Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’e ve sosyalizm mücadelesine katılın!

Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’e (IYSSE) katılmak için, iysse.com adresini ziyaret edin.

Amerika Birleşik Devletleri genelindeki okullar ve üniversiteler, devlet aygıtı içindeki görülmemiş bir siyasi krizin, giderek artan dünya savaşı tehlikesinin, işçi sınıfına ve göçmenlere yönelik tırmanan saldırıların ve işçilerin ve gençlerin yaygın siyasi radikalleşmesinin ortasında açılıyor.

Birçok genç, kapitalizme ve eşitsizliğe karşı çıkmak için bir yol arıyor. Gallup’ın kısa süre önce yaptığı bir anket, rakamları toplamaya başlamasından beri ilk kez, 18-29 yaşlar arası gençlerin yarısından daha azının kapitalizme olumlu bir bakışa sahip olduğunu ortaya koydu. Kapitalizme olumlu bakan gençlerin oranı, sadece sekiz yıl içinde, çarpıcı bir şekilde, yüzde 23 azalmış durumda.

Bilinçteki bu değişimin kaynağını bulmak çok zor değil. 2018 yılında, dünyadaki en “gelişmiş” kapitalist ülkede, işçiler, gençler ve öğrenciler hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kıt kanaat geçinmek için iki ya da üç işte çalışmaya zorlanan genç kuşak, güvencesiz bir iş piyasası ile karşı karşıya. Onlar, toplamda 1,48 trilyon doları bulan rekor düzeyde bir öğrenim borcuna sahipler. Giderek daha çok liseli genç, yüksek eğitim almaktan vazgeçiriliyor ve hızla, ya işgücüne akıtılıyor ya da dünya genelinde ABD emperyalizmi adına savaşlarda ölmek üzere askere alınıyor.

Bugün 18 yaşında olan bir genç, küresel mali çöküş, Obama yönetimindeki ABD’nin öncülük ettiği büyük kapitalist güçlerin bankaları kurtarmak için Wall Street’e trilyonlarca dolar akıtmasıyla, dünya genelinde bir toplumsal sıkıntı dalgasını haber verdiğinde sekiz yaşındaydı. Sonuçta, toplumsal eşitsizlik görülmemiş seviyelere yükseldi.

Bunun sonuçları, hem sosyalizme artan ilgide hem de sınıf mücadelesindeki yükselişte görülüyor. Bu yıl, işçilerin dünya çapında önemli toplumsal hareketleri ile damgalanıyor. Baharda, ABD genelinde binlerce öğretmen, sağlık hizmeti ve düşük ücretler konularında greve gitti ki bu sorunlar, okullar açılırken, hala çözülmemiş durumda. Yine, öğrenciler ve gençler, Washington’da, okullardaki toplu şiddete karşı ama savaşa ve Amerika’daki toplumsal krize yönelik derin düşmanlıkla harekete geçirilen tarihteki en büyük yürüyüşlerden birini örgütlediler.

Sosyalizme giderek artan bir ilgi olsa da, sosyalizmin ne olduğu ve ona nasıl ulaşılabileceği konusunda hala sınırlı bir kavrayış var. Oysa belirleyici mesele budur.

İleriye giden bir yol arayan gençlerin, öncelikle, mevcut siyaset kurumu ve egemen sınıfın iki partisi (Demokratlar ve Cumhuriyetçiler) içinde hiçbir şeyin elde edilemeyeceğini anlaması gerekiyor.

Özellikle gençler arasında, Trump yönetimine devasa bir muhalefet söz konusu. Trump, göreve gelmesinden bu yana, en zengin Amerikalılar için trilyon dolarlık bir vergi muafiyetini, göçmenlere yönelik acımasız bir saldırıyı, 717 milyar dolarlık bir askeri bütçeyi ve kamu eğitimine yönelik saldırıda bir tırmanmayı yönetti. Trump, Amerikan mali oligarşisinde gerici ve canice olan ne varsa kendisinde cisimleştirmektedir.

Bununla birlikte, Demokratik Parti, Wall Street’e ve ordu-istihbarat aygıtına daha az itaatkar değildir. Gerçekte, Demokratlar, Trump yönetimine yönelik muhalefetlerini, onun faşizan politikalarına değil ama Rusya’ya karşı çok “yumuşak” olduğu iddialarına odaklıyorlar. Demokratların, medyanın büyük kısmı tarafından desteklenen Rusya karşıtı kampanyasının amacı, bir yandan Rusya’ya karşı daha saldırgan bir duruşu kabul ettirmek ve diğer yandan, demokratik haklara yönelik saldırıyı meşrulaştırmaktır. Demokratlar, “aldatıcı haberler” ve “Rus müdahalesi” ile mücadele bahanesiyle, sosyal medya şirketlerinin solcu, sosyalist ve savaş karşıtı görüşleri sansürlemesini talep etmekte başı çekiyorlar.

Demokratlar ve medya, gerçekten sosyalist bir işçi ve gençlik hareketinin gelişmesini engelleme çabasıyla, Amerika’nın Demokratik Sosyalistleri (DSA) gibi sahte sosyalist örgütleri, güvenilir, devlet onaylı “sosyalist” alternatifler olarak teşvik ediyorlar. DSA’nın ve onun New York Kongre adayı Alexandria Ocasio-Cortez gibi önde gelen kişiliklerinin rolü, sağcı, kapitalist bir partiye (Demokratlar) “sol” cila sürmektir.

DSA’nın gerçek karakteri, Ocasio-Cortez’in sağcı bir Cumhuriyetçi ve 2003’teki yasadışı Irak istilasının başlıca savunucularından biri olan ölmüş Senatör John McCain’e yaltakçı bir övgüde bulunduğu geçtiğimiz hafta açığa çıktı. Ocasio-Cortez, McCain’in mirası, “insan görgüsüne ve Amerikan hizmetine ilişkin benzersiz bir örnek oluşturmaktadır.” diye ilan etti.

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (SEP) ve Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) öğrenci ve gençlik hareketi olan Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE), tümüyle farklı bir program uğruna mücadele ediyor. DEUK, Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından başlatılan, 1917 Rus Devrimi’nin önderleri Vladimir Lenin ile Lev Troçki’nin uğruna mücadele ettiği ve Sovyetler Birliği’nin Stalin yönetimindeki bürokratik yozlaşmasına karşı Troçki’nin ve Dördüncü Enternasyonal’in önderlik ettiği amansız mücadele yoluyla savunulan devrimci sosyalist hareketin önderliğidir.

IYSSE, öğrencileri ve gençleri, dünyanın sosyalist dönüşümünü gerçekleştirebilecek tek devrimci sınıf olan işçi sınıfına yöneltmek için mücadele ediyor.

Bizler, enternasyonalizm, bütün ülkelerin işçilerinin birleşmesi uğruna; sınırları kaldırmak ve dünyanın siyasi haritasını üretim sürecinin uluslararası karakteri ile uyumlu hale getirmek için mücadele ediyoruz. Hareket noktaları olarak ulus devlet sistemini alan bütün eğilimlere karşı çıkıyoruz. İşçi sınıfı, uluslararası bir sınıftır. İşçilerin tüm dünyada karşı karşıya olduğu sorunlar, uluslararası kapitalist sistemden kaynaklanmaktadır ve bu sorunlara, uluslararası sosyalist bir programla karşılık verilmelidir.

Bizler, üretim araçlarını işçilerin kontrol etmesi için mücadele ediyoruz. Büyük bankalar ve şirketler uluslararası toplumsal denetim altına alınmalı ve özel kar değil ama toplumun gereksinimlerini karşılamak için bizzat işçiler tarafından demokratik olarak yönetilmelidir.

Mali oligarşinin devasa serveti kamulaştırılmalıdır. Nüfusun çok küçük bir kesimi, ezici çoğunluğun sömürüsü üzerinden akıl almaz servetler biriktirmiştir.

Bizler, savaşa ve toplumun askerileştirilmesine karşı mücadele ediyoruz. Amerikan savaş makinesi parçalanmalıdır. Gezegeni yeniden fethetme peşinde koşan ABD emperyalizmi, bu kez nükleer silahlarla yapılacak bir üçüncü dünya savaşı tehdidi yaratıyor. Tüm kapitalist devletlerin militarizme harcadığı devasa meblağlar, eğitimi, sağlık hizmetlerini ve sosyal programları kapsayan yakıcı toplumsal gereksinimleri karşılamak için kullanılmalıdır.

Bizler, demokratik hakların savunusu ve genişletilmesi için mücadele ediyoruz. ABD’nin devasa gözetleme aygıtı dağıtılmalı ve internet sansürü durdurulmalıdır. Edward Snowden’a, Julian Assange’a ve diğer ifşaatçılara ve gazetecilere yönelik cadı avları; hiç bitmeyen polis cinayetleri dalgası ve ABD polis güçlerinin askerileştirilmesi son bulmalıdır.

Bizler, tarihsel gerçek uğruna ve tarihin çarpıtılmasına karşı mücadele ediyoruz. Günümüzde sosyalist bir hareketin gelişmesi, işçilerin ve gençlerin, başta Rus Devrim’den Stalinizme ve sosyal demokrasiye yönelik Troçkist muhalefete kadar sosyalist hareketin gerçek tarihi olmak üzere, 20. yüzyılın temel deneyimlerini ve derslerini kavramasını gerektirmektedir.

İşçi sınıfı, sosyalizme ulaşmak için, egemen sınıfın tüm partilerine karşı, iktidarı almayı ve toplumu toplumsal eşitlik temelinde yeniden örgütlemeyi amaçlayan bir devrimci hareket biçiminde, bağımsız bir siyasi güç olarak örgütlenmelidir. Dünya genelindeki işçiler ve gençler, böyle bir hareketin olmaması durumunda, bir faşist diktatörlük, yoksullaşma ve dünya savaşı geleceği ile karşı karşıyalar.

Gelecek sosyalizmdir ama onun uğruna mücadele edilmesi gerekiyor. Kaybedecek zaman yok.

Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’e (IYSSE) katılmak için, iysse.com adresini ziyaret edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir