Toplu sözleşme yoksa çalışmak da yok! CWA ile IBEW’in Verizon grevini baltalamasını engelleyin!

 

WSWS Verizon Grevi Bülteni, Verizon işçilerini ve diğer işçileri, bu açıklamayı indirip basmaya, sosyal medyada paylaşmaya, çalışma arkadaşlarına göndermeye ve tabandaki işçiler tarafından dağıtılan imza kampanyasına katılmaya çağırıyor.

İşçiler arasında, CWA sendikasının Verizon grevcilerini toplu sözleşmenin tamamını görmeksizin ve onu oylama hakkına sahip olmaksızın işe geri dönmeye zorlama girişimine karşı giderek artan bir muhalefet var.

CWA, işçilerin öfkesini yatıştırmak amacıyla, sözde geçici bir anlaşmanın 10 sayfalık bir özetini, bir de yaklaşık 100 sayfalık mutabakat notlarını yayınladı. Ayrıca, Salı ve Çarşamba günleri, bazı oylamaların hemen gerçekleşeceği ve diğerlerinin, en azından New York City’de, 7 Haziran’a kadar devam edeceği birkaç yerel sendika toplantısını ve telekonferansını duyurdu.

Bununla birlikte, sendikalar bunu kıvırmaya çalışırken, işçilerin elinde bir toplu sözleşme bulunmuyor (tabii, eğer ortada bir toplu sözleşme varsa). Bu “oylama”, grevin sona ermesi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı için bir sahtekarlıktır. Bu, en temel demokratik prosedürlerin açıkça ihlali ve işçilerin kabul etmeyeceği bir süreçtir.

Sendika yöneticileri Shelton, Mooney ve ortaklarının, işçilerin herhangi bir sözleşmeyi okuma ve oylama olanağına sahip olmasını istememesinin basit bir açıklaması var. Onlar anlaşmayı en uygun şekilde betimlemeye çalışırken, özette çok az bilginin yer alıyor olması, bunun, telekom devinin taleplerine tam bir teslimiyet olduğunu göstermektedir.

CWA ve IBEW sendikaları, 2011-12’de emsal teşkil eden sağlık hizmetleri tavizleri konusunda anlaşmalarının ardından, tıbbi masrafları işçilere ve ailelerine daha fazla kaydırarak yüz milyonlarca dolarlık ek ödünler vermeyi kabul ettiler. Plan, özetle, aylık primlerden ve yıllık indirimlerden doktorlar ve acil servis muayeneleri için ortak ödemeye kadar, her kategoride kapsamlı artışlar içeriyor.

Reçeteli ilaçlarda artışlar ve indirimli ilaçlar “tercih listeleri”ni imzalamayan işçiler için ezici vizite ücretleri söz konusu. On binlerce emekli, yaşamlarını kısaltacak ve şirkete milyonlarca daha tasarruf sağlayacak şekilde, daha fazla cepten harcamaya ve daha büyük sınırlamalara da tanık olacak.

New York Times’ın yazdığı gibi, Verizon, “yeni toplu sözleşmelerde en az bir açık zafer elde etti: sağlık hizmetlerinde yüz milyonlarca dolarlık maliyet tasarrufu.”

Sözleşme özeti, özellikle büyük şehirlerde yaşayan işçiler için, enflasyon oranının biraz üstünde, yıllık ortalama yüzde 2,5’lik alay edici ücret artışları içeriyor. Fazla mesaiye de üst sınır getiriliyor. Emeklilik maaşları, yıllık yüzde birlik bir aşağılayıcı artışla birlikte, özünde dondurulacak.

Sendikaların “iş güvencesi” elde etmiş olduğu iddiası da, aynı ölçüde düzmecedir. Tüketici taleplerini çağrı merkezleri arasında aktarma konusunda, şirkete işten çıkarma imkanı sağlayacak yeni kurallar olacak. Anlaşma, şirketin yeniden yapılanmasını ve binlerce işi ortadan kaldırmasını kolaylaştıracak. Bir uzman, Fortune’a, “Verizon’a esasen birimden kurtulması için dört yıl veren” anlaşmanın, “şirketin kablolu telekomünikasyon işinden çıkmasının başlangıcı” olduğunu söyledi.

CWA nefret edilen Kalite Kontrol İncelemesi’ni kaldırdığını iddia ederken, anlaşma, CWA ile IBEW’in iş hızlandırmaya yardımcı olacağı ve kendi üyelerini kurban edeceği bir ortak işgücü-şirket yönetimi kurulu oluşturacak.

Şirketler Amerika’sının geri kalanı gibi, Verizon’un amacı da, daha yaşlı, daha yüksek ücretli işçileri, katlanılmaz çalışma koşullarına, uzakta görevlendirmelere ve diğer usandırma biçimlerine tabi tutarak “kendi istekleriyle” emekli olmaya zorlamaktır. Bu işçilerin, ya da en azından bir kısmının yerine, hala CWA’ya ve IBEW’e aidat vermek zorunda olan daha düşük ücretli işçiler geçirilecektir.

Açık ki Verizon, istediği en önemli değişiklikleri elde etmiş durumda. Sendikalar, şirketin diğer önlemlerden sözde vazgeçmiş olduğunu ilan ediyorlar ama bu, anlaşmayı pazarlamaya yardım etmeye yönelik iyi örgütlenmiş bir operasyonun parçasıdır.

Şu kesinlikle açıktır: İşçiler, işe geri dönmeden önce, toplu sözleşmenin tamamına ve onu incelemek için yeterli zamana sahip olmalıdır!

Verizon, CWA ve IBEW, işçilerin işe geri dönmesi durumunda, greve yeniden başlamanın çok daha zor olacağını biliyorlar. Anlaşmanın, işçilerin grev hattında olmadığı ve onu tartışıp muhalefet örgütlemek için daha az fırsata sahip oldukları Anma Günü’nün olduğu hafta sonunda duyurulmuş olmasının nedeni budur.

Ayrıca, işe dönüş, tam da New York’taki ve diğer eyaletlerdeki on binlerce işçi için işsizlik ödeneklerinin ödenmesinin planlandığı günde gerçekleşmektedir. CWA Savunma Fonu’ndan yapılacak grev yardımlarının da haftalık 400 dolara çıkarılması planlanıyor. Shelton ve geri kalan sendika yöneticileri, işçilerin üzerindeki ekonomik basınçta gerçekleşecek herhangi bir azalmanın, tabanı şirketin ödün taleplerini geri püskürtmek üzere gitgide daha kararlı kılacağını biliyorlar.

Sendikaların sabotajlarını özenle planlamamış oldukları kesinlikle söylenemez!

WSWS Verizon Grevi Bülteni, işçileri, aşağıdaki talepleri yükseltmek ve bunlar etrafında örgütlenmek üzere toplantılara katılmaya, iş arkadaşlarıyla konuşmaya ve bilgileri sosyal medyada yaymaya çağırıyor:

1. İşçiler toplu sözleşmenin tamamını inceleme ve tartışma olanağına sahip olana kadar işe geri dönmeye hayır! İşçilerin, düzmece özetleri ve konuşma konularını değil, gerçekleri bilmesi gerekiyor.

2. Grev gözcüleri geri dönmeli ve grev, bütün toplu sözleşme üzerine demokratik bir oylamaya kadar devam etmelidir.

3. Kesinlikle hiçbir ödün kabul edilmeyecek. Sorun, işçilerin neleri feda edeceği değil; tüm işçilerin nitelikli bir iş, sağlık hizmetleri ve emeklilik hakkını güvence altına almak için ne yapılması gerektiğidir.

WSWS, ciddi bir mücadele örgütlemek için, işçileri sendikalardan bağımsız taban komiteleri kurmaya çağırıyor.

Sendikalar, eylemleri dolayımıyla, işçilerin şirketlere karşı mücadelesinde, onları temsil ettiğini iddia eden barikatın diğer tarafındaki örgütler olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. CWA ve IBEW, işçileri birleştirmemekte; tersine, bölmektedir. Onlar, işçilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için mücadele etmiyor; maliyet azaltıcı önlemlerini uygulamasında şirket yönetimine yardım ediyorlar. Onlar, grev kırıcılığına ve mahkeme kararlarına karşı mücadele etmiyor; Başkan Obama’dan New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya kadar, grevi kırmakta Verizon’a yardım eden büyük şirket politikacılarını destekliyorlar.

Geçtiğimiz Nisan ayından beri bir toplu sözleşme olmaksızın çalışan California, Nevada ve Hawaii’deki AT&T West işçileri, Verizon işçileri ile ortak mücadeleye katılmaya can atıyorlar. İşi geçtiğimiz hafta San Diego işçilerinin grevini baltalamaya kadar vardıran (sendika anlaşmayı grevin eyalet geneline yayılmasına “sadece saatler” kala kabul etti) CWA sendikası, bütün gücüyle, ABD’nin her iki yakasında (Doğu ve Batı) ortak bir mücadeleyi önlemek için çalışıyor.

On milyonlarca işçi mücadele etmek istiyor. Öğretmenler, havayolu işçileri, posta işçileri, Macy’s’te ve dev süpermarket zincirlerinde çalışan perakende işçileri uzatılmış toplu sözleşmelerle çalışıyorlar ve onların çoğu greve gitmeyi onaylamış durumda. Verizon işçilerinin müttefikleri Demokratik Partili politikacılar değil; ABD’de ve uluslararası ölçekte aynı mücadele ile karşı karşıya olan işçi sınıfıdır.

Önümüzdeki iki günde ne olursa olsun, mücadeleyi ileriye taşımak için, taban direnişinin altyapısı inşa edilmelidir!

31 Mayıs 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir