Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’i inşa et

SEP (ABD) Kongre Kararı

Bu belge, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) 8-12 Temmuz 2012’de toplanan İkinci Kongresi tarafından oybirliğiyle kabul edilen kararıdır.

Bu karara, Kongre’nin, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin öğrenci ve gençlik örgütünün “Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Öğrenciler” olan adını “Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler” olarak değiştirmesi eşlik etti.

1.Sosyalist bir işçi sınıfı hareketinin inşası mücadelesi, yeni öğrenci ve genç işçi kuşağını Marksizmin ve Dördüncü Enternasyonal’in tarihi ve ilkeleri konusunda eğitmeyi gerektirir.

2.2008’de başlamış olan kriz ABD’de ve uluslararası düzeyde, milyonlarca genç insanı siyasi mücadeleye iten katlanılmaz koşullar yaratmıştır. Gençler, kitlesel işsizliğin artmasından en fazla etkilenenler arasındalar. ABD ekonomisi, 2000 yılından bu yana, 25 yaşın altındakilerin istihdam edildiği tam gün çalışılan işlerin dörtte birinden fazlasını yitirmiştir. 2009 ile 2011 yılları arasında liseyi bitirmiş olup da yüksek okula gitmeyen gençlerin yalnızca yüzde 16’sı tam gün çalışabilecek bir iş bulmuştur. Eğitimi ne olursa olsun, okula gitmeyen 16 ile 24 yaşlar arasındaki Amerikalıların yalnızca yüzde 47,3’ü tam gün çalışmaktadır.

3.Dünyanın hiçbir yerinde gençliğin geleceği yoktur. Genç insanlar, savaşlar, polis barbarlığı ve devlet baskısı tehdidi altında yaşamlarını zar zor sürdürebiliyorlar. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, 15-24 yaşlar arası sekiz gençten biri işsiz. Yunanistan’da ve İspanya’da, gençlerin yarıdan fazlası işsizdir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki dört gençten biri işsiz.

4.Egemen sınıfın genel politikasını uygulayan Obama yönetimi, bütün işçi sınıfının yaşam standartlarına karşı koçbaşı olarak kullanmak için genç işçilerin yaşam standartlarını geriletme peşinde koşmaktadır. Yönetimin otomobil sektörünü kurtarmanın ön koşulu olarak iki kademeli ücretin yaygınlaşmasında ısrar etmedeki amacı buydu.

5.Aynı şekilde, yaşam standartlarındaki büyük aşınmadan öğrenciler de zarara uğramışlardır. İşçi sınıfı gençliği için uygun bir maliyetle yüksek öğrenim görme olanağı ortadan kaldırılıyor. Doğru dürüst kamusal eğitim, kapitalistlerin ve orta sınıfın üst tabakasının ayrıcalıklı alanı haline geliyor. Daha az ayrıcalıklı ailelerden gelen ve eğitim görmek isteyen öğrenciler, yalnızca yaşamlarını sürdürebilmek için tükenene kadar çalışsalar bile, on yıllar boyunca ödeyemeyecekleri borçların altına girmeye zorlanıyor.

6.Gençlerin karşı karşıya olduğu iç karartıcı ekonomik beklentiler kamusal eğitime yönelik görülmedik kesintilerle birleşiyor. ABD’de, yalnızca son 14 ay içinde, 470 bin yerel yönetim eğitim personeli işten çıkartılmış durumda.  Ülkenin tamamında, eyalet ve kent yönetimleri, K-12 bütçelerinde, okulların kapanmasına, sınıflardaki öğrenci sayısının artmasına ve iyi bir eğitim için gerekli temel bileşenlerinin yok edilmesine yol açacak kesintiler yapıyorlar.  Yüksek okulları öğretim harçlarını arttırmaya zorlayan eyaletler, orta öğretime olan desteği her geçen yıl azaltıyor.

7.Yükselen okul harçları, gençlerin üzerine sürekli artan bir borç yükü bindiriyor. ABD’deki toplam öğrenci borçları otomobil ve kredi kartı borçlarını aşacak şekilde mantar gibi çoğalarak 1 trilyon Dolar’ı aşmıştır. 2010 grubu, 2006’nın 19,646 Dolarından yüzde 29 üzerinde, 25.250 Dolarlık ortalama öğrenci borçlanmasıyla mezun oldu. Bu arada yüksek okul mezunlarının ücretleri azalmaktadır. Yaşları 23 ile 29 arasındaki yüksek okul mezunlarının saat ücretleri, 2000 yılından bu yana yüzde 6’dan fazla azalmıştır. Bu, on binlerce gencin öğrenci borçlarını hiçbir zaman ödeyememe ihtimaliyle karşı karşıya olması demektir.

8.Genç kuşağın yoksullaşması, gençlerin siyasi mücadeleye girmesi gibi, küresel bir olgudur. Gençlik içinde, Kanada’da, Britanya’da, Meksika’da, Şili’de ve ABD’de kamusal eğitimi savunmayı amaçlayan kitlesel protestoları kapsayan önemli toplumsal hareketler ortaya çıktı. Birden fazla resmi yorumcu, işsiz genç işçiler ve yüksek okul mezunları kitlesinin devrimci altüst oluşların toplumsal zemini olduğunu belirtmektedir.

9.Gençler, ekonomik felakete ek olarak, emperyalist devletler tarafından dünyayı zaptetmek için ölüme gönderilen askerler olarak hizmet etmeye zorlanacakları ya da bu fetih savaşlarının başlıca hedefleri olacakları sonu gelmez savaşlarla dolu bir gelecekle karşı karşıya. ABD dünyanın her bölgesinde bitmek bilmeyen savaşlar sürdürdüğü için, askeri ve siyasi yetkililer bir kez daha zorunlu askerlik ihtiyacını ortaya atıyorlar.

10.ABD’deki egemen siyasi çevrelerin hiçbir kesimi ileriye giden bir yol önermiyor. 2008’de, Obama yönetimi, gençliğe özellikle “değişim” sloganı üzerinden seslenmişti. Bununla birlikte, geçtiğimiz üç buçuk yıl, yalnızca, Demokratik Parti’nin -en az Cumhuriyetçi Parti kadar- şirket ve mali sektör seçkinlerinin bir aleti olduğunu göstermiştir. Genç kuşakların devrimci gücü, yalnızca bir bütün olarak işçi sınıfına yönelim dolayımıyla hayata geçirilebilir. Öğrenciler ve gençlik, işçi sınıfının bağımsız çıkarlarını cisimleştiren, dünya ekonomisinin sosyalist dönüşümünü başarıyla gerçekleştirmek için işçi devletlerinin kurulması uğruna mücadele eden bir siyasi programla donatılmalıdır. Üniversite düzeyinin sonuna kadar ücretsiz kamusal eğitim hakkını, öğrenci borçlarının lağvedilmesini ve gençler için iyi ücretli iş garantisini, yalnızca toplumun bütünsel olarak yeniden örgütlenmesi güvence altına alabilir.

11.Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE), toplumdaki asli devrimci gücün işçi sınıfı olduğunda ısrar eder. İşçi sınıfına ve işçi sınıfı gençliğine yönelim, sahte sol siyasete egemen olan ve yüksek okul yerleşkelerinde yaygın olan gerici, öznel, idealist ve usdışıcı siyaset felsefelerine karşı acımasız bir mücadele demektir. Frankfurt Okulu ile bağlantılı teorik eğilimler, post-modernizmin, yeni-anarşizmin ve kimlik politikasının çeşitli biçimleri, Marksizmin ve işçi sınıfının devrimci rolünün inkârından kaynaklanmaktadır. IYSSE’nin inşası, Marksizm uğruna mücadeleyi ve uluslararası sosyalist hareketin bütün devrimci mirasının benimsenmesini gerektirir. IYSSE, bu mücadele dolayımıyla işçi sınıfı gençliğini ve orta sınıfın sosyalizm mücadelesinde işçi sınıfının bakış açısını benimseyen kesimlerinin en iyi unsurlarını kendi bayrağı altında toplayacaktır.

12.Öğrencilerin ve gençliğin işçi sınıfına yönelmesi, yalnızca sosyalist bilince ulaşmak için sistematik bir mücadele dolayımıyla gerçekleşebilir. Genç kuşaklar, sınıf mücadelesinin onlarca yıllık bastırılmışlığının ortasında yetişmiştir. Bu, söz konusu kuşağın 20. yüzyıldaki büyük tarihsel mücadelelerin derslerinin ve uluslararası işçi sınıfının deneyimlerinin; öncelikle de Rus Devriminin öneminin ve Stalinizm’in doğasının özümsenmesi konularında eğitilmesini daha da zorunlu kılmaktadır. Marksizmin ve Dördüncü Enternasyonal’in kuramsal mirasının yeni kuşaklara taşınması gerekiyor.

13.Bu SEP kongresi, gençler arasında bu perspektif uğruna mücadele etmek için, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin ve Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin gençlik hareketi olan Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in inşası çağrısında bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir