Göçmen işçilerin haklarını savunun! Kuzey, Orta ve Güney Amerika işçilerini birleştirin!

SEP Üçüncü Ulusal Kongre Kararı

Sosyalist Eşitlik Partisi Üçüncü Ulusal Kongresi, bu kararı, 6 Ağustos günü oybirliğiyle kabul etmiştir. Kongre’de ayrıca, “Gazze’de İsrail saldırısına karşı çık!” kararı da kabul edilmiştir.

1. Sosyalist Eşitlik Partisi, göçmen işçilerin haklarını, hem kapitalist patronların aşırı sömürüsüne hem de polis ve göçmen bürolarının baskılarına karşı tartışmasız biçimde savunur.

2. Biz, her iki büyük partinin (Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti) ve şirket medyasının, ABD’nin “kontrol dışı” sınırlarla ve belgesiz göçmen dalgasıyla karşı karşıya olduğu iddiasıyla, göçmen karşıtı şovenizmi kışkırtma çabalarını nefretle reddediyoruz. Gerçekte, son dört yılda, ABD’ye gelmiş olanlardan çok daha fazla göçmen, işleri 2008’de başlayan finansal kriz eliyle, doğdukları ülkelerdeki benzerlerininkiler gibi ortadan kaldırıldığı için, Meksika’ya ve diğer Latin Amerika ülkelerine geri dönmüştür.

3. Bununla birlikte, büyük patronların politikacıları ve medyası, kapitalist krizin bir sonucu olan işsizlikteki kabarıştan, yaşam standartlarındaki gerilemeden ve toplumsal koşullara yönelik saldırılardan dolayı inatla göçmenleri suçlayarak, işçi sınıfının bu ezilen kesimini günah keçisi yapıyor ve krizin tüm yükünü bir bütün olarak işçi sınıfının sırtına yüklemeye kalkışıyor.

4. Bu tip kışkırtmaların ABD’de uzun ve kirli bir tarihi vardır. İşçi sınıfını bölmek ve onun en militan kesimlerini baskı altına almak amacıyla, 19. yüzyılda İrlandalı ve Alman, 20. yüzyıl başlarında ise İtalyan, Doğu Avrupalı ve Çinli işçilere karşı bu kışkırtmalara başvurulmuştu. Bugün aynı taktikler, tüm Avrupa’da, Güney Afrika’da, Avustralya’da ve başka yerlerde kullanılıyor.

5. Obama yönetimi, şimdiye kadar iki milyondan fazla göçmeni (George W.Bush tarafından görevde bulunduğu sekiz yıl boyunca sınırdışı edilenlerin sayısından daha fazlasını) sınırdışı ederek, tüm ABD yönetimleri içindeki en vahşi göçmen karşıtı politikayı sürdürüyor. Onun önerdiği “kapsamlı göçmen reformu”, ABD sınırının askerileştirilmesinden (sınır karakollarının sayısının iki katına çıkarılması, yüzlerce kilometrelik yeni yeni tel örgüler dikilmesi ve Ulusal Güvenlik birlikleri ve insansız hava araçlarının konuşlandırılması) oluşmaktadır. Sonuç, sınırı geçenleri, birçoğunun öldüğü çöllük bölgelere sürüklemektir.

6. Orta Amerikalı onbinlerce çocuğun kısa süre önce ABD sınırına gelmesi, onlarca yıllık ABD emperyalist müdahaleleriyle yaratılmış dehşet verici koşulların bir ürünüdür. Washington, 200.000’in üzerinde Guatemalalı’nın ve 75.000’den fazla Salvadorlu’nun yaşamına mal olan bir dizi kana susamış diktatörlüğe arka çıkmış ve soykırıma varan kontrgerilla savaşlarını desteklemiştir. Daha yakın zamanda, Obama yönetimi, Honduras’ta Manuel Zelaya başkanlığındaki seçilmiş hükümeti deviren 2009 darbesine tam destek verdi.

7. Bu toplumların önemli bir bölümünün ABD müdahaleleri, ABD destekli diktatörlükler ve darbeler eliyle yok edilmesi, çok sayıda insanı kuzeye kaçmak zorunda bırakan, ABD’nin “uyuşturucuyla mücadele”si ile bağlantılı sürmekte olan korkunç şiddet patlamasının koşullarını yarattı.

8. Obama yönetimi, bu gençlere, uluslararası hukukun güvencesi altına alınmış sığınmacı statüsü sağlamak yerine, onları derme-çatma cezaevlerine kapatmaya ve adil yargılanma hakkından mahrum bırakarak hızlı bir şekilde sınırdışı etmeye çabalıyor.

9. SEP, dünyanın neresinden gelirlerse gelsinler, işçilerin diledikleri ülkede tam yurttaşlık haklarıyla yaşama ve çalışma hakkını savunur. Buna, ABD’ye yeniden girmelerinin engellenmesi ve ailelerinden kopartılma tehlikesi olmaksızın geldikleri ülkeye geri dönme hakkı da dahildir. SEP bütün göçmen karşıtı yasaların iptal edilmesi ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumu ile Sınır Devriyesi’nin dağıtılması için mücadele eder.

Latin Amerika’da DEUK’u inşa et!

10. Göçmen işçilerin savunusu, Kuzey, Orta ve Güney Amerika işçilerini ortak düşmana (ABD emperyalizmine ve kapitalist sisteme) karşı mücadelede birleştirme mücadelesi ile ayrılmaz şekilde bağlantılıdır.

11. Bu olaylara Marksist bir çözümleme sağlamak ve Meksika’da, Orta ve Güney Amerika’da ve Karayipler’de bulunan bütün ülkelerde yeni devrimci önderliklerin inşasına yardım etmek için mücadele eden ABD’deki Sosyalist Eşitlik Partisi, Rio Grande’nin güneyindeki işçilerin mücadeleleri ile son derece yakından ilgilenmek zorundadır.

12. Bu bölge, yeryüzünün toplumsal olarak en fazla kutuplaşmış ve siyasi olarak en patlayıcı bölgelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu bölge, aynı zamanda, ABD emperyalizmi tarafından sürdürülen uluslararası hegemonya mücadelesinin bir alanı haline gelmiştir. Yatırım ve ticaret açısından Avrupa Birliği ve Çin tarafından giderek yerinden edilmekte olan Washington, daha önce “kendi arka bahçesi” olarak gördüğü bu bölgede, göreli bir gerileme yaşamaktadır.

13. Latin Amerika’da yeni bir devrimci önderliğin inşası, devrimci bir mücadeleler dalgasının on yıllarca süren askeri diktatörlüklere yol açacak şekilde ihanete uğradığı 20. yüzyılın acı derslerinin özümsenmesini gerektirmektedir.

14. Bu ihanetlerde, Arjantin’deki Morenocu türü de dahil, Pablocu revizyonizm, son derece önemli bir rol oynamıştır. Pablocular, Kastroculuk, küçük burjuva ulusalcılığı ve gerillacılık yararına işçi sınıfının devrimci rolünü reddetmiş ve bunun felakete varan sonuçları olmuştu.

15. Bugün, aynı güçler, Brezilya’daki Pablocuların İşçi Partisi (PT) hükümetine katılmasından, Venezüella’daki Chavez-Maduro’nun burjuva ulusalcı yönetimine ve Meksika’daki López Obrador gibi burjuva milliyetçi politikacılara ilişkin yanılsamaları geliştirmeye kadar, işçi sınıfını ulusal burjuvaziye tabi kılma çabalarını sürdürüyorlar.

16. Latin Amerika’daki bir sonraki devrimci ayaklanmalar dalgasına hazırlanmada belirleyici sorun, işçi sınıfı içinde sosyalist ve enernasyonalist bir önderliğin; yani, her ülkede, Amerika Sosyalist Birleşik Devletleri ortak perspektifi için mücadele eden DEUK [Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi] şubelerinin inşasıdır. ABD’deki Sosyalist Eşitlik Partisi, bu yeni devrimci partilerin oluşması için gerekli olan siyasi netliğin sağlanmasında mümkün olan her türlü yardımı sağlamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir