"meta fetişizmi" Etiketli Yazılar

İşçi sınıfı ve kapitalist ekonomi

Karl Marx’ın başyapıtı olan Kapital’in 150 yıl önce yayınlanmasından beri, burjuva ekonomistler, onun kapitalist ekonominin iç işleyişini açığa vuran emek değer teorisini çürütmeye çalıştılar. Bu teori, kapitalist sınıfa (parayı ve üretim araçlarını,...