Sendikal bürokrasi bu defa da Ontex Fabrikası’nda işbaşında

Toplu sözleşmenin kendilerinden habersiz imzalanmasını [1] protesto etmek ve işyeri temsilcilerinin seçim yoluyla belirlenmesi [2] talebini iletmek için 16 Şubat’ta, üyesi oldukları Selüloz-İş İstanbul Şubesi’ne giden Ontex işçileri işten atılma saldırısıyla karşı karşıya kaldılar. Şubeye gidişin ertesi günü de gece vardiyası çıkışında işten çıkarılan 15 işçi, 17 Şubat sabahı Yenibosna’daki Ontex fabrikası önünde direnişe başladı.

İşçilere yönelik bu planlı saldırı sendika ve patron işbirliğiyle gerçekleştirildi. Sendika şubesine gitmek için hazırlık yapan işçilerin üzerinde zaten bir süredir yoğun bir polis baskısı vardı. İşçiler daha önce fabrikadaki işyeri temsilcisi ve patron tarafından işten atılmakla tehdit edilmişti. Baskılara rağmen, sendika şubesine giden işçiler şube başkanı Aydın Parlakkılıç’a bu durum karşısında sessiz kalmayacaklarını söylemiş, Parlakkılıç ise, işçilere yönelik işten atma saldırısının ilk sinyallerini vermişti.

Fabrikadaki vardiya değişimi saatinde duyurulan işten atma kararının ardından, işçiler kendilerine imzalatılmak istenen kağıtları imzalamayı reddettiler. İşten atıldıklarını fabrika güvenliğinden öğrenen işçilere, işten atılma gerekçeleri “İş yerinde zorla alıkoymak, fabrikanın önünde bildiri dağıtmak, iş gücünü yavaşlatmak, fabrikanın önünde yüksek sesle konuşmak” olarak açıklandı. İşten atılan işçilerle görüşmek için fabrikaya gelen şube başkanı Parlakkılıç, işçilere evlerine gitmelerini ve hukuksal süreci beklemelerini tavsiye etti. Fakat işçiler, sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını söylediler.

Ontex işçileri, aynı bölgede Selüloz-İş’de örgütlü Bento ve Halkalı Kağıt fabrikalarındaki işçilerle de iletişime geçerek, onlara süreci anlattı ve dayanışma çağrısı yaptı. İşçiler direnişin ilk gününde, işten atılmalarının nedenlerini açıklayan bir bildiri kaleme aldılar. Vardiya giriş çıkışlarında bildiri dağıtan işçiler, fabrika önündeki direniş alanına “İşimizi geri istiyoruz / Yaşasın onurlu direnişimiz” pankartını “Helen Harper’e, Can Bebe’ye, Can Ped’e Boykot!” ve “Direne direne kazanacağız!” sloganları eşliğinde astı.

Fabrikada çalışan bir işçi işten atılmalara tepki göstererek birkaç makineyi kapatıp üretimi durdurdu. Arkadaşlarına destek veren işçi, iş durdurma eyleminin ardından fabrikadaki işçilere konuşma yaparak işten atılmaları protesto etti. Fabrika yöneticileri tarafından tehdit edilen işçi, vardiya çıkış saati olan 15.00’e kadar çalıştırıldıktan sonra kendisine işten çıkartıldığı söylendi. Daha sonra işçi kapı önünde bekleyen arkadaşlarının arasına katıldı. Böylece direnişteki toplam işçi sayısı 16’ya yükseldi.

Ontex işçilerinin basın açıklaması: İşimizi Geri İstiyoruz!

Sendikal bürokrasiye ve işten atılmaya karşı direnişe geçen Ontex işçileri, bugün Saraçhane’de bulunan Çalışma Bölge Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaparak sürece ilişkin basını ve kamuoyunu bilgilendirdiler.

Saraçhane Parkı önünde pankart açan işçiler, buradan sloganlarla Çalışma Bölge Müdürlüğü önüne geldi. “İşimizi geri istiyoruz! Direne direne kazanacağız!” / Ontex işçileri” pankartının açıldığı yürüyüşte “Sendikalar göreve işçiler eyleme!”, “İşimizi geri istiyoruz!”, “Yaşasın Ontex direnişimiz!” sloganları atıldı. Alkışlar ve sloganlarla Bölge Müdürlüğü önüne yürüyen işçiler, burada bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra basın açıklamasına geçtiler.

Basın açıklaması öncesinde, işten atılan Ontex işçilerinden Mustafa Bozkurt yaptığı konuşmada süreç hakkında bilgi verdi. Toplu iş sözleşmesi sürecinde nasıl örgütlendiklerini, taleplerini nasıl belirlediklerini, sendikanın kendilerini engellemeye çalışan tutumunu ve patronların yaptığı baskıyı dile getirdi.

Ardından basın açıklamasını Gamze Kayhan okudu. Kayhan, Ontex’de çalışan 16 işçinin işten atıldığını, fabrika içerisinde başlattıkları mücadeleyi artık kapının önünde devam ettirdiklerini ifade etti. İşçiler olarak toplu sözleşme döneminde gerçekleştirdikleri toplantılarla taleplerini belirlediklerini fakat sendikanın çeşitli bahanelerle kendileriyle toplantı yapmaktan kaçındığını belirtti. Ancak işçilerin baskısı sonucunda sendika bünyesinde toplandıklarına dikkat çekti. Kayhan ayrıca, süreç içerisinde sendika ve patron işbirliğinde ikna odaları kurulduğunu ve kendilerine baskı yapıldığını ifade etti.

Toplu sözleşmenin kendi iradeleri dışında imzalandığına dikkat çeken Kayhan, taleplerinin karşılanmadığını ve şimdiye kadar kendilerine verilen sözlerin hiç birinin tutulmadığını belirtti. İşçilerin bunun üzerine 16 Şubat günü sendikanın Aksaray’daki şubesine giderek, hem toplu sözleşme konusunu hem de sendika temsilcilerinin seçim yoluyla belirlenmesi talebini dile getirdiklerini ifade etti. Ertesi gün gece vardiyasının çıkışında işten çıkarıldıklarını söyleyerek, bunun üzerine fabrika önünde direnişe geçtiklerini belirtti. En temel talepleri olan işe iade talepleri karşılanana kadar direnişlerini sürdüreceklerini vurguladı. Kayhan, son olarak emekten yana tüm güçleri direnişe destek vermeye çağırdı.

Basın açıklamasına Tekstil-Sen, Belediye-İş, ESP, ÖDP, Gençlik Muhalefeti, BDSP ve Sosyalizm destek verdi.

Ontex örneğinde de görüldüğü gibi, sendikal bürokrasi engelini aşabilmek için, işçi sınıfının konsey tipinde taban örgütlerini inşa etmesi ne kadar gerekliyse, bir o kadar, Marksist perspektifleri işçilerin arasında yaygınlaştıracak bir öncü partiye de aynı şekilde ihtiyaç var. İşçi sınıfının, taban örgütlülüğünü geliştirip birleşmediği ve öncü bir partiye sahip olmadığı sürece, sendika bürokratlarının ve sendikalist solun sınıf işbirlikçi çizgisiyle, kapitalist sömürüyü ortadan kaldırmak bir yana, sürekli olarak sendika-patron işbirliğiyle yenilgiye uğratılacağını Ontex’te yaşananlar bir kez daha göstermiş oldu.

Direnişteki Ontex işçileri yalnız değildir!

İşten çıkarılan Ontex işçileri işe geri iade edilsin!

Sendika-patron işbirliğine karşı işçi sınıfının birliği!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir