2016 Uluslararası 1 Mayıs Çevrimiçi Toplantısı’na çağrı

Dünyanın bütün işçileri, birleşin!

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK), 1 Mayıs Pazar günü, uluslararası işçi sınıfı dayanışmasının tarihsel günü 1 Mayıs’ı kutlamak için uluslararası bir çevrimiçi toplantı düzenleyecek.

1 Mayıs toplantısı, dünyanın dört bir yanındaki işçileri ve gençliği, emperyalist savaşa ve onu ortaya çıkaran kapitalist sisteme karşı ortak bir mücadele temelinde harekete geçmeye çağırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin “terörle mücadele”yi başlatmasından on beş yıl sonra, tüm dünya, sürekli genişleyen bir emperyalist şiddet girdabına sürükleniyor. ABD emperyalizmi tarafından düzenlenen istilalar ve müdahaleler, Afganistan’ı, Irak’ı, Libya’yı ve Suriye’yi yıkıma uğratmış durumda. NATO, Rusya ile savaş hazırlığı doğrultusunda geniş çaplı bir yeniden silahlanma programı yürütüyor. Afrika, ABD’nin ve Avrupa’nın sonu gelmeyen yeni-sömürgeci entrikalarının hedefi. Komşu devletler arasındaki sınır anlaşmazlıkları, Doğu Avrupa’da, Transkafkasya’da, Hint Yarımadası’nda ve Güney Amerika’da gerilimleri ve doğrudan çatışmaları kışkırtıyor. Doğu Asya’da, Obama yönetiminin “Asya’ya dönüş”ü, tüm bölgeyi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin ile karşılıklı cepheleşmesine dahil ediyor.

Savaş yönelimi, demokratik haklara yönelik aralıksız bir saldırıyı ve sağcı, yabancı düşmanı siyasi hareketlerin teşvik edilmesini beraberinde getiriyor. Avrupa’daki burjuva demokrasisinin doğum yeri olan Fransa,  temel anayasal korumaların askıya alınmasıyla birlikte, bir olağanüstü hal altında. Almanya’da ve Avrupa genelinde, Ortadoğu’daki savaşlardan kaçan sığınmacıların gelişi, aşırı milliyetçiliği ve militarizmi yükseltmek için bir bahane olarak kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, bir yarı-faşist, Cumhuriyetçilerin favori başkan adayı olarak ortaya çıkmış durumda ki bu, tüm siyasi sistemin derin bir şekilde hastalıklı durumunun bir ifadesi.

Dünya genelindeki emekçi kitleler arasında, barış yönünde çok güçlü bir arzu söz konusu. Ancak, şimdilik, emperyalist kundakçıların pervasız politikalarına karşı çıkan örgütlü bir uluslararası siyasi hareket bulunmuyor.

III. Dünya Savaşı yönelimi durdurulmalıdır! Savaşa karşı, emekçilerin ve gençliğin geniş kitlelerini kapitalizme ve emperyalizme karşı birleştirecek yeni bir uluslararası hareket inşa edilmelidir. Savaş çılgınlığını üreten kapitalist kriz, aynı zamanda toplumsal devrim için itici güç oluşturmaktadır. Bununla birlikte, dünya çapındaki milyarlarca insanın savaşa, toplumsal eşitsizliğe ve demokratik haklara yönelik saldırıya karşı artan öfkesine ve muhalefetine yeni bir siyasi perspektifin ve programın yol göstermesi gerekmektedir.

Bu Uluslararası 1 Mayıs Çevrimiçi Toplantısı, tüm dünya işçilerini, DEUK’un “Sosyalizm ve Savaşa Karşı Mücadele” başlıklı açıklamasında özetlenen ilkeler temelinde örgütlenmeye çağırıyor:

* Savaşa karşı mücadele, nüfusun bütün ilerici unsurlarını kendi arkasında birleştiren, toplumdaki büyük devrimci güç işçi sınıfı üzerinde yükselmelidir.

* Mali sermayenin diktatörlüğüne ve militarizm ile savaşın temel nedeni olan ekonomik sisteme son verme uğruna mücadele etmeksizin savaşa karşı ciddi bir mücadele söz konusu olamayacağı için, yeni savaş karşıtı hareket, kapitalizm karşıtı ve sosyalist olmak zorundadır.

* Dolayısıyla, yeni savaş karşıtı hareket, zorunlu olarak, kapitalist sınıfın bütün siyasi partilerinden ve örgütlerinden bütünüyle ve tartışmasız biçimde bağımsız ve onlara düşman olmalıdır.

* Yeni savaş karşıtı hareket, her şeyden önce uluslararası olmalı, işçi sınıfının muazzam gücünü emperyalizme karşı birleşik küresel bir mücadelede harekete geçirmelidir. Burjuvazinin sürekli savaşına, işçi sınıfı tarafından, stratejik hedefi ulus-devlet sisteminin ortadan kaldırılması ve bir dünya sosyalist federasyonunun kurulması olan sürekli devrim perspektifi ile yanıt verilmesi gerekmektedir. Bu, küresel kaynakların akılcı ve planlı geliştirilmesini ve bu temelde yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ve insanlık kültürünün yeni doruklara yükseltilmesini mümkün kılacaktır.

Bu harekete önderlik etmek için, siyasi bir önderliğin inşa edilmesi gerekmektedir. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, 2016 Uluslararası 1 Mayıs Çevrimiçi Toplantısı’nı bu nedenle örgütlüyor. 1 Mayıs’ta bize katılın! İşçi sınıfını emperyalist savaşa ve kapitalist sisteme karşı harekete geçirme mücadelesinde yer alın!

International May Day 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir