David North Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl kitabının Sinhala baskısı üzerine Sri Lanka SEP’e hitap etti

David North’un aşağıdaki tebrik konuşması, 15 Mart’ta, SEP’in Colombo’daki toplantısına internet aracılığıyla canlı olarak yapıldı. North, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin Uluslararası Yayın Kurulu başkanı, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) ulusal başkanı ve Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl kitabının yazarıdır.

Sevgili Yoldaşlar ve Dostlar,

Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl kitabının Sinhala dili baskısının tanıtımına –hatırı sayılır bir uzaklığa rağmen– katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Kitabımın çevrilmesinden duyduğum son derece yoğun teşekkür duygusunu layıkıyla ifade edemem. Ayrıca, bu basımın üretilmesi için gerekli olan muazzam entelektüel çabanın, teknik çalışmanın ve finansal maliyetin farkındayım. Bu kitap tanıtımına böylesi büyük bir önem kazandıran şey, Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl kitabının yayımlanmasını sağlayan partinin siyasi tarihidir.

Sri Lanka’daki Sosyalist Eşitlik Partisi, muazzam bir siyasi deneyimi cisimleştirmektedir. O ve onun öncülü olan Devrimci Komünist Birlik, Lev Troçki’nin Dördüncü Enternasyonal’in kuruluşu üzerine dayandırdığı devrimci Marksist ilkelerin savunusu uğruna yaklaşık yarım yüzyıllık bir mücadeleyi temsil etmektedir. Sri Lanka SEP, devasa siyasi zorluklar —kapitalist devlet baskısı, Stalinistlerin amansız ve canice düşmanlığı, LSSP’nin oportünist ihaneti ve yaklaşık çeyrek yüzyıllık iç savaşın dehşetleri— karşısında, ilkelerine sadık kalmış, sosyalist enternasyonalizm bayrağını yukarıya kaldırmış ve sosyalist devrim yoluna bağlı kalmıştır. Kitabımın Sri Lanka SEP’in faaliyetinin sürekliliğine ve gelişmesine katkı yapabileceğini bilmek büyük bir memnuniyet kaynağıdır.

Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl’ın temel önermesi, geçtiğimiz yüzyılın büyük tarihsel sorunlarının çözülmemiş kalmaya devam ettiğidir. I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ve ardından Bolşevik Parti’nin siyasi iktidarı fethi ile 1914-17’de açılan tarihsel dönem, sona ermemiştir. Bizler, hala, emperyalist savaşlar ve sosyalist devrimler çağında yaşıyoruz. İki yıl bile olmadı; kitabımın İngilizce baskısı 2014 ortalarında yayınlandığında, bu tez, tartışmalı ve kuşkulu görünebilirdi.

Ölmüş olan tarihçi Eric Hobsbawm, Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla sonuçlanmış “Kısa Yirminci Yüzyıl” ile büyük beğeni topladığını ilan etmemiş miydi? O, dünyanın dört bir yanındaki şatafatlı liberallerin ve sinik oportünistlerin büyük memnuniyeti ile 1917’de Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesinin kaçınılmaz başarısızlığa mahkum çok büyük bir yanılgı olduğunu ve sosyalist devrim çağının tüm zamanlar için sona ermiş olduğunu tespit etmemiş miydi? Hobsbawm, “Kısa Yirminci Yüzyıl”dan çıkarılacak tek dersin kapitalizmin yenilmez olduğu ve onun “Sonsuz Uzun Yirmi Birinci Yüzyıl” boyunca hüküm süreceğini kanıtlamamış mıydı?

Fakat kim hala Hobsbawm’ın morali bozuk görüşünü kabul edebilir? Olağanüstü “kısa” olan şeyin yirminci yüzyıl zaman dilimi değil ama Hobsbawm’ın vizyonunun genişliği olduğu kanıtlanmıştır.

Bizler bugün görülmemiş bir krizin ortasında bir araya geliyoruz. Küresel kapitalist sistem, ekonomik ve siyasi krizlerin birikmiş basıncının altında sendeliyor. Kapitalizmin 1991’de son derece yaygın şekilde öngörülmüş olan muzaffer ilerleyişi, gerçekliğe dönüşmeyi başaramamıştır. Nitekim sistem, kontrol edilemez bir şekilde uçuruma doğru koşuyor.

Küresel ekonomik sistem, aynı bir eroin bağımlısı gibi, bankalara ve hisse senedi piyasalarına sonu gelmeyen kredi enjekte edilmesiyle ayakta tutulmaktadır. Sürekli olarak artan sayıda ülke ve bölge savaş girdabına çekiliyor. Bu kanlı çatışmalar geçtiğimiz 25 yılda milyonlarca kişiyi öldürmüş, milyonlarcasını sığınmacıya dönüştürmüştür. Kanlı bölgesel çatışmaların dünya savaşının provaları olduğu son derece açık hale geliyor. Burjuva demokrasisi, yerini, yeni bir otoriter rejimler dalgasına bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri, demokratik yönetimin ikiyüzlü kabadayısı, faşizm ile oynuyor. Lincoln’ün ülkesi, Trump’ın ülkesine dönüşüyor.

Kapitalizmin tarihsel krizinden hiçbir barışçıl çıkış yolu yoktur. İnsanlığın önündeki seçenek, ya sosyalizm ya da barbarlıktır. Bu durumda, geçmişin devrimlerinin ve karşı-devrimlerinin derslerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Ümidim, Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl’ın bu yeni baskısının yayımlanmasının, Sri Lanka’daki işçi sınıfının ve gençliğin Marksist-Troçkist eğitimine önemli ölçüde katkı yapacağı yönündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir