Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Avustralya) Dördüncü Ulusal Kongre Kararları
İnternet Sansürüne Karşı Sosyalist, Savaş Karşıtı ve İlerici Web Sitelerinin Uluslararası Güç Birliği’ni Destekleyin

Aşağıdaki metin, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Avustralya) 30 Mart – 2 Nisan 2018 tarihleri arasında Sidney’de düzenlenen Dördüncü Ulusal Kongre’sinde kabul edilen dört karardan üçüncüsüdür. ABD’deki, Avrupa’daki ve Sri Lanka’daki Sosyalist Eşitlik Partilerinden ve Yeni Zelanda’daki Sosyalist Eşitlik Grubu’ndan delegeler kongreye yönelik kutlama konuşmaları yaptılar. Göreve gelen ulusal komite, James Cogan’ı SEP ulusal sekreterliğine, Cheryl Crisp’i ulusal sekreter yardımcılığına ve Peter Symonds’u Dünya Sosyalist Web Sitesi ulusal editörlüğüne yeniden seçti.

1. Sosyalist Eşitlik Partisi, Dünya Sosyalist Web Sitesi (WSWS) Uluslararası Yayın Kurulu’nun üstlendiği, İnternet Sansürüne Karşı Sosyalist, Savaş Karşıtı ve İlerici Web Sitelerinin Uluslararası Güç Birliği’ni kurma girişimine tam ve aktif desteğini genişletir.

2. ABD hükümetinin Google, Facebook, Twitter ve diğer dev teknoloji şirketleri ile işbirliği, sosyalist, savaş karşıtı ve ilerici web sitelerine yönelik internet erişimini kısıtlamayı hedeflemektedir. Tüm dünyada diğer kapitalist hükümetler, benzer baskıcı önlemler uyguluyorlar. Devletin ordu-istihbarat kurumlarının yoğunlaştırılmış gözetleme operasyonlarıyla birlikte, bu yeni sansür düzeni, ifade özgürlüğüne ve diğer temel demokratik haklara yönelik tehlikeli ve görülmemiş bir küresel tehdit oluşturmaktadır.

3. WSWS, Nisan 2017’den beri, Google’ın, Dünya Sosyalist Web Sitesi’ne ve başka muhalif sitelere yönelik trafiği önemli derecede sınırlamak için arama sonuçlarının arkasındaki algoritmaları manipüle ettiğini gösteriyor. Bunu, Washington’ın, ağ tarafsızlığını ortadan kaldırma yönündeki adımları ve Facebook’un, YouTube’un ve Twitter’ın hem alternatif haber kaynaklarının gönderilerini sansürleme hem de kullanıcılarının eriştiği içeriği denetleyip gözetleme adımları izlemiştir.

4. Dünya Sosyalist Web Sitesi, 23 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan, sosyalist, savaş karşıtı, solcu ve ilerici web sitelerine, örgütlere ve aktivistlere yönelik Açık Mektup’unda, “‘aldatıcı haberler’e ve ‘Rus müdahalesi’ne başvurulması”nı “siyasi kara listeye alma”nın düzmece bahaneleri olarak nitelemişti.

5. Mektup, şunu ilan ediyordu: “Demokratik haklara yönelik tehdit çok kapsamlı ve doğrudandır. 1990’larda internetin gelişmesi, bilgi paylaşımında ve dünya iletişiminde muazzam bir genişleme olanağı yaratmıştı. Ancak bilgiye, yapay zekaya ve iletişim teknolojilerine sahip olan ve onları denetleyen kapitalist devletler ve milyarder oligarklar, patlayan toplumsal eşitsizliğe, artan toplumsal hoşnutsuzluğa ve yükselen uluslararası gerilimlere yanıt olarak, interneti bir devlet gözetleme, diktatörlük, özel kar ve savaş aracına dönüştürüyorlar.”

6. Emperyalist savaşlara, her zaman, siyasi baskı, gözetleme, taciz ve muhaliflerin, özellikle de sosyalistlerin ve yayınlarının bastırılması ve ifade özgürlüğüne yönelik sansür eşlik eder. Bu tür önlemler, artık, Avustralya dahil küresel ölçekte uygulanmaktadır.

7. WSWS, temel demokratik haklara yönelik bu artan tehdide yönelik direnişi örgütleyip koordine etmekte sorumluluk üstlenerek son derece önemli bir tavır almıştır. SEP, WSWS’nin, internet sansürüne ve gözetlemeye karşı geniş bir koalisyon kurmanın temeli olarak özetlediği ilkeleri tümüyle onaylar:

İnternete erişimin bir hak ve herkes için serbest ve eşit ölçüde yararlanılabilir olduğu ilkesinin yol göstericiliğinde, internetin siyasi örgütlenme ve bilginin, kültürün ve çeşitli görüşlerin serbestçe paylaşımı için bir platform olarak korunması.

İnternetin hükümetlerin ve özel şirketlerin denetiminden tam bağımsızlığı konusunda uzlaşmaz ısrar.

Ağ tarafsızlığının ve internete özgür, kontrolsüz ve eşit erişimin koşulsuz savunusu.

Halkın web sitelerini görme imkanını sınırlayıp engelleyen, insan değerlendiricileri de kapsayan arama algoritmalarının ve prosedürlerinin hükümetler ve şiketler tarafından manipüle edilmesinin yasaklanması ve yasadışılaştırılması.

İnternetin ve yapay zeka teknolojilerinin web kullanıcılarını gözetlemek için kullanılmasına uzlaşmaz muhalefet.

Julian Assange ile Edward Snowden’a yönelik zulme son verilmesinin ve onların kişisel özgürlüklerinin bütünüyle geri verilmesinin talep edilmesi.

Özel kar değil en yüksek hizmet kalitesi sağlamak için, internet şirketi tekellerinin uluslararası ölçekte koordine edilen demokratik denetim altında kamu hizmeti kurumlarına dönüştürülmesinin savunulması.

İnternet sansürüne karşı mücadele ve demokratik hakların savunusu, kapitalist hükümetlere ve onların çıkarlarına hizmet eden partilere ve politikacılara çağrı yaparak değil; yalnızca onlara karşı uzlaşmaz şekilde mücadele ederek yürütülebilir. Dahası, bu mücadele, uluslararası kapsamdadır ve ulusal şovenizmin, ırkçılığın ve emperyalist militarizmin tüm biçimlerine ve dışavurumlarına tamamen karşıdır. Bu yüzden, demokratik hakların savunusunu gerçekten üstlenenler, çabalarını, bütün ülkelerin işçi sınıfını harekete geçirmeye yönlendirmelidir.

8. Bu tür bir koalisyonun geniş bir düşünce yelpazesini ve çatışan görüşleri kapsayacağını kabul eden WSWS, “Katılımcı web siteleri ve örgütler kendi bağımsız çalışmalarını sürdürmekte özgür olacaktır.” diye belirterek katılımın tek bir siyasi çizginin kabulünü gerektirmeyeceğini vurgulamıştır.

9. WSWS, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin ilkelerini ve perspektiflerini ve onun Marksist ve sosyalist programını, politikalarını ve çözümlemesini ileri sürmeye devam edecektir. WSWS, güçlü kapitalist devletler ve ulusötesi şirketler tarafından uygulanan internet sansürüne karşı ifade özgürlüğünü ve tüm demokratik hakları savunmanın, uluslararası işçi sınıfının büyük gücünü emperyalist savaşa karşı, kapitalist sisteme son verme ve sosyalist bir toplum kurma mücadelesinde hayata geçirmeyi gerektirdiği kavrayışı uğruna mücadele edecektir.

SEP, hükümetlerin ve şirketlerin internet sansürünü teşhir etme yönündeki bu uluslararası kampanyaya:

İnternet sansürüne karşı mücadele üzerine, işyerlerinde, mahallelerde, üniversitelerde ve okullarda, işçileri, öğrencileri, gençleri ve ilkeli gazetecileri, akademisyenleri, sanatçıları, bilişim uzmanlarını ve Açık Kaynak geliştiricilerini kapsayan toplantılar ve tartışma grupları örgütleyerek;

İfade özgürlüğünü ve temel demokratik hakları savunmaya kararlı diğer örgütler ve bireyler ile yukarıda özetlenen ilkeler temelinde işbirliği arayarak katılacaktır.

21 Nisan 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir