International Viewpoint’ın Ukrayna üzerine açıklamasındaki siyasi aldatmaca

Pablocu Birleşik Sekreterlik’in kalıntılarından oluşan sahte sol örgütlerin açıklamalarını yayımlayan bir web sitesi olan International Viewpoint, 2 Mart günü, Ukrayna’daki gelişmeler üzerine emperyalizm yanlısı bir açıklama yaptı. O, bu açıklamanın “Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) tarafından kabul edilmiş” olduğunu iddia etti.

Bu açıklamanın Uluslararası Komite’ye atfedilmesi, onu yeni-Pablocu örgütlerin sağcı politikalarıyla ortaklaştırarak Troçkizmin saygınlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan siyasi bir provokasyondur. Bu, emperyalist istihbarat çevrelerinde “sahte bayrak” harekatı olarak bilinen şeyin bir örneğidir.

Bu açıklama, DEUK tarafından savunulan sosyalist politikalarla ve Troçkist ilkelerle kesinlikle hiçbir ilişkisi olmayan bir siyasi çizgi geliştirmektedir. Bu gerici açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ve Merkezi Haberalma Örgütü’nün (CIA) rejim değişikliği operasyonlarını meşrulaştırmayı amaçlayan sinik ve aldatıcı argümanlar kullanmaktadır.

DEUK, Dünya Sosyalist Web Sitesi’ni (WSWS) yayımlamaktadır. WSWS okurlarını ve siyasi rehberlik için DEUK’u izleyen herkesi uyarmamız gerekiyor: Uluslararası Komite tarafından yazıldığı ifade edilen ve basılmamış ya da Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde yayımlanmamış olan her türlü açıklama siyasi bir uydurma olarak görülmelidir.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin siyasi tarihi çok iyi bilinmektedir ve baştan sona belgelenmiştir. DEUK, Kasım 1953’te, o zamanlar Michel Pablo ve Ernest Mandel’in önderliğindeki revizyonist Uluslararası Sekreterlik ile yaşanan bölünme sonucunda kuruldu. On yıl sonra, Pablocu Uluslararası Sekreterlik ile ilişkili örgütler, kendilerini Birleşik Sekreterlik olarak yeniden yapılandırdılar.

Bu Pablocu örgüt ile DEUK arasındaki siyasi ayrımlar açık bir şekilde çizilmiştir ve bunlar tarihsel kayıtlarda yer alıyor.

International Viewpoint, Pablocu hareket içindeki çok sayıda siyasi bölünmenin ardından, 2003 başlarında, hiçbir açıklama yapmaksızın, Uluslararası Komite imzası altında açıklamalar yayımlamaya başladı.

Dördüncü Enternasyonal’in devrimci sosyalist ilkeleri üzerine kurulu tek örgütün adını gayrımeşru şekilde kendine maletmenin iki nedeni vardı: Birincisi, Birleşik Sekreterlik’in adı, onlarca yıllık dizginsiz oportünizm eliyler baştan sona itibarsızlaşmıştı. Bu faaliyetlerin çoğu sosyalist politikalara o denli yabancıydı ki, açıkça devlet istihbaratının müdahalesine ilişkin pis kokular yayıyordu. İkincisi, Pablocu örgütün önderleri, Şubat 1998’de Dünya Sosyalist Web Sitesi’ni yayımlamaya başladığından beri etkisi hızla artan Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin saygınlığını ortadan kaldırmak için telaşlıydılar.

Ukrayna üzerine açıklama, Kiev’deki emperyalist destekli darbeyi meşrulaştırmayı amaçlıyordu. Açıklama, Ukrayna muhalefet hareketi içindeki “başlıca örgütlü güçler şimdilik, sağcı ve aşırı sağcı” kabulünde bulunurken, “biz bu hareket içinde bir sol muhalefeti inşa etmeye çalışan toplumsal ve siyasal güçleri destekliyoruz” açıklamasını yapmaktadır.

Açıklama, yeni yönetimin “demokratik, ulusal ve toplumsal konularda ilerici bir programı yok ve bir işçi hareketinden yoksun” olduğu itirafında bulunuyor. Bu açıklamanın yazarlarının dayanışmalarını açıkladıkları ve içinde çalışmayı önerdikleri şey, tam da faşistlerin egemen olduğu bu harekettir.

International Viewpoint’ın siyasi çizgisinin ve kuşkulu faaliyetlerinin Troçkizm’le, Dördüncü Enternasyonal’le ya da sosyalizmle hiçbir ilişkisi yoktur. Onun sahtekarca Uluslararası Komite’nin adını kullanması, işçi sınıfına ve uluslararası sosyalizme yönelik siyasi bir provokasyondur.

3 Mart 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir