Sosyalist Eşitlik Partisi (ABD) 2016 Kongre Kararları: Sosyalizm Uğruna Mücadele ve Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in Görevleri

Sosyalist Eşitlik Partisi (ABD), Dördüncü Ulusal Kongre’sini, 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Detroit, Michigan’da düzenledi.

Kongre, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin “Sosyalizm ve Savaşa Karşı Mücadele” başlıklı açıklamasını oy birliğiyle onayladı ve “Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Perspektifleri ve Görevleri”, “ABD’deki ve Latin Amerika’daki İşçi Sınıfının Birliği İçin” ve “Sosyalizm Uğruna Mücadele ve Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in Görevleri” başlıklı üç karar aldı.

1. Gençlik, tüm dünyada, bir yoksulluk, toplumsal eşitsizlik ve savaş geleceği ile karşı karşıya. Dünya kapitalist ekonomisinin çöküşüne işaret eden 2008 mali krizi, özellikle gençliği sert biçimde vuran kitlesel yoksulluğu ve işsizliği toplumsal yaşamın kalıcı özellikleri haline getirmiş durumda. Şu anda, dünyadaki 1,8 milyar gencin üçte biri, işsiz, öğrenci değil ya da iş eğitimi programlarının dışında. Üniversite öğrencilerine gelince, hızla yükselen okul ücretleri, tek başına Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam 1,3 trilyon doları bulan rekor seviyelerde öğrenci kredisi borcu yaratmış durumda. II. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki genç kuşak anne-babalarınınkinden daha düşük yaşam standartlarına sahip bir gelecekle karşı karşıya. ABD’de, eğitim fonları sert bir biçimde kesilmiş durumda ve yüzde 10’un üstündeki resmi genç işsizlik oranı ile birlikte, milyonlarca genç iş bulamıyor.

2. Kapitalizmin krizi, dünya genelinde, en keskin ifadesini bütün büyük emperyalist güçlerin (özellikle de ABD’nin) her zamankinden daha pervasız ve tehlikeli askeri maceralara yönelişinde bulan aşırı siyasi istikrarsızlığa itici güç sağlıyor. Savaş yönelimi, küresel olarak bütünleşmiş bir ekonomi ile dünyanın rakip ulus-devletlere bölünmüşlüğü arasındaki temel çelişkiden kaynaklanmaktadır. ABD ve NATO, “Rus saldırganlığı”na karşı koyma bahanesi altında binlerce askeri Rusya’nın batı sınırı boyunca konuşlandırmış durumda. ABD, “Asya’ya dönüş” çerçevesinde, Çin’e yönelik kuşatmasını ve saldırganlığını tırmandırıyor. Kasten ya da yanlışlıkla, küçük bir kaza küresel bir savaşı tetikleyebilir.

3. Milyonlarca işçinin ve gencin 2008 ekonomik krizinden bu yana yaşadıkları, özellikle savaştan, baskıdan ve kemer sıkmadan başka bir şey görmemiş olan gençlik içinde siyasi bir radikalleşmeye yol açıyor. Komünizm karşıtlığının onlarca yıldır bir devlet dini işlevi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde, sosyalizme olan destek artıyor. Son bir kamuoyu araştırması, Amerikan gençliğinin yüzde 43’ünün sosyalizmi desteklediğini söylediğini; buna karşılık, sadece yüzde 32’sinin kapitalizme destek verdiğini gösteriyordu.

4. Artan kapitalizm karşıtı duyarlılık, ilk ve çelişkili yansımasını, Demokratik Parti ön seçimleri sırasında, “milyarder sınıf”a karşı bir “siyasi devrim” gerçekleştireceğini ilan eden, kendisini “demokratik sosyalist” olarak tanımlayan Vermont Senatörü Bernie Sanders’a yönelik destekte buldu. Sanders, ön seçim sürecinde 13 milyon oy aldı ve ezici çoğunlukla gençlik arasında favoriydi.

5. Ancak Sanders’ın Wall Street maşası ve savaş kışkırtıcısı Hillary Clinton’a verdiği açık destek, onun kampanyasının gerçek amacını açıkça ortaya koydu: bu duyarlılığı, egemen seçkinler yararına, yeniden Demokratik Parti’nin güvenli kanallarına akıtmak. Sanders’ın kampanyasının bu aşağılayıcı sonucu, SEP’in ve IYSSE’nin, Vermont senatörünün sosyalist olmak şöyle dursun, siyaset kurumunun denenmiş ve sadık bir savunucusu olduğuna ilişkin uyarılarını doğrulamıştır.

6. Sanders ve Demokratlar, şimdi, Donald Trump’ın faşizan kampanyasının içerdiği tehlikelere gönderme yaparak, işçileri ve gençleri Clinton’ı desteklemeye ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak Trump’ın izleyici kazanma yeteneği, her şeyden önce, Obama yönetiminde yoksullardan zenginlere doğru tarihteki en büyük servet aktarımını yönetmiş olan Demokratlara yönelik yaygın öfkeden ve hayal kırıklığından kaynaklanmaktadır. Clinton, aynı zamanda, kendisinin Amerikan emperyalizminin çıkarlarının daha güvenilir savunucusu olduğu temelinde, orduya ve hoşnutsuz Cumhuriyetçilere sesleniyor.

7. Medya ve Demokratik Parti, Sanders’ın teslimiyeti ile birlikte, cinsel ve ırksal kimlik politikalarını teşvik ederek, onun kampanyasına yönelik desteği harekete geçirmiş olan toplumsal eşitsizlik sorununu örtbas etmeye çabalıyor. Onlar, orta sınıf sahte sol gruplardaki siyasi müttefikleri ile yakın işbirliği içinde, ABD’deki polis cinayetleri salgınını kapitalist devletin işçi sınıfına ve gençliğe yönelik şiddeti olarak değil; aşılmaz ırksal bölünmüşlüğün bir ifadesi olarak sunmaya çalıştılar ve cinsel saldırıların daha sert cezalandırılması yönünde bir kampanya başlattılar.

8. Kimlik politikalarının sınıfsal dayanağı, toplumsal eşitliğe düşman ve işçi sınıfına yönelik bir nefret ve korku ile aşılanmış üst orta sınıfın halinden memnun ve varlıklı tabakalarıdır. Onlar, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim sorunlarından, kendilerinin kariyere ve ayrıcalıklara erişimlerini güvence altına almak için yararlanıyorlar. Kimlik politikaları, her şeyden önce, işçi sınıfının sosyalist ve enternasyonalist temelde siyasi birliğine yapısal olarak karşıttır.

9. Sınıf sorununu örtbas etme girişimine, tarihsel gerçeğe yönelik çok güçlü bir saldırı eşlik ediyor. Tarihsel nesnellik kavramını tümüyle reddeden akıldışıcı bir yöntemle, tarih, egemen seçkinlerin mevcut çıkarlarını karşılayacak şekilde yeniden biçimlendiriliyor. Devrimci bir programın günümüzde işçiler ve gençlik arasındaki çekiciliğinden duyulan korkudan dolayı, Amerikan Devrimi ve İç Savaş, onların ilerici karakterlerini küçümseyen ya da inkar eden ırkçı bir çerçevede, özellikle öfkeli saldırılar için [hedef] seçilmiş durumda. Aynı saldırı, farklı biçimlerde, uluslararası ölçekte sürdürülüyor. Almanya’da, devlet ile yakın bağlara sahip akademisyenler, Alman militarizminin yeniden canlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Nazilerin suçlarını göreceleştirmeye çalıyorlar. Avustralya, militarizmi -özellikle de ülkenin I. Dünya Savaşı’na katılımını- yüceltmeye ve Avustralya emperyalizminin tarihinin herhangi bir eleştirel değerlendirmesini bastırmaya yönelik bir kampanyaya tanık oluyor.

10. Amerika Birleşik Devletleri, gençliğin son derece önemli bir rol oynayacağı devasa toplumsal ayaklanmaların eşiğindedir. Milyonlarca genç insan, eğitimdeki ve sosyal programlardaki kesintilere, öğrenci kredisi borçlarına, işsizliğe, yoksulluğa, polis şiddetine ve artan savaş tehlikesine karşı mücadele etmek için bir yol arıyor.

11. Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (SEP) gençlik hareketi olan Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE), işçi sınıfı gençliği ile lise ve üniversite öğrencilerini gerçek bir sosyalist perspektife kazanmayı amaçlıyor. IYSSE, gençliğin, yüzünü, toplumdaki asli devrimci güç olan işçi sınıfına dönmesi gerektiğinde ısrar etmektedir. İşçi sınıfının siyasi bağımsızlığı, onu gerek Demokratik Parti, gerekse de Yeşil Parti ya da diğer örgütler aracılığıyla burjuva politikasına tabi kılmaya çalışan sahte sola (Uluslararası Sosyalist Örgüt, Sosyalist Alternatif, Wall Street’i İşgal Et’in kalıntıları, çeşitli yeni-anarşist örgütler ve benzeri gruplar) karşı bir mücadeleyi gerektirmektedir.

12. İşçi sınıfına yönelim, burjuva ideolojisine karşı -IYSSE’nin merkezi bir rol oynaması gereken- amansız bir teorik mücadeleyi gerektirmektedir. Bu teorik mücadele, üniversite kampüslerinde özellikle keskin bir biçim ediniyor; çünkü buralar, uzun süredir işçi sınıfı ve Marksizm karşıtı ideolojileri üretme ve yayma merkezleri işlevi görmektedir. IYSSE, sahte sol ve kimlik politikası uygulayıcıları tarafından teşvik edilen, nesnel gerçekliğin olabilirliğini reddeden akıldışıcı ve öznelci (post-modernizm, yeni-anarşizm ve Frankfurt Okulu ile bağlantılı teorik eğilimler dahil) gerici felsefi bakış açılarına karşı çıkar. IYSSE, bu felsefelere karşı, Marksizm ve maddecilik uğruna mücadele eder. IYSSE, işçiler ve gençlik arasında tarihsel bilinç uğruna; her şeyden önce de, Marksizmin ve Stalinist bürokrasiye karşı mücadelesinde kendisini 20. ve 21. yüzyıllarda Marksizmin tek sürdürücüsü olarak kanıtlamış olan Troçkist hareketin tarihi[ni savunma] uğruna mücadele etmektedir.

13. İşçi sınıfının siyasi bağımsızlığı uğruna mücadele, IYSSE’nin üniversite kampüslerindeki teorik mücadelesinden ayrılamaz. Örneğin, Almanya’da, IYSSE’nin Humboldt Üniversitesi’nde Alman militarizmini ve polis devleti önlemlerini meşrulaştıran Alman akademisyenlerin rolünü ideolojik olarak teşhir etme kampanyası, PSG’nin Almanya işçi sınıfı içindeki savaş karşıtı kampanyasında asli bir rol oynamıştır.

14. IYSSE, savaş tehlikesine özellikle dikkat çekmekte ve işçi sınıfına dayanan yeni bir savaş karşıtı hareketin inşası için mücadele etmektedir. Askerlik şubeleri tarafından rahat bırakılmayan ve Rusya ve Çin ile bir askeri çatışma durumunda büyük ihtimalle askere alınacak olan gençler, savaşa karşı mücadelede önemli bir rol oynayacaktır. Yeni savaş karşıtı hareketin yönelimi, her ülkedeki işçilerin ve gençliğin ortak düşmanlarına, her ülkedeki kapitalistlere karşı mücadelede ortak bir program temelinde birliği; yani sosyalist enternasyonalizm olmalıdır. Savaşa karşı mücadele etmeksizin sosyalizm uğruna; sosyalizm uğruna mücadele etmeksizin de savaşa karşı mücadele edilemez.

15. Sosyalist Eşitlik Partisi’nin bu kongresi, işçi sınıfının devrimci önderliğini inşa etme uğruna mücadelede can alıcı bir unsur olarak Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’i inşa etme çağrısında bulunur.

25 Ağustos 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir