patlama Teorisine kısaca değinmiştik. [2] Biyoloji bilimine baktığımızda ise aslında durumun biraz daha farklı olduğunu görebiliriz. Evrim Teorisi doğduğu günden beri sürekli bir saldırı altında olmuş, fakat kendisini kabul ettirebilmişti. Küreselleşme adını verdiğimiz son 30 yıllık süreçte Evrim Teorisi de çok ağır saldırılara uğramaya başladı, bununla birlikte son 30 yılda Dünya genelinde dine dönüş de mevcut. Dünya ekonomisinin uluslararasılaşmasına paralel olarak gericilik de uluslararasılaşıyor.

Dünya’daki Durum

Söz konusu gericiliğin biyolojideki yansıması 90’lı yıllarda ABD’de icat edilen Akıllı Tasarım (İntelligent Desing) Teorisidir. Herhangi bir dine dayanmadan bütün canlıların akıllı bir varlık tarafından tasarlandığını iddia eden ve kendisine “bilim insanı” diyen 400 kişinin icat ettiği bu teori bildiğimiz yaratılışçılığın cilalanmış halinden başka bir şey değildi. Herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan, kendisini Evrim Teorisi karşıtlığıyla var etmekten öteye geçmeyen bu teori pek çok devlet adamı, patron, “bilim insanı”, din adamı tarafından büyük destek gördü. Bu teori, ilk ortaya çıktığında, “bu ülkedeki zencilerin şiddete yönelmesinin sebebi onların genlerindeki zayıflıklardır, öyle yaratılmışlardır” diyerek, nasıl bir amaca hizmet ettiğini de gösterdi. Ardından, onun okullarda Evrim Teorisi ile birlikte okutulması istendi. Eski başkan Bush’dan da ciddi destek görmüş olan bu teori henüz amacına ulaşabilmiş değil.

Fakat bu teori dünyanın her yerinde bizzat patronlarca finanse ediliyor, siyasetçilerin de girişimleriyle günden güne güç kazanıyor. Yaratılışçılar başta ABD olmak üzere pek çok ülkede burjuva siyasetçilerle yakın ilişki içinde olup kendi teorilerini kabul ettirebilmek için lobi faaliyeti yürütmektedirler. Bugüne kadar ABD’de pek çok senatör, İngiltere’de kraliyet ailesi ve pek çok ülkedeki devlet adamları bu teoriyi destekleyen açıklamalar yaptılar. Dahası, geçtiğimiz yıllarda, İtalya’da dönemin Milli Eğitim Bakanı, Evrim Teorisi’nin müfredattan kaldırılmasını teklif edecek kadar ileri gidebilmişti.

Bir tane bile ciddi kanıt ileri sürememiş, sadece Evrim Teorisi’ndeki henüz doldurulmamış noktaları ele alan, gerektiğinde her türlü yalana, çarpıtmaya başvuran, egemen sınıftan aldığı destekle kendi düşüncelerini anlatan kitapları her fırsatta ücretsiz dağıtabilen, bol miktarda kirli ilişkiye sahip olan yaratılışçılar doğrudan doğruya kapitalizmin bir ürünüdür.

Türkiye’deki Durum

Özel olarak Türkiye’ye baktığımızda ise durumun hiç iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz. Tübitak’ın eski başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak’ın bu konudaki açıklaması ibretlik:En son ağustosta çıkarılan kanunla, TÜBİTAK, siyasi erkin denetimi altına sokuldu. Bilim siyasallaştırılınca işte böyle sonuçlar ortaya çıkar. Bilimsel bir teori, bir olgu bu şekilde siyasetle baskılanamaz. Bu sansür olayı beni hiç şaşırtmadı, bekliyordum. En başından beri bu tehlikeye dikkat çekmek istiyordum. Siyaset işin içine girince işte böyle bilimsellikten uzaklaşılır. Bizim zamanımızda çok sayıda Darwin konulu sayı hazırlamıştık. AKP hükümetinin gelir gelmez, beni tasfiye etmesinin de arkasında bu var. Biz bilimde ayrım yapmayız, bilim evrensel bir olgudur.[3]

Ayrıca Harun Yahya imzalı, bilimsel hiçbir dayanağı olmayan, içinde son derece ciddi mantık hataları, çarpıtmalar ve yalanlar bulunan kitaplar okulların önlerinde ücretsiz dağıtılıyor, kitaplar ve cdler ücretsiz ya da ucuz bir fiyata evlere, okullara ve iş yerlerine bırakılıyor. Bu şahsın imzasını taşıyan Yaratılış Atlasları ve sergiler türüyor ve bütün bunlar aynı zamanda başka dillere çevrilerek diğer ülkelerde de dağıtılıyor. Kendisine karşı bir eleştiri yöneltildiğinde ise hemen bir mahkeme kararıyla o siteyi engellettirebiliyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda Richard Dawkins’e dava açması ve sitesinin mahkeme kararıyla erişime kapatılması bu olgunun en çok bilinen örneklerindendir. Kendisinin pek çok şirketten mali destek aldığı, pek çok kirli ilişkileri olduğu ve davalarının hala devam ettiği basında defalarca yer aldı. Ancak bu sadece ona özgü bir durum değil, dünyanın her yerinde bizdeki Harun Yahya benzerleri var ve onlar kapitalistlerin desteği ile saçmalıklarını yaymaya devam ediyorlar.

Türkiye’de okullarda zaten Evrim başlığı altında yaratılış anlatılıyordu. Okullarda hala zorunlu din dersleri var, laik olduğunu iddia eden bir devlet Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kuruma sahip ve dine müdahale ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi pek çok bakanlığın bütçesini aşıyor. Bu nedenle Bilim ve Teknik dergisindeki yasağa karşı çıkarken Evrim teorisinin şu anki biçimde öğretilmesine devam edilmesini savunmanın hiçbir ciddi yönü yoktur. Bu ülkede, ikiyüzlü eğitim sisteminin doğrudan bir sonucu olarak biyolojiden mezun olan her 5 kişiden sadece 1 tanesi Evrim gerçeğini kabul etmektedir. Yorum okuyucunun! Yukarıda belirtildiği gibi, bilim üzerinde estirilmeye çalışılan gericilik rüzgarları kapitalizmin doğrudan bir sonucudur. Dolayısıyla kapitalizmin tasfiyesiyle birlikte ortadan kaldırılabilir.

Çünkü sosyalist dünya her şeyden önce sınıfların, ayrımcılıkların, sömürünün, bilimin ve sanatın önündeki kısıtlamaların olmadığı bir dünya olacaktır. O üretici güçlerin gelişmişliğinin, bilim ve teknolojinin bir avuç ayrıcalıklı kapitalistin niyetlerine ve kar hırslarına bağlı olmadan insanlığın hizmetine verildiği bir dünya olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir