Savaşa ve militarizme hayır! NYU’daki siyasi sansüre karşı çıkın! Eşitlik ve sosyalizm için!

Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE), Isaac Oseas’ı, kampüste ve işçi sınıfı içinde sosyalist bir hareket inşa etme mücadelesinin parçası olarak, New York Üniversitesi Öğrenci Senatosu’na aday gösteriyor.

Oseas, Sanat ve Bilim Enstitüsü (GSAS) Yakın Doğu Araştırmaları programında yüksek lisans öğrencisi ve GSAS öğrencilerini öğrenci yönetiminde temsil eden GSAS’ın Öğrenci Senatörü adayı. GSAS seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip öğrenciler, 15 Mayıs’ta, çevrimiçi oy verme platformu için bir bağlantı e-maili alacaklar.

GSAS seçimleri birbirini izleyen ertelemeler ve engellerle ihlal edilmiştir. Oseas, Nisan ayı başında, seçime nasıl katılabileceği hakkında bilgi talep etmiş; bir NYU yöneticisi ona, seçimlerin süresiz olarak ertelendiği bilgisini vermişti. Seçimler, önce, çoğu öğrencinin final sınavlarının olduğu 8-12 Mayıs tarihleri için planlandı, ancak son dakikada ertelendi. Şimdi ise, oylamanın 15-19 Mayıs’ta ya da derslerin sona ermesinden sonraki hafta yapılması planlanıyor.

Bu ertelemeler, IYSSE’nin etkili bir kampanya yürütmesini ve öğrencileri söz konusu siyasi konular hakkında bilgilendirmesini oldukça zorlaştırdı. Bu, NYU Öğrenci Faaliyetleri Kurulu’nun (SAB), IYSSE’nin resmi kulüp başvurusunu defalarca yapay ve anti-demokratik gerekçelerle reddetmesinin ardından yaşanıyor.

Seçimde yalnızca GSAS öğrencileri oy kullanabilecek olsa da, NYU’daki IYSSE, tüm öğrencileri seçim açıklamalarımızı okumaya ve dağıtmaya; IYSSE’ye ve sosyalizm uğruna mücadeleye katılmaya çağırıyor.

Aşağıda, Oseas’ın adaylığını duyurduğu açıklamayı yayınlıyoruz.

***

Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in (IYSSE) bir üyesi olarak, sosyalist bir program temelinde GSAS Öğrenci Senatörü olmak için adaylığımı koyuyorum. Kampanyam, militarizme, savaşa, toplumsal eşitsizliğe ve otoriter rejime karşı bir işçi sınıfı hareketi inşa etme mücadelesinin parçasıdır. Kampanyama verilecek olan destek, mali asalaklığın dünya merkezi olan New York City’de kitlesel bir sosyalist hareketin gelişmesi için bir sıçrama tahtası sağlayacaktır.

NYU’daki öğrencilerin karşı karşıya olduğu –öğrenci borçları, pahalı okul ücretleri, işsizlik, hayat pahalılığı dahil– siyasi sorunlar, NYU gibi “küresel” bir üniversitede bile, kampüs politikasının sınırlı alanı içinde çözüme kavuşturulamaz. Dünyanın üretici güçlerini insan soyunun gıda, su, barınma, tam istihdam, altyapı, sağlık hizmetleri, eğitim ve çevrenin korunması ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirme gücüne sahip olan [toplumsal güç], nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfıdır.

Trump’ın ABD başkanı seçilmesi, Amerikan kapitalizminin siyasi krizinde yeni bir aşamaya işaret etmektedir. Trump milyonlarca işçi sınıfı ailesini mahveden politikaları uygulamaya şimdiden başlamışken, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bir kesimi, eleştirilerini, Suriye’de daha büyük müdahale ve Rusya ile çatışma hazırlıkları talep eden savaş yanlısı bir kampanyaya odaklandırıyorlar.

NYU’daki çoğu öğrenci, göçmenlere ve sığınmacılara yönelik saldırılara ve NYU Yönetim Kurulu’nun Trump yönetimiyle ve Wall Street ile bağlantılarına öfkeli. Ayrıca, öğrenciler, üniversitenin ordu ve istihbarat kurumlarıyla olan ve IYSSE’nin teşhir etmeye çalıştığı sıkı bağlarına da şok olmuş durumdalar.

Ben, öğrencileri, kendi çıkarları için mücadele etmek üzere sosyalist harekete katılmaya ve işçilerin ve gençliğin tüm kesimlerine uzanmaya çağırıyorum. IYSSE’nin talepleri şunlardır:

Savaşa hayır! Yeni bir savaş karşıtı hareket için!

Savaş, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli konudur. ABD’nin başını çektiği çeyrek yüzyıllık bitmek bilmez savaş, büyük, nükleer silahlı güçler arasında doğrudan bir çatışmaya doğru gelişiyor. ABD ile Avrupalı müttefikleri tarafından Ortadoğu’da ya da Doğu Asya’da kışkırtılan bölgesel çatışmalar, yıkıcı sonuçlara sahip bir dünya savaşını zincirlerinden boşaltma tehdidi yaratıyor.

Savaşa karşı mücadeleyi kapitalizme karşı mücadele ile birleştirecek yeni bir savaş karşıtı hareketin inşa edilmesi gerekiyor. Ben, NYU’nun bütün askeri bağlantılarının kamuoyuna açıklanması çağrısında bulunuyorum. New York City genelinde ve ötesinde savaşa karşı kitlesel bir muhalefeti teşvik etme ve örgütleme mücadelesinin parçası olarak, savaşın nedenleri ve sonuçları üzerine kampüste tartışma toplantıları düzenlemek için mücadele edeceğim.

Göçmenlerin haklarını savunun! İşçi sınıfının uluslararası birliği için!

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik saldırısı, New York City’deki birçok NYU öğrencisini ve işçisini etkilemiş durumda. Bu saldırı, hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler tarafından yürütülen onlarca yıllık saldırıyı büyük ölçüde tırmandırıyor.

IYSSE, bütün göçmen öğrencilerin savunulması ve öğrencilerin ve işçilerin göçmen haklarını savunmak üzere ülke genelinde harekete geçmesi çağrısı yapıyor. Seçilmem durumunda, Trump’ın Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının onlara dokunmamasını güvence altına almak üzere, tüm göçmen öğrenciler için göç avukatlarının ücretlerinin okul tarafından ödemesini zorunlu kılmak için mücadele edeceğim. Okul, eski idareciler için teras katını yenilemeye milyonlar harcayacak kadar paraya sahip; dolayısıyla, onun maddi gücü, göçmen öğrencilerin haklarını savunmaya da yetecektir.

İşçiler ve gençler, zamanını doldurmuş ulusal sınır kısıtlamaları olmaksızın, diledikleri yerde yaşayabilmeli, çalışabilmeli ve eğitim görebilmelidir. Bütün ülkelerin işçileri, savaşa, diktatörlüğe, işsizliğe, yoksulluğa ve sömürüye karşı çıkmada ortak bir çıkara sahiptir.

NYU’daki siyasi sansüre karşı çıkın!

IYSSE, belirtilen gereklilikleri her defasında fazlasıyla karşılayarak, tekrar tekrar kulüp başvurusunda bulundu. Yine de, onun başvurusu, devasa öğrenci harçlarından gelen paranın içinde yüzen NYU’nun bunu karşılayamayacağı iddiası dahil, her defasında yapay gerekçelerle reddedildi. SAB, kulüp statüsü için başvuran grupların kabaca yüzde 90’ını reddediyor.

Öğrenci senatosunun ve SAB’ın siyasi bağlantılara sahip üyeleri, kampüste savaşa ve Demokratik Parti’ye karşı çıkan siyasi bir hareketin örgütlenmesini engellemeye çalışıyorlar. IYSSE, kulüp başvurusu sürecinin değiştirilmesini ve üniversitenin tüm gruplara kampüste toplantı ve etkinlik düzenlemek için uygun kaynaklar tahsis etmesini talep ediyor. Kampüsler, siyasi sansür değil, özgür tartışma alanları olmalıdır.

Eşitlik ve sosyalizm için! İşçi sınıfının siyasi bağımsızlığı için!

New York City, dünyadaki en eşitsiz kentlerden biridir. Kente egemen olan Wall Street bankaları ABD’deki tüm siyasi sistemi kontrol etmekte ve ABD’deki ve dünya genelindeki politika üzerinde inanılmaz bir denetim uygulamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, çoğu New York City’de yaşayan 20 bireyin, nüfusun alttaki yarısından daha fazla servete sahip olduğu bir toplumdur. İşçiler azalan ücretler, sağlık hizmetlerinde kesintiler ve artan eğitim ücretleri ile karşı karşıya iken, küçük bir aristokrasinin elinde akıl almaz miktarlarda servet birikmiş durumda.

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, şirketlerin ve bankaların çıkarlarını temsil etmektedir. IYSSE ve Sosyalist Eşitlik Partisi ise, sosyalizm; yani özel kar değil, toplumsal ihtiyaçlar üzerine kurulu bir toplum uğruna mücadele etmek için işçi sınıfının bağımsız bir siyasi hareketini inşa ediyor. Adaylığıma verilecek oy, sosyalist bir geleceğe verilecek bir oydur.

NYU Öğrenci Senatosu için Isaac Oseas’a oy verin!

IYSSE ile bağlantıya geçmek ve ona katılmak için iysse.com adresini ziyaret edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir