"manda rejimi" Etiketli Yazılar

Balfour Deklarasyonu’nun 100. yılı (II)

Britanya emperyalizminin Siyonizme desteğine temel oluşturan siyasi görüşlerin bir belirtisi, Winston Churcill’in Sömürge Bakanı olmadan hemen önce, Şubat 1920’de yaptığı açıklamalarda görülebilir. O, Rusya’nın “ulusal Musevileri” diye adlandırdığı b...