Petrograd Sovyeti’nin “1 Nolu Emri”

Petrograd Sovyeti, askerlerin talebiyle, 14 Mart’ta (E.T. 1 Mart 1917), Troçki’nin “Şubat Devrimi’nin tek dikkate değer belgesi” olarak tanımladığı “1 Nolu Emir”i yayınladı.

Petrograd bölge garnizonuna, tüm muhafızlara, piyade, topçu ve donanma askerlerine, acil ve kesin olarak yerine getirilmesi için; Petrograd işçilerine bilgilendirme amacıyla.

İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’nin emirleri aşağıdadır:

1) Tüm bölükler, taburlar, alaylar, topçu cephanelikleri, bataryalar, süvari taburları ve çeşitli askeri hizmet müfrezeleri ile donanma gemilerindekiler: derhal yukarıda adı geçen askeri birliklerin tabanlarından seçilmiş temsilci komitelerini belirleyin.

2) Henüz İşçi Vekilleri Sovyeti’ne temsilcilerini seçmemiş olan tüm askeri birlikler, her bölükten bir temsilci seçecektir. Bu temsilciler, kendilerine verilmiş kimlik belgeleriyle birlikte, 2 Mart saat 10.00’da Devlet Duması binasında hazır bulunacaktır.

3) Her askeri birlik, tüm siyasi faaliyetlerinde, İşçi ve Askeri Vekilleri Sovyeti’ne ve onun komitelerine tabi olacaktır.

4) Devlet Duması Askeri Komisyonu’nun [yani Geçici Hükümet] emirleri, yalnızca, İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’nin emir ve kararlarıyla çelişmemesi durumunda yerine getirilebilir.

5) Tüfek, mitralyöz, zırhlı araç vb. tüm silah kategorileri, bölük ve tabur komitelerinin emri ve kontrolü altında olacak ve hiçbir durumda, talep etseler bile, subaylara verilmeyecektir.

6) Askerler, görevde oldukları sırada ve mesleki yükümlülüklerini yerine getirirken, en katı askeri disipline uymalıdırlar. Ancak görevde olmadıklarında ve siyasi, sivil ve özel yaşamları sırasında, tüm yurttaşların sahip olduğu haklardan hiçbir şekilde mahrum edilemezler.

Görev dışındayken esas duruşa geçme ve selam verme, özellikle kaldırılmıştır.

7) Aynı şekilde, Ekselans, Sayın vb., subay unvanları kaldırılmış; bunların yerine Bay General, Bay Albay vb. geçirilmiştir.

Tüm rütbelerden askerlere kaba muamele ve özellikle, onlara “sen” diye hitap etmek yasaklanmıştır. Bu yasağın herhangi bir şekilde ihlali ve subaylar ile askerler arasında yaşanacak tüm yanlış anlamalar bölük komitelerine bildirilmelidir.

Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir