Sri Lanka SEP ve IYSSE, hükümetin yasağına rağmen başarılı bir 1 Mayıs toplantısı düzenledi

Sri Lanka’daki Sosyalist Eşitlik Partisi (SEP) ve Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE), 1 Mayıs günü, Colombo’da, güçlü bir 1 Mayıs toplantısı düzenledi. Etkinlik, Yeni Kent Salonu’nun dışında ve Sirisena-Wickremesinghe hükümetinin tüm 1 Mayıs toplantılarına ve gösterilerine yönelik yasağına meydan okuyarak düzenlendi.

Colombo Belediye Meclisi, hükümetin talimatına yanıt olarak, SEP’in Yeni Kent Salonu’ndaki önceden ödemesi yapılıp planlanmış olan toplantısını iptal etmişti. 1 Mayıs etkinlikleri için yer ayarlamış olan diğer tüm partiler ve sendikalar da benzer yasaklarla karşılaştı.

SEP’in 1 Mayıs toplantısına, parti üyelerinin ve destekleyicilerinin yanı sıra işçilerden, gençlerden, uzmanlardan ve ev kadınlarından oluşan 100’den fazla kişi katıldı. Savaştan harap olan Jaffna Yarımadası’ndan ve ülkenin merkezindeki plantasyonlardan Tamilce konuşan işçiler ve gençler de katılımcılar arasındaydı. Aynı gün Sri Lanka genelinde yapılan diğer 1 Mayıs mitinglerine binlerce kişi katıldı.

Colombo’daki 1 Mayıs toplantısı

SEP’in toplantısını yöneten WSWS’nin ulusal editörü K. Ratnayake, katılanlara teşekkür etti ve Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) tüm şubelerine ve uluslararası işçi sınıfına, özellikle de 13’ü düzmece suçlamalarla ömür boyu hapse mahkum edilmiş olan Maruti Suzuki işçilerine devrimci selamlarını sundu.

Ratnayake, Sirisena-Wickremesinghe hükümetine yönelik büyüyen kitlesel muhalefetin, sınıf mücadelesindeki uluslararası bir kabarmanın parçası olduğunu açıkladı. O, hükümetin bu gelişmeden dehşete kapıldığını ve “işçi sınıfını doğrudan hedef almasının ve kendi anayasasını ve yasalarını ihlal ederek 1 Mayıs etkinliklerini yasaklamasının” nedeninin bu olduğunu söyledi.

Kapila Fernando

IYSSE temsilcisi Kapila Fernando, toplantıda, sahte sol Öncü Sosyalist Parti’nin (FSP), 1 Mayıs yasağının antidemokratik karakterini önemsiz gibi gösterdiğini söyledi. O, “FSP, bu yolla, işçi sınıfının Sirisena-Wickremesinghe hükümeti altında karşı karşıya olduğu gerçek tehlikeleri gizlemeye çalışıyor.” dedi.

SEP siyasi komitesi üyesi Vilani Peiris, uluslararası işçi sınıfının bugün karşı karşıya olduğu siyasi durumu, 50 yıl önce 1968’deki devrimci mücadele patlaması ile kıyasladı. O, elli yıl önce işçi sınıfına yön veren ve uluslararası harekete ihanet eden Stalinist ve Sosyal Demokrat partilerin ve sendikaların bugün çökmüş olduğunu belirtti.

Vilani Peiris

“SEP’in önceli olan Devrimci Komünist Birlik (RCL), 1968’de, uluslararası bir sınıf mücadelesi patlaması koşullarında kurulmuştu. O, Güney Asya’da, Troçkizmin bayrağını, devrimci perspektifini ve programını yükseltti.” Peiris, SEP’in bu mirasa dayandığını ve onu sürdürdüğünü söyledi ve ekledi: “Onun, işçi sınıfını 1 Mayıs yasaklarına karşı uluslararası sosyalizm perspektifiyle harekete geçirme inisiyatifi almış olmasının nedeni budur.”

Ana raporu, SEP genel sekreteri ve WSWS Uluslararası Yayın Kurulu üyesi Wije Dias sundu. Dias, binlerce Sri Lankalı işçinin, gencin ve ezilen insanın, hükümetin yasağına meydan okuyarak 1 Mayıs mitinglerine katıldığını söyledi ve şunu ekledi:

“İşçiler ve gençler arasında hükümetin yasadışı yasağına karşı yaygın bir muhalefet var ama devrimciler olarak bizim sorumluluğumuz, bu 1 Mayıs yasağının gerçek anlamını ve yaygın öfkenin siyasi potansiyelini açıklamaktır.”

Dias, dünya kapitalizminin derinleşen ekonomik ve siyasi krizinin ve Sri Lanka’daki burjuva egemenliğinin yozlaşmış durumunun, gelişmekte olan bir devrimci krizin parçası olduğunu belirtti. “Sri Lanka’daki iktidarın, başını nereye çevirdiği ve ne yapmak istediği hakkında hiçbir fikri yok. Sol eli, sağ elinin ne yaptığını bilmiyor.”

Wije Dias

Dias, Lev Troçki’nin 1934’te, II. Dünya Savaşı’nın patlamasından beş yıl önce yaptığı çözümlemeden alıntı yaptı ve bugün aynı temel siyasi süreçlerin var olduğu uyarısında bulundu.

Troçki, “Savaş ve Dördüncü Enternasyonal”de, şunları yazmıştı: “İç çelişkilerin basıncı, ülkeleri, sırası geldiğinde birbiri ardına, uluslararası patlamalar hazırlamaksızın iktidarı koruyamayan faşizm yoluna itiyor. Bütün hükümetler savaştan korkuyor. Ama hiçbir hükümet bir seçme özgürlüğüne sahip değil. Bir proleter devrim olmaksızın, yeni bir dünya savaşı kaçınılmazdır.”

Dias, DEUK’un emperyalist savaşa karşı ve kapitalist kar sistemine son vermek için dünya proletaryasını harekete geçirme gerekliliği üzerine Temmuz 2014’teki açıklamasından şu alıntıyı yaptı:

“Savaşa karşı mücadele olmaksızın sosyalizm uğruna; sosyalizm uğruna mücadele olmaksızın da savaşa karşı mücadele edilemez. İşçi sınıfı, savaşa, gençliğe ve ezilen kitlelere, sosyalist bir program temelinde yol göstererek karşı çıkmalıdır. Bu, siyasi iktidarı alma, bankaları ve büyük şirketleri mülksüzleştirme ve bir dünya sosyalist işçi devletleri federasyonunu inşa görevine girişme programıdır.”

SEP genel sekreteri, konuşmasını, tüm katılımcıları DEUK’un 5 Mayıs’taki Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’na kayıt olup katılmaya çağırarak bitirdi. “Biz, bu çalışma yoluyla, uluslararası sosyalizm uğruna mücadele eden kitlesel bir devrimci işçi sınıfı partisinin temellerini atıyoruz. Hepinizi, bu görevi üstlenmeye çağırıyorum.”

1 Mayıs katılımcıları Enternasyonal marşını söylüyor

Canlı geçen 1 Mayıs toplantısı, SEP’in parti inşa fonu için 17.000 rupi topladı ve Enternasyonal’in söylenmesiyle sona erdi.

3 Mayıs 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir