Sovyet İktidarının Kurulması Üzerine Bildiri

Yüz yıl önce bugün, Sovyet İktidarının Kurulması Üzerine Bildiri, Geçici Hükümet’in devrildiğini ve yeni bir hükümetin kurulduğunu ilan etti. Bildiri, 8 Kasım’da (E.T. 26 Ekim) Tüm Rusya İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri tarafından kabul edildi ve Rabochii i soldat’ta (9. sayı) yayınlandı.


İkinci Tüm Rusya Sovyetler Kongresi

İşçilere, Askerlere ve Köylülere Duyuru

7 Kasım 1917
İkinci Tüm Rusya İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri Kongresi açılmıştır. Sovyetlerin ezici çoğunluğu Kongre’de temsil edilmektedir. Köylü Sovyetleri’nden de birkaç delege hazır bulunmaktadır. Uzlaşmacı Merkez Yürütme Komitesi’nin yetkisine son verilmiştir. İşçilerin, askerlerin ve köylülerin ezici çoğunluğunun iradesiyle ve işçilerin ve garnizonun Petrograd’da gerçekleşen muzaffer ayaklanmasıyla desteklenen Kogre, iktidarı kendi ellerine almaktadır.

Sovyetler Kongresi

Geçici Hükümet devrilmiştir. Geçici Hükümet üyelerinin çoğunluğu şimdiden tutuklanmıştır.

Sovyet hükümeti, derhal, tüm uluslara demokratik bir barış ve tüm cephelerde ateşkes teklif edecektir. O, büyük toprak sahiplerinin, monarşinin ve manastırların topraklarının tazminatsız olarak köylü komitelerine aktarılmasını güvenceye alacak; orduda tam demokrasi uygulayarak askerlerin haklarını koruyacak; üretim üzerinde işçi denetimi kuracak; Kurucu Meclis’in belirlenen zamanda toplantıya çağrılmasını sağlayacak; kentlere ekmek ve köylere temel gereksinimlerin sağlanmasını gözetecek; Rusya’da yaşayan tüm uluslar için gerçek kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alacaktır.

Kongre, yerellerdeki tüm iktidarın, gerçek devrimci düzeni güvence altına alacak olan İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri’ne geçeceğini karara bağlar.

Kongre, siperlerdeki askerleri uyanık ve kararlı olmaya çağırır. Sovyetler Kongresi, devrimci ordunun, yeni hükümetin doğrudan tüm halklara teklif edeceği demokratik bir barışı sağlamayı başarana kadar, devrimi emperyalizmin tüm saldırılarına karşı savunabileceğinden emindir. Yeni hükümet, mülk sahibi sınıfların [mülklerine] el koyma ve onları vergilendirme yönünde kararlı bir politika yoluyla devrimci ordunun tüm gereksinimlerini sağlamak ve aynı zamanda asker ailelerinin koşullarını iyileştirmek için elinden geleni yapacaktır.

Kornilovcular (Kerenski, Kaledin ve diğerleri), Petrograd’a karşı birlikler getirmeye çalışıyorlar. Kerenski’nin sahtekarca davrandığını sezen birkaç müfreze, ayaklanan halkın safına geçmiştir.

Askerler! Kerenski’ye ve Kornilovculara aktif bir şekilde direnin! Tetikte olun!

Demiryolu işçileri! Kerenski’nin Petrograd’a karşı gönderdiği tüm askeri birlik trenlerini engelleyin!

Askerler, işçiler ve çalışanlar! Devrimin ve demokratik barışın yazgısı sizin ellerinizde!

Yaşasın devrim!

(Kaynak: V. İ. Lenin, Collected Works [Toplu Eserler] (New York: International Publishers, 1934), Cilt XXVI, syf. 247-248)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir