Lev Troçki’yi Savunurken

Lev Troçki (1879–1940), yirminci yüzyıl siyasi tarihindeki en tartışmalı figürlerden birisidir. Troçki, yaşamı boyunca Sovyetler Birliği’ndeki Stalinist rejimin kirli bir yalan ve suçlama kampanyasının hedefiydi ve bu kampanya sürgündeki devrimci öndere yönelik suikastla sonuçlandı. Troçki’nin öldürülmesinden yetmiş yıl sonra, tarihsel kayıtlara yönelik uzun süredir gözden düşmüş Stalinist çarpıtmalar ve tahrifat, ana akım akademik literatürde yeniden ortaya çıktı. Tanınmış Britanyalı tarihçiler –Profesör Robert Service, Profesör Ian Thatcher ve Profesör Geoffrey Swain– tarafından son dönemde yayımlanan üç Lev Troçki biyografisini derinlemesine çözümleyip kapsamlı bir şekilde çürüttüğü bu eserinde David North, çağdaş akademik tarihçiliğin mevcut durumu hakkında rahatsız edici soruları gündeme getiriyor.

David North’un bu polemik eseri, İngilizce ilk basımından bu yana olağanüstü bir uluslararası etki yarattı. Service’in biyografisine yönelik eleştirisi, saygın American Historical Review ve önde gelen Avrupalı tarihçiler tarafından desteklendi. İlk basımı 2010 yılında yapılan Lev Troçki’yi Savunurken’in Türkçe çevirisi, 2013’te yayımlanan genişletilmiş ikinci basıma dayanıyor. North’un konu üzerine son konferanslarını içeren bu basım, büyük devrimci sosyalist teorisyen ve eylem adamı Troçki’nin yaşamı üzerine günümüzdeki başlıca otorite olarak yazarının ününü pekiştirmiştir.

“North’un Troçkizmi göz önüne alındığında, Service’e karşı abartılı bir yaklaşım sergilemesi ihtimalinden haklı olarak şüphelenebiliriz. Fakat kendisinin kitabı dikkatlice incelendiğinde, Service’e yönelik eleştirisinin, tam da Troçki uzmanı Baruch Knei-Paz’ın belirttiği gibi, ‘detaylı, titiz, iyi savunulmuş ve yıkıcı’ olduğu görülmektedir.”

Bertrand M. Patenaude, The American Historical Review

Trotsky: Downfall of a Revolutionary kitabının yazarı

Satın almak için tıklayın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir