Dünya Sosyalist Web Sayfası’nın 15 yılı: 1998-2013

Bugün, Dünya Sosyalist Web Sayfası’nın (WSWS) günlük olarak yayımlanmaya başlamasının 15. yıldönümü. WSWS, 14 Şubat 1998’den bu yana haftada beş gün, Nisan 1999’dan bu yana ise haftada altı gün aralıksız yayın yapmaktadır. Yayına ilk başladığımız aylarda, onun günlük okur sayısı birkaç yüzdü. 15 yıl sonra, WSWS, internet üzerinden yayımlanan sosyalist yayınlar içinde açık arayla en fazla okunanıdır.

Her gün, yaklaşık 40-50 bin kişi Dünya Sosyalist Web Sayfası’nı okumaktadır. Okur sayısının bu rakamı büyük ölçüde aştığı birçok gün oluyor. Okurların sayısından daha önemli olanı, onların coğrafi dağılımıdır. WSWS’ye, her kıtadadan onlarca ülkeden ulaşılıyor. En az 19 dilde makalelerin yayımlandığı WSWS, gerçek bir uluslararası yayındır.

Dünya Sosyalist Web Sayfası’nın yayımlanması, 20. yüzyılın son yılları ile 21. yüzyılın ilk on yılını kapsıyor. Onun ilk yayımlandığı yıl olan 1998’de, sitede 1.540 makale yayımlanmıştı. Bu sayı, 2012’de 4.580’e ulaştı. WSWS’nin internet arşivi yaklaşık 45.000 makaleden oluşmaktadır. Bu, çarpıcı bir rakamdır. Ama gerçekten olağanüstü olan şey, onların içerdikleri konuların çeşitliliğidir.

Son 15 yıl, sürekli ve yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve toplumsal krizler dönemi oldu. 11 Eylül, onu izleyen “Terörle Mücadele” ve yeni-sömürgeciliğin yeniden doğması, burjuva demokrasisinin ABD’de ve uluslararası ölçekte çürümesi, ABD ile Çin arasında artan karşıtlıkta merkezileşen uluslararası jeopolitik gerilimler, 1997’deki Asya çöküşü ile başlayıp on yıl sonra Wall Street’in çökmesi ile doruk noktasına ulaşan küresel ekonomik şoklar dizisi, kapitalist sınıfın 2008 çöküşüne yanıt olarak uygulamaya koyduğu giderek acımasızlaşan kemer sıkma politikaları, Mısır’da devrimin patlaması ve dünya çapındaki kapitalist toplumsal karşı-devrime karşı militan işçi sınıfı direnişinin ilk belirtileri, bu dönemin tanımlayıcı siyasi olaylarıdır.

Bütün bu olaylar ve süreçler, Dünya Sosyalist Web Sayfası tarafından eşi görülmedik bir titizlikle ve kavrayışla kayıt altına alınıp çözümlenmiştir. WSWS, hergün, yalnızca olup bitenleri kaydetmekle kalmamış, aynı zamanda, Marksist diyalektiğin ve tarihsel maddeciliğin benzersiz çözümleme araçlarından yararlanarak, olup bitenlerin içindeki gerçeği açığa çıkartmak için çaba harcamıştır. Yani o, olayları, sınıf mücadelesine ve onun değiştirilemez sonucu olan dünya sosyalist devrimine yol açan kapitalizmin gelişme tarihinin bilinciyle çözümledi.

Yayımlandığı ilk günden başlayarak, Dünya Sosyalist Web Sayfası’nın amacı, işçi sınıfı içinde sosyalist bilinci geliştirmek olmuştur. Bu, günün önemli siyasi gelişmeleri üzerine sürekli yoğunlaşmayı gerektiriyordu. Ama onun yayın kurulunun ve dünyanın dört bir yanında kendisini bu işe adamış yazarlarının faaliyeti bununla sınırlı kalmadı. WSWS, geçtiğimiz 15 yıl boyunca, sanat ve kültür meseleleri üzerine de çok sayıda makale yazdı. Onun sinema, müzik, sanat ve edebiyat üzerine yazıları, ayrılmaz bir şekilde, çağdaş kapitalist toplumun bütün yanlarına yönelik eleştirel devrimci bir tutumun geliştirilmesiyle bağlantılıdır. Bilimsel ilerlemeler eliyle yaratılan fırsatları toplumun ve doğanın materyalist bir kavranışını desteklemek için memnuniyetle karşılayan WSWS, çeşitli bilimsel araştırma alanındaki gelişmeleri dikkatle izlemiştir.

Dünya Sosyalist Web Sayfası, 15 yıllık yayın süreci boyunca, uluslararası devrimci sosyalizmin güvenilir sesi olmuştur. O, büyük krizlerin ve acıların yaşandığı bir dönemde olayların anlamını kavramaya ve işlevini yitiren, yani barbarlığa düşen kapitalist dünyaya gerçekten ilerici -dolayısıyla devrimci- bir alternatif bulmaya çalışan, dünyanın dört bir yanındaki işçiler ve gençlik için vazgeçilmez bir siyasi ve entellektüel rehber işlevini görmüştür.

Dünya Sosyalist Web Sayfası’nın, onun 15 yıl boyunca hergün yayımlanmasını mümkün kılan büyük gücü nerede yatıyor? WSWS’nin, arşivinde yapılacak bir incelemenin doğrulayacağı üzere, son derece popülerliğini koruyan yüksek nitelikli siyasi, ekonomik ve toplumsal çözümlemeler ve yorumlar üretmesini mümkün kılan şey ne?

WSWS’nin gücü ve bütünlüğü, öncelikle, onun faaliyetinin bilinçli olarak Marksist devrimci hareketin büyük kuramsal ve siyasi geleneğinden kaynaklanıyor. WSWS, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) tarafından uluslararası sosyalist devrim programını savunup geliştirmek için verilmiş olan onlarca yıllık mücadelenin ürünüdür. WSWS’nin yayımlanmasına başladığında, Uluslararası Komite’nin maddi kaynakları gerçekten son derece sınırlıydı. Ama dünya hareketimizin kaynakları, siyasi ve entellektüel sermaye bakımından, bununla karşılaştırılamazdı ve gerçekten sınırsızdı. WSWS’nin uluslararası yayın kurulu kadroları, dünyadaki olayları çözümlemede, kapitalizmin Marksist çözümlemesinin sağlam bilimsel temellerinden ve dünya sosyalist devriminin 20. yüzyıldaki en büyük stratejistleri olan Vladimir İlyiç Lenin ile Lev Troçki’nin siyasi düşüncelerinden yararlanabildiler.

Dünya Sosyalist Web Sayfası, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından, sosyalizmin sonunu ve kapitalizmin karşı konulamaz tarihsel zaferini ilan eden burjuva gerici zafer gösterisinin ortasında kuruldu. Ortada, tarihin bu yanlış versiyonunu kabul etmiş çok sayıda morali bozulmuş orta sınıf radikali vardı. Ama Lev Troçki’nin siyasi ve kuramsal eserlerine dayanan Uluslararası Komite, Stalinizmin gerici rolü üzerinde on yıllarca ısrar etmiş ve Sovyetler Birliği’nin çöküşünü önceden görmüştü. Başarısız olan, Stalinizm ve anti-Marksist ulusalcı oportünizmin bütün biçimleriydi.

Dünya Sosyalist Web Sayfası, polemikçi ve pişmanlık duymayan bir partizandır. O, devrimci özlemlerini gizlemez. Onun amacı, yozlaşmış kapitalist toplumu iyileştirmek/düzeltmek değildir (bu, zaten olanaksızdır). WSWS gerçeği söyler ve bu yüzden devrimcidir. WSWS, her türlü Marksizm ve sosyalizm karşıtlığını entellektüel ve siyasi olarak mahkûm ederken, sözünü esirgemez, onlara taviz vermez ve onları affetmez.

Uluslararası Komite, 1990’larda Dünya Sosyalist Web Sayfası’nın yayınına başlama planlarını geliştirirken, yeni bir devrimci yükselişin lehine işleyen üç etmen tanımlamıştı.

Birincisi, kapitalizmin küreselleşmesinin, çağdaş kapitalizmin asli çelişkilerini acımasızca yoğunlaştıracak olan ekonomik ve siyasi sonuçları (üretici güçlerin uluslararası gelişimi ve bütünleşmesi ile kapitalist ulus devletin ekonomik önemini yitirmesi).

İkincisi, DEUK, uluslararası işçi sınıfının ve onun devrimci potansiyelinin, kapitalizmin küresel genişlemesinden kaynaklanan devasa büyümesini kaydetmişti.

Üçüncüsü, uluslararası işçi sınıfının dünya kapitalizmine karşı mücadelede tarihte tanık olunmadık ölçüde stratejik birliğini mümkün kılacak olan, özellikle internet ile bağlantılı yeni iletişim teknolojilerinin doğması.

Dünya Sosyalist Web Sayfası’nın başarısı, onun 1998’de yayına başlamasına zemin oluşturan çözümlemenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

WSWS, geçtiğimiz 15 yıl süresince benzeri olmayan bir siyasi kayıt oluşturmuştur. Onun bu önemli yıldönümünü kutlarken, sitede, okurlarımıza onun geniş arşivinde gezinmede yardımcı olacak özel sunumlar başlatıyoruz. İlk sunum önemli yazıların tarih sıralamasına göre gözden geçirilmesinden oluşuyor. Okurlarımıza, WSWS’nin geçtiğimiz 15 yılın büyük olaylarına verdiği tepkileri incelemelerini tavsiye ediyoruz. Sitemizin bu olayları doğru şekilde çözümleyip çözümlemediğine ve işçi sınıfna karşı siyasi sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine kendiniz karar verin.

Sonraki sunumlar, WSWS tarafından geçtiğimiz 15 yıl boyunca kapsamlı biçimde ele alınmış özel konuları ve olayları daha ayrıntılı biçimde sergileyecek.

Yıldönümü kutlamamızın bir parçası olarak, siz okurlarımızı, WSWS’nin, sizin topluma, siyasete ve kültüre ilişkin yaklaşımınızı nasıl etkilediğini anlatan açıklamalar göndermeye davet ediyoruz. Dünya Sosyalist Web Sayfası, geçtiğimiz 15 yıl içinde, daha önce görülmedik bir güçte ve uluslararası çapta bir devrimci işçi sınıfı hareketinin üzerinde yükseleceği güçlü bir kuramsal ve siyasi temel atmıştır.

14 Şubat 2013

http://wsws.org/en/articles/2013/02/14/pers-f14.html

 

WSWS’yi neden okuyorum: Okurlardan mektuplar

 

Dolores Martinez, Ascot Vale, Victoria, Avustralya

 

WSWS’ye bize günlük olayları tam kapsamlı olarak sunduğu ve analizler sağladığı için çok minnettarım. Ben bu sitenin uzun zamandır okuyucusuyum ve önceden de komünist düşüncelere inanıyordum. Ama bu siteyle tanıştırıldığımda, önceden haberdar olmadığım pek çok konu üzerinde aydınlandım.

 

Çocukken Komünist Parti’ye katılmıştık ama o zamanlar partinin Stalinizm’den geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu. WSWS, geçmişte yanlış yönlendirildiğimiz konuları aydınlığa kavuşturdu. Daha önceden Troçki ve onun Rus Devrimi’ndeki rolü hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. WSWS tarafından yayınlanan literatürü okudum ve Troçki’nin, Lenin’in devamı olan ama ana akım medyada ve diğer bilgi kaynaklarında bahsedilmeyen kişi olduğunu öğrendim. Bu, beni diğer siyasi eğilimlerden ayrıştıran ve düşünmemi sağlayan şeydir.

 

Bu siteden günlük makaleleri okuduğumdan beri, daha önceden erişimim olmayan pek çok konuda beni aydınlattığını anladım. … Dünyadaki olayları ve onların sonuçlarına ilişkin kavrayışımı daha çok geliştirdim.

 

Şimdi bu web sitesini oldukça iyi öğrendim ve dünya sahnesinde neler olup bittiğini doğru bir şekilde anlattığını anladığım için her gün okuyorum ve özellikle ekonominin ve dünya piyasalarının durumu ile ilgili makaleleri oldukça ilgi çekici buluyorum. WSWS, bana ne bekleyebileceğimize dair bir kavrayış veriyor. Günlük okuma yoluyla kapitalist sistemin nasıl çalıştığına ve nerede başı çektiğine dair bir anlayış geliştirdim. Aynı zamanda şimdi ana akım medyanın canlı yayın ve günlük gazete haberlerinin arkasında neyin reklamını yaptığını yorumlamayı biliyorum.

 

Ben, WSWS’yi aktif tutmaya yardım eden tüm üyelerine ve destekçilerine teşekkür etmek istiyorum ve izleyicilerini genişletmeye devam etmesini umuyorum. Size, Dünya Sosyalist Web Sayfası için teşekkür ederim.

 

26 Şubat 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir