1936 Moskova Duruşmaları Üzerine Kızıl Kitap

1936 Moskova Duruşmaları, SSCB de iktidarı uzun süre önce gasp etmiş olan Stalinist bürokratik kliğin artık Troçkizm olarak tanımlanan Marksist düşünceye ve Bolşeviklere yönelik başlıca komplolarından biriydi. Zinovyev ile Kamenev e ve arkadaşlarına karşı açılan ve Lev Troçki nin gıyabında başlıca sanık olduğu bu bu dava, tam bir sahtekarlık örneğiydi.

Stalinist bürokrasi Bolşevik-Leninistlere karşı 1936 Moskova Duruşmalarındaki komployu düzenlediği sırada, Troçki Norveç te gözaltında tutuluyor; Komintern in partileri ise dünyanın dört bir yanındaki Troçkistlere karşı yoğun bir kampanya sürdürüyordu.

Lev Sedov da, 1936 Moskova Duruşmaları üzerine bu broşürü yazdıktan 16 ay sonra, Şubat 1938 de Stalinist katiller tarafından öldürülecekti. Ancak ne SSCB deki terör ne de GPU nun Sedov u ve çok sayıda önde gelen Marksisti öldürmesi, Stalin in işçi sınıfını Marksist bir önderlikten yoksun bırakma planını başarıya ulaştırabildi.

Troçki önderliğindeki Marksistler, faşizm ile Stalinizmin eş zamanlı terörü altında ve bir dünya savaşının öngününde; yani işçi sınıfının ona en fazla gereksinim duyduğu bir dönemde, Sosyalist Devrimin Dünya Partisi Dördüncü Enternasyonal i kurdular.

Stalin önderliğinde gerçekleştirilen bürokratik karşıdevrim sürecinde önemli bir aşamayı ifade eden 1936 Moskova Duruşmalarına ilişin bu kitapla birlikte, siyasi tarih alanında, boyutu küçük ama içeriği son derece önemli bir yapıtı Türkçeye kazandırdığımızı düşünüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir