Polonyalı sosyalistlere yönelik baskıya karşı çıkın!

WSWS, “Wladza Rad” (“Sovyet İktidarı”) yayın kurulundan, yayının web sitesine, Polonya Komünist Partisi’ne ve Karl Marx’ın doğumunun 200. yıldönümü üzerine kısa süre önce düzenlenen bilimsel bir konferansa yönelik baskıcı eylemleri anlatan aşağıdaki mektubu aldı.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi ve Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yayın kurulu, Polonya’daki gerici Yasa ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinin otoriter eylemlerini mahkum eder. Biz, Polonya’daki solcu ve sosyalist yayınlara ve örgütlere yönelik zulme derhal son verilmesini talep ediyoruz.

***

Polonya’daki gerici hükümet, ülkede ifade özgürlüğünü ve demokratik çoğulculuğu bastırma yönünde yeni adımlar atıyor. Üyeleri komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan, yasal olarak kayıtlı Polonya Komünist Partisi’ne yönelik zulmün ardından, baskılar, komünist web sitesi “Wladza Rad”ın (“Sovyet İktidarı”, www.1917.net.pl) editörlerine uzandı ve polis, birkaç gün sonra, Polonya’nın kuzeybatısında bulunan Szczecin Üniversitesi’nden bilim insanlarının düzenlediği bir Marksist konferansı bastı.

30 Nisan Pazartesi günü, polis, “Wladza Rad”ın editörlerinden birinin dairesine girdi ve dizüstü bilgisayarını, iki sabit diskini ve cep telefonunu aldı. Bu eylem, komünizm propagandasının Polonya’da yasal olmasına rağmen yapıldı ve bu yüzden, tümüyle yasadışıydı. Bu, solcu muhalefete yönelik bir diğer aşırı baskı eylemiydi.

Polonya yasalarına göre, komünizmin tanıtılması yasaldır. Bu gerçeği görmezden gelen savcılık, Wladza Rad editörünü var olmayan bir suçtan suçlamaya çalışıyor. Polonya ceza yasası, yalnızca, “totaliter” ve faşist propagandayı yasaklamakta ancak komünizm propagandasını yasaklamamaktadır. Bu, 2011’de Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla da teyit edilmiştir.

Bu yılın Ocak ayında, içişleri bakanı Bay Brudzinski, Polonya’daki neo-faşist tehdidin varlığını inkar etti ve demokrasiye yönelik sözde bir “neo-komünist” tehdit olduğunu söyleyerek dikkati başka yöne çekmeye çalıştı.

Bunun ardından, polis ve savcılık makamları, Polonya’daki komünistlere ve solcu muhalefete karşı saldırgan bir kampanyaya girişti.

Yasal olarak kayıtlı Komunistyczna Partia Polski (KPP, Polonya Komünist Partisi), sert baskılarla karşılaştı. KPP aktivistleri, talimat yöntemiyle hüküm giydiler ama temyize gittiler ve yargılamaları bu günlerde devam ediyor.

Sosyal demokrat ve saldırgan biçimde komünizm karşıtı Razem (“Birlikte” – kendisini İspanyol Podemos’un Polonyalı versiyonu olarak sunuyor) partisi bile baskılarla karşılaştı. Hükümet yanlısı gençlik örgütlerinin bazı üyeleri, onun “komünizm propagandası” gerekçesiyle yasaklanmasını talep ettiler.

Jean Claude Juncker gibi merkez sağ politikacılar bile Karl Marx’ın tarihteki yerini kabul ederken, Polonya devlet televizyonu, kısa süre önce, “Karl Marx’ın ölüm saçan düşünceleri” üzerine, bilimsel sosyalizmin kurucusundan uydurma alıntılar kullandığı bir bölüm yayınladı ve ONR’nin (“Ulusal Radikal Kamp”, adını 1930’lardaki Musevi karşıtı ve faşist bir öğütten alan aşırı sağcı bir örgüt) neo-faşist gösterileri polis tarafından korunurken, Polonya hükümeti her türlü solcu muhalif faaliyeti cezalandırıyor. Devletin otoriter rejime doğru yönelişi, artık, üniversite özerkliğinin bile ihlalini kapsıyor. Polis, 12 Mayıs Cumartesi günü, üniversite özerkliği yasasını çiğneyerek, Marx’ın doğumunun 200. yıldönümünü kutlayan bilimsel bir konferansı bastı.

Bizler, Polonyalı Komünist web sitesi Wladza Rad’ın yayın kurulu olarak, her zaman, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının koşulsuz savunusunu destekliyoruz. Her türlü insan hakları ihlaline karşı çıkıyoruz. Polonya hükümetinin politikasına karşı uluslararası dayanışma çağrısı yapıyoruz.

Polonya devleti, temel demokrasi ve ifade özgürlüğü kurallarını ihlal ediyor. Gerici hükümetin tek amacı, sermayenin egemenliğinin istikrarını garantiye almak ve işçi sınıfının kapitalist sömürüsü sistemini korumak için, milliyetçi ve burjuva PiS partisi iktidarına yönelik her türlü solcu muhalefeti ortadan kaldırmaktır.

İşçi sınıfı ve Marksist siyasi örgütler için demokratik yasaların savunusu, şu anda kesinlikle gereklidir!

Tüm dünyada, Polonya büyükelçilikleri önünde protestolar örgütleme ve Polonyalı komünistlere yönelik zulme karşı büyükelçilere mektuplar gönderme çağrısı yapıyoruz.

Wladza Rad yayın kurulu / 15 Mayıs 2018

18 Mayıs 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir