Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Avustralya) Dördüncü Ulusal Kongre Kararları
Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’i İnşa Edin!

Aşağıdaki metin, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Avustralya) 30 Mart – 2 Nisan 2018 tarihleri arasında Sidney’de düzenlenen Dördüncü Ulusal Kongre’sinde kabul edilen dört karardan sonuncusudur. ABD’deki, Avrupa’daki ve Sri Lanka’daki Sosyalist Eşitlik Partilerinden ve Yeni Zelanda’daki Sosyalist Eşitlik Grubu’ndan delegeler kongreye yönelik kutlama konuşmaları yaptılar. Göreve gelen ulusal komite, James Cogan’ı SEP ulusal sekreterliğine, Cheryl Crisp’i ulusal sekreter yardımcılığına ve Peter Symonds’u Dünya Sosyalist Web Sitesi ulusal editörlüğüne yeniden seçti.

1. Sosyalist Eşitlik Partisi için, DEUK’un gençlik hareketi Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in (IYSSE) inşası, stratejik bir görevdir. Bütün devrimci dönemlerde olduğu gibi, gençlik, coşkusu, enerjisi ve cesaretiyle, gelişen sınıf mücadelelerinin ön safında yer alacaktır. IYSSE’nin görevi, işçi sınıfının devrimci önderliğinin asli bir parçası haline gelecek olan genç işçileri ve öğrencileri kazanmak, eğitmek ve yetiştirmektir.

2. IYSSE, gençliğe, tartışmasız bir biçimde şunu açıklayan tek örgüttür: kapitalist sistem altında, savaştan, çevresel felaketten ve derinleşen toplumsal yoksunluktan başka bir geleceğiniz yok. IYSSE, üniversite kampüslerinde, okullarda ve işçi sınıfı gençliği arasında, uluslararası bir savaş karşıtı hareket inşa etmek ve tüm seviyelerde parasız, yüksek nitelikli eğitim; güvenceli, iyi ücretli istihdam hakkı ve işçi sınıfının bütün toplumsal ve demokratik hakları uğruna siyasi bir mücadele geliştirmek için enerjik bir şekilde müdahale edecektir.

3. IYSSE, yalnızca, şu ya da bu şekilde kar sistemini savunan diğer tüm siyasi eğilimlere karşı sosyalist enternasyonalizm perspektifi uğruna bir mücadeleyle inşa edilecektir. IYSSE’nin, üniversite kampüslerinde kulüpler kurmak için, üniversite yönetimlerinin, öğrenci sendikalarının ve sahte sol örgütlerin, onun varlığını engelleme yönündeki ortak girişimlerine karşı bir dizi mücadele yürütmesi gerekmiştir. IYSSE’nin savaşa karşı ve sosyalizm uğruna siyasi mücadelesi, üniversitelerin militarizm ve savaş merkezlerine dönüştürülmelerine; şirket ve mali sektör seçkinlerinin çıkarlarına tabi kılınmalarına karşı koymaktadır.

4. Bu, en keskin ifadesini Almanya’da bulan, küresel bir sürecin parçasıdır. O ülkede, IYSSE, üniversite kampüslerini Alman emperyalizminin yeniden canlanmasını meşrulaştırmayı amaçlayan savaş yanlısı propagandanın kalelerine dönüştürme girişimlerine yönelik güçlü muhalefeti nedeniyle tekrar tekrar saldırıya uğramıştır. Avustralya’daki IYSSE, genç nesli ve tüm insanlığı yıkıcı bir dünya savaşına sürükleme tehdidi yaratan askeri çatışmalar yönündeki siyasi hazırlıklara karşı sosyalist bir gençlik hareketinin inşasında uluslararası kardeş örgütleriyle işbirliği yapacaktır.

5. IYSSE, işçileri ve gençleri ırkçılığı ve milliyetçiliği yükseltme yoluyla bölme yönündeki her türlü girişime karşı çıkar. IYSSE, siyaset ve medya kurumunun “Çin Komünist Partisi’nin” potansiyel bir “beşinci kolu” olarak cadı avına tabi tuttuğu binlerce Çinli uluslararası öğrenciye yönelik artan iftiralara karşı koyma biçiminde özel bir sorumluluğa sahiptir. Sahte “terörle mücadele”de Müslüman gençliğin şeytanlaştırılmasında olduğu gibi, bu yabancı düşmanı kampanya, savaş yanlısı bir ortam geliştirmeyi ve Avustralya’nın Çin’e karşı ABD önderliğindeki savaş planlarındaki merkezi rolünü meşrulaştırmayı amaçlıyor. IYSSE, aynı şekilde, özellikle ortaya çıkmalarının İşçi Partisi’nin ve şirket yanlısı sendikaların işçi sınıfına ihanetlerinin bir ürünü olduğunu açıklayarak, aşırı sağcı ve faşist eğilimlerin yükselişiyle mücadele edecektir.

6. IYSSE’nin merkezi bir görevi, sahte solun, öğrencilerin ve gençlerin gelişen muhalefet hareketini İşçi Partisi ve Yeşiller gibi kapitalist partilerin bir şekilde “sol”a itilebileceği sahte iddiasının arkasına yönlendirme girişimlerine karşı koymak olacaktır. “Protesto politikası”nın ve İşçi Partisi’nin bir tür “kötünün iyisi” olduğu sahtekarlığının iflası, tekrar tekrar kanıtlanmıştır. Ulusal Öğrenci Sendikası, Sosyalist Alternatif ve Sosyalist İttifak ile birlikte, bu tür çarpıtmaları desteklemeye devam etmektedir. Açgözlü, bencil bir üst orta sınıf tabakanın maddi çıkarlarını temsil eden bu örgütler, eğitime yönelik süregiden saldırıya, toplumsal krizin sayısız ifadesine ve savaş yönelimine karşı öğrencilerin ve işçi sınıfı gençliğinin her türlü bağımsız hareketini bastırmaya çalışmaktadır. Bunun nedeni, bu tür herhangi bir mücadelenin hızla mevcut toplumsal düzene bir tehdit haline gelebilecek olmasıdır. IYSSE, gençleri, karşı karşıya oldukları siyasal, ekonomik ve toplumsal tüm sorunların, zamanını doldurmuş kapitalist kar sisteminden kaynaklandığını ve onun yerini, işçi sınıfının devrimci mücadelesi yoluyla, sadece Avustralya’da değil ama dünya çapında sosyalizmin alması gerektiği kavrayışıyla eğitmek için mücadele edecektir.

7. IYSSE, sahte solun, öğrencileri ve gençleri toplumsal cinsiyet, ırk ve cinsellik temelinde bölmek ve toplumdaki başlıca bölünme olarak sınıfın merkeziliğini reddetmek için kullanılan kimlik politikasını yükseltmesini teşhir etmeyi sürdürecektir. Masumiyet karinesi ve yargı süreci dahil başlıca demokratik haklara saldırmakta olan #MeToo (#BenDe) hareketi, kimlik politikasının sağcı, antidemokratik karakterini vurgulamaktadır.

8. IYSSE, postmodernizme karşı tarihsel gerçek uğruna mücadele edecektir. 1960’ların sonunda eski solcu profesörler ve aydınlar tarafından geliştirilmiş olan postmodernizm, yasaların yön verdiği tarihsel sürece ve işçi sınıfının devrimci rolüne ilişkin bilimsel ve tarihsel Marksist kavrayışa karşı yönelmektedir. Felsefi akıldışıcılığın ve tarihsel çarpıtmanın tüm biçimlerine karşı çıkan IYSSE, işçi sınıfının 20. yüzyıldaki stratejik deneyimlerinin büyük derslerini genç nesile taşımak için mücadele etmektedir. Bu deneyimlerin başında, dünya sosyalist devriminin başlangıcı olan Ekim 1917 Devrimi ve Lev Troçki ile Dördüncü Enternasyonal’in, onun Stalinist, yani ulusalcı yozlaşmasına karşı verdiği mücadele bulunmaktadır.

9. IYSSE, öğrencileri ve gençleri, işçi sınıfına ve onun mücadelelerine yöneltmek için mücadele edecektir. O, işçi sınıfının kapitalizmi ortadan kaldırabilecek ve toplumun sosyalist yeniden örgütlenmesini başlatabilecek tek devrimci toplumsal güç olduğunu açıklayacaktır. IYSSE, her şeyden önce, öğrencileri ve genç işçileri, şimdiden ortaya çıkmaya başlayan sarsıcı sınıf mücadelelerinde DEUK’un sosyalist enternasyonalizm perspektifinin savaşçıları olarak eğitip yetiştirecektir.

21 Nisan 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir