Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Öğrenciler’in İlkeler Bildirgesi – 2011

İnsanlık, 21. yüzyılın ikinci on yılına işsizlik, savaşlar, eşitsizlik ve yoksulluk ile kuşatılmış şekilde girdi.

Teknolojideki ve iletişimdeki büyük ilerlemelere rağmen, ABD’de 25 milyon insan işsiz. Dünya çapında, milyarlarca insan açlık içinde ve insanlık sonu gelmeyen savaşlarla karşı karşıya.

ABD yönetimi (hem federal hem de merkezi düzeyde), bankalara trilyonlarca dolar verdikten sonra, eğitimde ve diğer sosyal harcamalarda daha önce tanık olunmadık kesintileri dayatıyor. Bu arada mali seçkinler, bir aristokrasinin ruh hali ve kibriyle, kendi krizlerinden işçi sınıfı zararına zenginleşmek için yararlanmaktadır. Her iş yerinde, doğrudan zenginlerin yararına ücretler düşmekte ve işyükü artmaktadır.

Çalışanlara yönelik bu saldırıya, dışarıdaki savaşlar eşlik ediyor. Bush’un “21. yüzyıl savaşları”nı devam ettiren Obama, aralarında İran ve Çin’in de bulunduğu birçok ülkeye yönelik tehditlerle birlikte, Afganistan’da bir “akın” ve Libya’ya karşı yeni bir emperyalist savaş başlattı.

Sosyalist bir program

2008’de başlamış olan krizin ekonomik bir sıkıntıdan çok daha öte bir şey olduğu açığa çıkmış durumda. Bu, bütün bir toplumsal sistemin, kapitalizmin tükenişidir.

Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Öğrenciler (ISSE), dünyanın dört bir yanında kronik toplumsal sorunların yalnızca sosyalist bir işçi hareketi dolayımıyla çözülebileceğinde ısrar eden öğrencilerin örgütüdür. İnsanlığın ilerlemesi, her şeyi şirketlerin kârlarına ve servetin az sayıda insanın elinde toplanmasına tabi kılan kapitalist sistem tarafından engellenmektedir.

ISSE şunları talep eder:

Çalışmak isteyen herkese iş!

Milyarlar eğitime ve sosyal harcamalara!

Biz dünya çapında bütün kaynakların gereksinim duyan herkese istihdam sağlamaya tahsis edilmesini istiyoruz. Yapılacak çok iş var ve bunlar arasında, insanların temel beslenme ve barınma gereksinimlerini karşılama, okulları yeniden inşa etme, sağlık hizmetlerine erişimi arttırma, işçilere ve gençlere kültür kurumlarına erişim sağlama da bulunuyor.

Irak’taki, Afganistan’daki ve Libya’daki savaşlara son!

ISSE bütün ABD birliklerinin ve paralı askerlerinin Irak’tan, Afganistan’dan ve ABD’nin buyruğu altına almaya çalıştığı bütün diğer ülkelerden derhal çekilmesini istemektedir. Amerikan savaş makinesi parçalanmalı; ona harcanan büyük paralar acil toplumsal gereksinimleri karşılamada kullanılmalıdır.

Toplumsal eşitlik için!

Demokrasi, ABD’de ve bütün dünyada hüküm süren toplumsal eşitsizlik düzeyi ile bağdaşmamaktadır. ISSE, zenginlerden alınan vergilerin keskin biçimde arttırılmasını ve hileyle elde edilmiş bütün servetin kamulaştırılmasını içeren bir servetin yeniden paylaştırılması programı çağrısı yapar.

Bankalar ve büyük şirketler kamulaştırılsın!

Milyarlarca insanın karşılaştığı krizin çözümünün önündeki başlıca engel mali aristokrasidir. ISSE, onun dünya ekonomisi üzerindeki mutlak gücünü kırmak için, bankaların ve büyük şirketlerin halkın demokratik denetimi altında kamulaştırılması çağrısı yapar.

İşçi sınıfının siyasi bağımsızlığı için

Öğrencilerin karşı karşıya olduğu sorunlar (öğrenim harcı, işsizlik, borçlar ve kamusal eğitime ayrılan kaynakların azlığı), işçi sınıfının karşı karşıya olduğu daha genel sorunlardan kopartılamaz. Bu sorunların hiçbiri, yalnızca okullarda ve yerleşkelerde çözülemez. Toplumsal eşitsizliğe, işsizliğe ve savaşa karşı koymaya çalışan öğrenciler, ülkenin tamamında ve uluslararası düzeyde işçilerle ilişki kurmak zorundadır.

İşçi sınıfına yönelmek, sendikaları desteklemek anlamına gelmez. Sözde işçi sınıfının savunucusu olan bu örgütler, gerçekte, hali vakti yerinde yöneticilerin ve şirket yönetimlerinin ortaklarının egemenliğindeler. Onlar, işçileri egemen siyasi çevrelere bağlamaya çalışırken, ödünler dayatmada [şirketlerle] işbirliği yapmaktadırlar. ISSE, farklı işçi ve gençlik kesimlerini ortak bir mücadelede birleştirmek için, mevcut sendikalara karşı bağımsız işyeri, eğitim ve mahalle komitelerinin inşa edilmesi çağrısı yapar.

İşçi sınıfının, öncelikle egemen sınıfların partileri olan Demokratlara ve Cumhuriyetçilere karşı kendi siyasi partisine ihtiyacı vardır. ISSE, mevcut partilerin sola çekilebileceği düşüncesini reddeder.

Üç yıl önce, çok sayıda genç, Bush yönetiminden “farklı” olacağı umuduyla Obama’ya oy verdi. Yeni yönetim, öncülünün sağcı politikalarını genişletmekten başka bir şey yapmadığı için, onların umutları hayal kırıklığına ve öfkeye dönüşmüş durumda.

Obama yönetimi deneyimi, var olan kurumlar dolayımıyla herhangi bir değişim yaşanamayacağını göstermektedir. ABD, yalnızca kâğıt üstünde bir demokrasidir. Seçim maskesinin ardında, mali aristokrasiye minnettar, bütünüyle yozlaşmış bir siyasi sistem yatmaktadır.

ISSE, iktidarı almak, bir işçi hükümeti kurmak ve toplumu demokratik, eşitlikçi ve akılcı temelde yeniden düzenlemek için mücadele edecek kitlesel bir siyasi işçi hareketini inşa etmeye çalışır.

Sosyalizm ve enternasyonalizm için

Kapitalizmin iki asli özelliği (üretim araçlarının özel mülkiyeti ve dünya ekonomisinin ulusal sınırlarla bölünmüşlüğü), insan soyunun üretici güçlerinin akılcı kullanımını ve gelişme- sini engellemektedir. İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunların hiçbiri ulusal düzeyde çözülemez.

Bütün ülkelerdeki çalışanların ve gençliğin karşı karşıya olduğu sorunlar, özünde aynıdır. ISSE, bütün ülkelerde, işçi sınıfını bölmek ve zayıflatmak anlamına gelen ulusalcılığa, şovenizme ve ırkçılığa karşı çıkar. Bütün ülkelerin işçileri ortak bir mücadelede bir araya gelmelidir.

Sosyalizm (ekonominin, kâr için değil ama toplumsal gereksinimleri karşılamak amacıyla akılcı ve demokratik denetimi altında gerçekleşmesi), kapitalizmin çöküşünden kaynaklanan tarihsel bir gereklilik olarak doğmaktadır. ISSE, uluslararası sosyalist hareketin gelişeceğine sarsılmaz bir güven duymaktadır; çünkü sosyalizm insanlığın büyük çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfının nesnel çıkarlarına denk düşmektedir.

Sosyalist hareketin yeniden canlanması için

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin ve Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) öğrenci hareketi olan Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Öğrenciler, işçi sınıfının uluslararası sosyalist hareketinin bir parçası olarak, ülkenin her yanında gençlik içinde sosyalist bir hareketin canlanması için mücadele eder.

ISSE, Marksizmin 1840’lardaki kökenlerinden çıkarak 1917 Rus Devrimi’nden ve Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği’nin bürokratik yozlaşmasına karşı Lev Troçki önderliğinde verilen yeri doldurulmaz mücadeleden geçen gerçek devrimci sosyalist enternasyonalizm geleneğinde yer alır. Troçkist hareket, 20. yüzyıl boyunca Stalinizme, reformizme ve işçi sınıfının bağımsız devrimci seferberliğinin yerine başka şeyler bulmaya çalışan bütün girişimlere, sosyalist bir program temelinde karşı çıktı.

  1. yüzyılda, ISSE ve DEUK, işçi sınıfını siyasi iktidarı almaya ve gerçekten demokratik, eşitlikçi ve sosyalist bir toplumu kurmaya hazırlamak için, işçi sınıfını ve gençliği uluslararası düzeyde birleştirip seferber etme mücadelesi veriyor.

Bütün öğrencileri ve gençleri bu mücadeleyi ilerletmeye ve ISSE’yi inşa etmeye çağırıyoruz.

Sosyalizm mücadelesine katıl! ISSE’ye katıl!

Bütün öğrencilere, Dünya Sosyalist Web Sayfası’nda yer alan (wsws.org) programı, tarihi ve çözümlemeleri incelemelerini tavsiye ediyoruz. ISSE’ye katılmaya karar verin ve okulunuzda ya da üniversitenizde bir ISSE kulübünün kurulmasına yardımcı olun.

İngilizce özgün metin için bkz.

http://intsse.com/content/statement-isse

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir