WikiLeaks’in editörü Julian Assange’ı savunmak için 17 Haziran Sidney gösterisine ve 19 Haziran eylemlerine katılın

Dünya Sosyalist Web Sitesi (WSWS), tüm dünyadaki okurlarını, WikiLeaks’in editörü Julian Assange’ı savunmak ve Ekvador’un Londra büyükelçiliğindeki zorunlu hapsinden derhal serbest bırakılmasını talep etmek için önümüzdeki günlerde düzenlenecek gösterilere ve nöbet eylemlerine katılmaya çağırır.

Amerikan devlet aygıtının ve müttefiklerinin WikiLeaks’e ve Assange’a yönelik yaklaşık sekiz yıllık ortak zulmü, ifade özgürlüğüne, bağımsız ve eleştirel medyaya ve işçi sınıfının tüm demokratik ve sosyal haklarına yönelik küresel saldırının en keskin ifadelerinden biridir.

Julian Assange hiçbir suç işlememiştir. Tersine, WikiLeaks, ifşaatçıların sızdırdığı, ABD hükümeti ile müttefiklerinin ordularıyla, düzen partileriyle ve şirket oligarşileriyle birlikte işledikleri savaş suçlarını, kitlesel gözetlemeyi ve gemi azıya almış caniliğini gözler önüne seren belgeleri yayınlamıştır.

WikiLeaks, bunu yaparak, dünya halklarının önemli kararların alındığı yerlerdeki gerçek durumu bilmemesini sağlamak için devletle işbirliği yapan, aldığı her bilgiyi sansürleyen ya da açıkça propaganda yayını yapan resmi medyanın bütünüyle yozlaşmış karakterini daha fazla teşhir etmiştir.

WikiLeaks, gerçeğin ortaya çıkarılmasına çok büyük bir katkıda bulunmuştur. ABD’nin ve müttefiki hükümetlerin bu kuruluşu susturma ve Assange’ı kişisel olarak ortadan kaldırma kararlılığının arkasında bu yatmaktadır.

Assange’ın karşı karşıya olduğu durum son derece ciddidir. 19 Haziran, Assange’ın İsveç’e iade edilmeye ve onlarca yıllık hapis, hatta idam cezasına yol açabilecek düzmece casusluk suçlamalarıyla karşılaşacağı ABD’ye iade edilme tehlikesine karşı koruma sağlamak için siyasi sığınma hakkı elde ettiği Ekvador büyükelçiliğinde hapsedilmesinin altıncı yıldönümüdür.

Britanya hükümeti, Assange’ın tıbbi tedavi görmek, hatta açık havada egzersiz yapmak için bile küçük büyükelçilik binasından ayrılmasına izin vermeyi reddetmektedir. Assange, altı yıldır doğal güneş ışığından yoksun bırakılmaktadır ve sağlığı ciddi biçimde kötüleşmiştir.

Ona yönelik zulüm, 28 Mart’tan bu yana tırmandırılmış durumda. Ekvador Devlet Başkanı Lenín Moreno’nun hükümeti, Assange’ı korumak için ona siyasi sığınma tanıdığında kabul ettiği yükümlülüğü ihlal ederek, onu, Avustralya’daki ailesi dahil dış dünya ile iletişim kurma araçlarından mahrum bırakmış ve yasal temsilcisi dışında her türlü ziyaretçi hakkını engellemiştir.

Assange’ı fizksel ve psikolojik olarak çökertmek ve dışarıda bekleyen Britanya polisinin eline düşmek üzere büyükelçiliği terk etmeye zorlamak için bilinçli bir girişimde bulunuluyor. Avukatları Britanya mahkemelerinde Trump yönetiminin olası iade talebine karşı uzun bir mücadele verirken, WikiLeaks’in editörü hapsedilecektir.

Tüm dünyada, Assange’ın ve WikiLeaks’in üstlendiği cesur çalışmaya yönelik muazzam bir saygı ve destek var. Dünya Sosyalist Web Sitesi‘nin başlattığı kampanya, demokratik hakların önde gelen ilkeli savunucularının desteğini kazanmış ve dünyanın dört bir yanındaki işçiler ve gençler arasında Assange’ı savunma duyarlılığının derinliğini açığa vurmuştur.

Bu yanıt, hem Assange’ın içinde bulunduğu koşullara hem de onu savunmak için harcanan çabalara neredeyse genel bir sansür uygulayan medyaya rağmen elde edilmiştir Dünya çapında bütün bir eski liberal ve eski solcu örgütler ve bireyler tabakası, kendi egemen sınıflarının emperyalist gündeminin arkasında hizaya girerken, WikiLeaks’e ve Assange’a yönelik önceki destek sözlerinden vazgeçmişlerdir.

Bu ikiyüzlü, sahte sol çevre Assange’dan söz ettiğinde, bunu, ona yönelik her türlü desteğe karşı çıkmak için iftira atmak amacıyla yapıyor. Bu konuda en saçma yalan, Assange’ın, onun tutuklanmasının bir “öncelik” olduğunu ilan etmiş ve WikiLeaks’i “devlet dışı düşman bir istihbarat kurumu” olarak damgalamış olan Başkan Donald Trump’ın bir destekçisi olduğudur.

Kampanyamız, Assange’a ve WikiLeaks’e yönelik zulmün, tüm emekçilerin haklarına yönelik bir saldırı olduğunu açıklamıştır. Bu saldırı, toplumsal eşitsizliğe, adaletsizliğe, şirket sömürüsüne ve ABD ile diğer emperyalist devletlerin militarist politikalarına yönelik muhalefeti susturma amacıyla gelişmekte olan bir devlet baskısı ve sansürü kampanyasının parçasıdır.

Assange’ı desteklemek amacıyla düzenlenen mitingler ve nöbetler, uluslararası işçi sınıfının gücünü, sadece onun özgürlüğünü kazanmak için değil ama egemen sınıfa karşı bir karşı saldırı başlatmak için harekete geçirmek üzere devam eden ve tüm siyaset kurumuna, medyaya, sendikal ve sahte sol çevrelere doğrudan karşı çıkan bir kampanyanın gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır.

Bu etkinliklerin ilki, yarın, 17 Haziran Pazar günü, Avustralya’nın Sidney kentinde, saat 13’te Belediye Sarayı Medyanı’nda gerçekleşecek. Gösterinin çağrısı, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Avustralya şubesi olan Sosyalist Eşitlik Partisi (SEP) tarafından yapıldı.

Sidney gösterisinin başlıca talebi, Avustralya hükümetinin, bir Avustralya yurttaşı olan Assange’ı Trump yönetiminin tehditlerinden korumak için, diplomatik gücünü ve yasal yükümlülüğünü kullanması olacak.

Assange, istemesi durumunda, Amerikan makamlarının onun ABD’ye iade edilmesi yönündeki her türlü talebinin reddedileceğine ilişkin açık bir güvence ile Avustralya’ya dönebilmelidir.

Kasım 2010’da, Başbakan Julia Gillard’ın İşçi Partisi hükümeti, Assange’ı savunma yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddetmişti. Hükümet, bunun yerine, WikiLeaks’e yönelik zulmü tamamen desteklemiş ve onun editörünü kovuşturmak ve hapsetmek için Washington ile birlikte çalışacağını ilan etmişti.

Başbakan Malcolm Turnbull’un önderlik ettiği Caberra’daki mevcut Liberal-Ulusal Koalisyon hükümeti, yalnızca en yoğun siyasi baskı altında müdahale edecektir.

Sidney mitinginde, SEP’in ulusal sekreteri James Cogan ile öğretmen ve öğrenci örgütlerinin temsilcileri ve ünlü gazeteci ve film yapımcısı John Pilger konuşma yapacak. Eylem, SEP’in (Avustralya) Facebook sayfasından tüm dünyadaki izleyicilere canlı yayınlanacak.

19 Haziran Salı günü, Assange’ın Ekvador büyükelçiliğine girmesinin altıncı yıldönümünde, Londra’da ve dünyanın başka kentlerinde onu savunmak için nöbetler düzenlenecek.

Londra’da, Başbakan Theresa May’in Muhafazakar hükümetinin Assange’a yönelik amansız zulmünü sona erdirmesi, kefaletle bağlantılı suçlamaların düşürülmesi ve tutuklanma korkusu olmaksızın Ekvador büyükelçiliğinden ve eğer isterse Britanya’dan ayrılmasına izin verilmesi talepleri yükseltilecek.

Avustralya’nın Melbourne kentindeki 19 Haziran nöbetinde, James Cogan, ünlü WikiLeaks ve Assange savunucuları ile birlikte konuşma yapacak. Yeni Zelanda’da, DEUK ile dayanışma içinde olan Sosyalist Eşitlik Grubu’nun bir temsilcisi, ülkenin başkenti Wellington’daki bir nöbet eyleminde konuşacak.

Dünyanın dört bir yanındaki işçileri ve gençleri, Julian Assange’ı savunan uluslararası eylemleri desteklemeye, tanıtımlarını yapmaya ve onlara katılmaya çağırıyoruz.

16 Haziran 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir