"lokavt" Etiketli Yazılar

Rus Devrimi’nde Bu Hafta: 6-12 Mart

Petrograd’da Şubat Devrimi patlak veriyor Petrograd’da Şubat Devrimi’nin patlaması, Rus Marksizminin iki büyük kişiliğini (Vladimir Lenin ve Lev Troçki) sürgünde yakalar. 1900’den beri sürgünde olan Bolşevik Parti’nin lideri Lenin, o sıralar İsviçre,...

Metal işçisi “grev” diyor, peki ya sendikal bürokrasi?

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’yla MESS arasında süren metal grup TİS (toplu iş sözleşmesi) görüşmelerinden grev kararı çıktı. Metal işkolunda en son grev kararı 1990 yılının Aralık ayında alınmıştı. Bu durum metal işkolunda 21 yıl sonra bi...

38 Yıl Sonra 15-16 Haziran’ın Önemi

Tarihte öyle anlar vardır ki saysanız azdır; ama tartıda ağır gelir. 15-16 Haziran 1970’deki işçilerin kitlesel seferberliği de Türkiye işçi sınıfı tarihindeki bu nadir anların en önemlilerindendir. Ancak, bugün baktığımızda sosyalist hareketin...

1963 Kavel Grevi ve Grev Hakkı

2.Dünya Savaşı sonrası uluslararası kapitalist sistem 20.yy’ın ilk yarısında patlak veren krizlerin üstesinden gelecek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyordu. Türk burjuvazisi de tüm güçsüzlüğüne rağmen bu yeni düzene entegre olmanın çabası içindeydi...