"lehman brothers" Etiketli Yazılar

2008 krizi ve tarihin dersleri

Bugün [15 Eylül], Lehman Brothers’ın çöküşünün tetiklediği mali krizin başlamasının sekizinci yıldönümünde, egemen çevreler içinde bile, küresel kapitalist ekonominin kriz öncesi koşullara geri dönmesi yönünde hiçbir olasılık olmadığına ilişkin artan...

Çin’in ekonomik yavaşlamasının küresel önemi

Çin’in, ülke ekonomisinde 2008-2009 küresel mali krizinden bu yana gerçekleşen en yavaş hızda büyümeyi gören en son gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarının önemi, bizzat sayılardan çok, bir bütün olarak küresel ekonomi için ifade ettikleri anlamda yat...

Küresel boyutlarda bir kriz

Dünya Sosyalist Web Sitesi (WSWS), 2015’in başında yayımladığı bir perspektif yazısında, krizlerin sıklığının küresel kapitalist sistemi sarstığı yorumunda bulunmuştu: “Büyük jeopolitik, ekonomik ve toplumsal krizler arası ‘barışçıl’ dönemler, ara ol...

Wall Street çöküşünün yedinci yılı

ABD yatırım bankası Lehman Brothers’ın yedi yıl önce bugün iflas etmesi, küresel kapitalist ekonominin ve mali sistemin derinleşmeye devam eden çöküşüne işaret ediyordu. Lehman’ın batmasından sonraki saatler içinde, bunun basitçe tek bir bankanın baş...

Dünya kapitalist krizi ve dünya savaşı yönelişi

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Avustralya) önderlerinden Nick Beams’in Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından 3 Mayıs’ta düzenlenen Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısında yaptığı konuşmanın metni. Bu 1 Mayıs’ta, ABD yatırım...

Kapitalizm ve küresel zenginerki

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, toplumsal eşitsizlik üzerine, süper zenginler ile toplumun çoğunluğu arasındaki uçurumun küçülmemekle kalmayıp, her zamankinden daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü gösteren bir rapor yayımladı. Güncellenmiş rakamlara...

Deflasyonun ekonomik ve siyasi sonuçları

Aralık ayına kadar olan bir yıl için fiyatlarda yüzde 0,2 düşüş kaydeden Avro Bölgesi’nin deflasyona kayışı, küresel kapitalist ekonominin derinleşen çöküşünün bir diğer ifadesidir. Neredeyse iki yıldır, enflasyon, her ay bir öncekinden daha kötü bir...

Mali çöküş tehlikesi için alarm çanları daha güçlü çalıyor

Küresel mali sistemin ABD Merkez Bankası’ndan (FED) ve diğer merkez bankalarından bankalara ve spekülatörlere neredeyse bedava nakit akışı sonucunda, bir başka felakete doğru yol aldığı konusundaki uyarılar uluslararası düzeyde yükseliyor. Britanya’d...