İflasa karşı koymak için Detroit bölgesi işçi komitelerini inşa edin

Aşağıdaki karar, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Detroit belediye başkan adayı D’Artagnan Collier’in seçim kampanyası toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı, “İflasa hayır! Detroit’te bankerlerin diktatörlüğüne son!” sloganıyla, 4 Ağustos Pazar günü, Wayne Eyalet Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Detroit bölgesindeki işçi sınıfı, işlere, yaşam standartlarına ve sosyal yardımlara yönelik cepheden bir saldırıyla karşı karşıya. Bankerler, önce acil durum yöneticisinin atanmasıyla, şimdi de iflas başvurusuyla şehrin üzerinde bir diktatörlük kurmuş durumda. Detroit, ABD’nin dört bir yanındaki işçilerin ücretlerinin, emeklilik ve sağlık yardımlarının paramparça edilmesi için bir deneme tahtası haline geldi.

Detroit’teki mali krizin sorumlusu işçiler değil kapitalistlerdir. Detroit’teki işçi sınıfı, yüz yıldan uzun süre boyunca, aralarında büyük otomobil şirketleri General Motors’un, Ford’un ve Chrysler’in de bulunduğu en güçlü Amerikan kuruluşları için yüz milyarlarca dolarlık kar üretmiştir.

Ama şirket-mali sektör seçkinleri, yaklaşık kırk yıldır bir yağma politikası yürütüyorlar. Onlar, fabrikaları kapatılar, yüz binlerce işi yok ettiler ve Detroit ile diğer şehirlerdeki halkı yoksulluğa sürüklediler. Otomobil şirketlerine ve bankalara vergi indirimleri ve sübvansiyonlar sağlanırken ücretler indirildi. Mali oligarşi şehirleri aç bırakarak, sanayiyi söküp götürerek ve tüm ekonomiyi zenginler için devasa bir kumarhaneye çevirerek, midesini tıka basa doldurdu.

İşçiler, büyük şirketlerin Demokratik Parti gibi kuruluşları ya da onları büyük şirketlere satan AFL-CIO ve Birleşik Otomobil İşçileri sendikası gibi örgütler aracılığıyla kendilerini savunamazlar. Detroit işçilerine yönelik saldırı, başta, bankaları ve otomobil patronlarını trilyonlarca dolarla kurtarmış olan ama Detroit’e herhangi bir yardımı reddeden Obama olmak üzere, tüm siyaset kurumunun desteğine sahiptir. Sendikalara gelince, onlar Detroit’te ve ülke genelinde işçilere yönelik her saldırıda işbirliği yapmaktadırlar. Sendikacılar, yalnızca sendika aidatlarından gelen şişkin maaşlarının korunmasını isteyerek, emeklilik maaşlarında ve sağlık yardımlarında yapılacak kesintide yardımcı olmalarına izin vermesi için, bankerlerin adamı [acil durum yöneticisi] Kevyn Orr’a yalvarıyorlar.

Amaca ulaşmak için, yeni bir yol gerekiyor ve bu, kar sistemine karşı bağımsız, kitlesel bir toplumsal ve siyasi mücadele verecek yeni örgütlenmelerin yaratılması demektir.

Bu toplantı, bankerlerin Detroit üzerindeki diktatörlüğüne karşı mücadele etmek; temel toplumsal haklar olan bir iş, doğru dürüst ücret, emeklilik maaşları, sağlık hizmeti, eğitim ve gençlik için bir gelecek hakkını savunmak isteyen tüm çalışanlara ve gençliğe açık olacak bağımsız komiteler inşa etmek için bir araya gelmeyi ve mücadele etmeyi kararlaştırmaktadır.

Biz, altyapı, eğitim, sağlık hizmeti, emeklilik ya da işler için para olmadığı iddiasını reddediyoruz. Bankalara ve şirketlere sınırsız fonlar sağlanmaktadır. Detroit’te, vergi mükelleflerinin yüz milyonlarca doları, hem de kent işçilerinin zaten yetersiz olan emeklilik maaşları yağmalanırken, yeni bir hokey sahası yapması için milyarder Mike İlitch’e veriliyor. İlitch, gayrimenkul spekülatörü Dan Gilbert ve Orr’un hukuk şirketi Jones Day gibi Wall Street hukuk firmaları, Detroit işçi sınıfının yıkımından ve şehir merkezinin zenginlerin çıkarlarına göre yeniden düzenlenmesinden bir servet edinecekler.

İşçilere yönelik benzeri saldırılar tüm ülkede ve dünyanın her yerinde hazırlanıyor. Bu uğurda, hiçbir şeyden kaçınılmayacak: Medicare [yaşlılar için sağlık sigortası], Sosyal Sigorta, çocuk işgücü yasaları, kamu eğitimi gibi, işçilerin yüzyılı aşkın süre içinde mücadeleyle elde ettikleri tüm kazanımlar, yönetici seçkinlerin doymak bilmez açgözlülüğünü tatmin etmek ve kapitalist sistemin başarısızlığının bedelini işçi sınıfına ödetmek için ortadan kaldırılacak.

Detroit işçilerinin bir tavır alması gerekiyor. Artık yeter! Her yerdeki çalışanlar adına, Detroit Muharebesi’ni başlatmalıyız. Dünyanın egemen sınıfları, Detroit’i, toplumsal bir karşı-devrim için model haline getirdiler. Biz, Detroit’in emekçileri, onu karşı saldırı için bir model haline getirmeliyiz.

• Kahrolsun iflas mahkemesi ve acil durum yöneticisi!

• Bütün kesinti, fedakârlık ve ödün taleplerini reddedin!

• Detroit bankerlerin değil, halkın çıkarına yeniden inşa edilsin!

• Her işyerinde, mahallede ve okulda eylem komiteleri seçin!

• Detroit bölgesindeki tüm işçilerin genel grevine zemin hazırlamak için gösteriler ve protestolar örgütleyin!

• Kentin bankerlere, serbest yatırım fonlarına ve milyarder tahvil sahiplerine olan borçlarını reddedin!

• Bankalar ve otomobil şirketleri, kar amacıyla değil ama halkın ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere, işçilerin demokratik kontrolü altında kamulaştırılsın!

• İşsizleri yeniden işe almak ve şehri yeniden inşa etmek için acil bir imar programı başlatılsın!

5 Ağustos 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir