Google’ın ordu ile ittifakı: Egemen sınıf ABD’deki toplumsal huzursuzluğa yanıt veriyor

Google, geçtiğimiz hafta, ABD ordu ve istihbarat aygıtına, Ortadoğu’daki ve ötesindeki insansız hava aracı savaşı ve suikast programının bir parçası olarak, veri çözümlemede yardımcı olmak için yapay zeka yazılımı sağladığını doğruladı.

Olayı ilk açığa vuran Gizmodo web sitesi, Google’ı kullanan askeri programa Project Maven’e (Becerikli Proje) adının verildiğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl projeyi açıklayan askeri bir rapor, onun “ilgilenilen nesneleri hareketli ya da hareketsiz görüntülerden kendi kendine seçip çıkartan bilgisayar görüntüsü (makinenin öğrenme ve derin öğrenme boyutu) üzerine odaklanmakta” olduğunu belirtmişti.

“İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Operasyonları Başkanlığı-Savaş Destek’teki Algoritmik Savaş İşlemler Arası Ekibinin başkanı” olarak tanımlanan Deniz Piyade Albayı Drew Cukor, o zaman, ABD’nin “bir yapay zeka savaşları yarışında” olduğunu söylemiş ve “Eric Schmidt [Google’ın ana şirketi Alphabet’in yönetim kurulu başkanı] Google’a bir yapay zeka şirketi diyor” diye belirtmişti.

Bu açığa vurmalar, Google’ı, ABD yönetiminin dünyanın dört bir yanındaki suç oluşturan faaliyetlerine doğrudan bulaştırmakta; aynı zamanda, dev internet ve iletişim şirketleri ile devletin baskı aygıtları arasındaki çok yakın ilişkiyi gözler önüne sermektedir.

Teknoloji tekelleri ile ordu ve istihbarat örgütlerinin işgüçleri arasına bir döner kapı yerleştirilmiş durumda. Ocak ayındaki bir oturumda, bir Facebook sözcüsü, şirketin, denetçiler ordusunu bu yılın sonunda 20.000’i bulacak şekilde ikiye katlarken, öncelikle terörle mücadele alanında çalışmış “eski istihbarat ve emniyet görevlileri”ni işe alacağından övünerek söz etmişti.

Bizzat Schmidt, Pentagon’a danışman olmuş ve onun Savunma Yenilenme Danışma Kurulu’nun başkanlığına getirilmiştir. Google’ın ana merkezine yalnızca birkaç dakika uzaklıkta, Savunma Yenilenme Deneysel Birimi (DIUx) adlı bir özel/askeri ortaklık kurulmuş durumda.

Bu gelişmelerin ABD içindeki demokratik haklar açısından son derece kapsamlı ve kötü sonuçları olacaktır. Emperyalist savaş ve içerideki baskı, aynı egemen sınıf politikasının iki yüzüdür.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, Google, Facebook, Twitter ve diğer teknoloji şirketleri, hükümet ile sıkı uyum içinde, son derece hızlı bir şekilde, arama sonuçlarının ve içerik akışlarının manipülasyonu yoluyla internet içeriğini sansürlemeye yöneldi. “Aldatıcı haberler” ve “Rus müdahalesi” üzerine CIA-Demokratik Parti kampanyası çerçevesinde yaşama geçirilen bu önlemlerin amacı, içerideki muhalefeti bastırmak ve ona suçlu muamelesi yapmaktır.

Google’ın ilk kez geçtiğimiz yıl Nisan ayında açığa çıkmış olan arama algoritmalarını sansürlemesini, Facebook’un içerik akışında New York Times gibi “güvenilir” haber kaynaklarını “alternatif bakış açıları” ileri süren bağımsız haber kuruluşlarının üzerine çıkarmaya yönelik değişiklikler izledi. Daha saldırgan önlemler planlanıyor ve uygulanıyor.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, çok sayıda solcu, savaş karşıtı ve ilerici web sitesini etkileyen bir kampanyanın başlıca hedefidir.

Şirket ve mali sektör seçkinleri, dünyayı kontrol etme ve Rusya ile Çin’i kapsayan büyük güçler ile küresel çatışma hazırlıkları yönelimine en büyük tehdidi oluşturan işçi sınıfı mücadelesinin büyümesinden korkuyorlar.

Bu ölümcül tehdit, ABD’de kapitalist devlet kurumlarından (sendikalar dahil) kopmaya başlayan, yayılan toplumsal hoşnutsuzluk dalgasında açıkça görülmektedir. Batı Virginia’daki öğretmenlerin sendikalara karşı başlangıç aşamasındaki bir isyan biçimini almış olan grevini, ülkenin dört bir yanındaki öğretmenlerin ve işçi sınıfının diğer kesimlerinin grev talepleri izledi.

Sosyal medya, ABD içindeki ve onun sınırlarının dışındaki işçilerin birbirleri ile iletişim kurmasında son derece önemli bir rol oynuyor. Şirket medyası bunu not ediyor. New York Times, bu hafta, kaygılı bir şekilde, “Batı Virginia öğretmenleri, geleneksel sendikacılığın alışıldık parametreleri dışında örgütlenmenin ve harekete geçmenin yollarını buldular. Tüm eyaletteki öğretmenler ve hizmet işçileri hayal kırıklıklarını son derece büyük bir Facebook grubunda ortaya koydular.” yorumunu yaptı.

Batı Virginia’dan Oklohoma’ya kadar tüm ülkedeki öğretmenlerin mücadelelerini koordine etmek için Facebook kullandığına işaret eden Los Angeles Times, “sosyal medyanın işçi grevleri üzerindeki etkisi” konusunda uyarıda bulundu.

Egemen seçkinlerin en çok korktuğu şey, iki partili sisteme ve onun temsil ettiği mali oligarşiye meydan okuyacak devrimci sosyalist bir hareketin ortaya çıkmasıdır. Onlar, sınıf mücadelesinin tırmanmasıyla birlikte okur sayısında hızlı bir artış yaşayan WSWS’nin rolünün son derece farkındalar. Egemen sınıf, daha önce, 2015’te, otomotiv işçilerinin Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikasına başkaldırmasının deneyimine sahip. O süreçte, on binlerce işçi, WSWS’nin makalelerini okuyor ve sosyal medya üzerinden paylaşıyordu.

Toplumsal bir barut fıçısının üstünde duran egemen sınıf, can havliyle, bilgi edinmeyi kontrol altına almaya çabalıyor. Dahası, ordunun ülke dışında kullanmak için geliştirdiği her türlü araç, içerideki polis ve istihbarat kurumları “toplam ordu”suna sağlanacaktır. Dünyanın dört bir yanındaki kapitalist seçkinler de benzeri önlemleri alıyorlar.

Alarm verilmesi gerekiyor! Sansüre karşı muhalefet, emperyalist savaşa karşı mücadele ve hem ABD’de hem de uluslararası düzeyde işçi sınıfının eşitsizliğe ve sömürüye karşı seferberliği ile birleştirilmeli. İfade özgürlüğüne ve özgür internete yönelik saldırıya karşı mücadele, aynı zamanda, kapitalist sistemi yıkma, ordu-istihbarat örgütlerini ortadan kaldırma ve iletişim devleri ile diğer büyük şirketleri kamu mülkiyetinde demokratik olarak denetlenen kuruluşlara dönüştürme mücadelesidir.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler ile Sosyalist Eşitlik Partisi, artan sansür yönelimini teşhir etmek ve ona karşı direniş örgütlemek için, ABD’nin dört bir yanında “İnternet Sansürüne Karşı Direniş Örgütleme” toplantıları düzenliyor. Tüm okurlarımızı bu toplantılara katılmaya, onları olabildiğince geniş bir şekilde tanıtmaya ve savaşa, eşitsizliğe ve internet sansürüne karşı mücadelede yer almak için WSWS ile iletişimegeçmeye çağırıyoruz.

10 Mart 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir