"komünist enternasyonal" Etiketli Yazılar

75 yıl önce: Stalinist bürokrasi Komintern’i dağıtıyor

22 Mayıs 1943’te, Sovyetler Birliği’nde Josef Stalin’in önderlik ettiği egemen bürokrasi, Komünist Enternasyonal’i (Komintern) resmen dağıttı. Komintern, 1919 yılında, Lenin, Troçki ve Bolşevik hükümet önderliğinde, uluslararası işçi sınıfını kapital...

Lenin, Troçki ve Ekim Devrimi’nin Marksizmi

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin Uluslararası Yayın Kurulu’nun ve Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) başkanı David North’un, 16 Mart’ta Almanya’da, Leipzig Üniversitesi’nde verdiği konferansın metni. David North Leipzig Üniversitesi’nde konuşurken Lei...

DİP’in yeni dip noktası

Devrimci İşçi Partisi (DİP), geçici seçim hükümeti üzerine yaptığı 31 Ağustos tarihli değerlendirme ile birlikte, reform-devrim, burjuva politikası-işçi sınıfı politikası, sınıf işbirlikçiliği-sınıf mücadelesi gibi bütün temel ayrım noktalarında biri...

7 Haziran seçimleri ve sahte-sol

7 Haziran seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala, onlarca sahte sol parti ve çevre, burjuva partilere ve kapitalist sisteme olan bağlılığını bir kez daha ilan etti. Sahte solun, asıl olarak Birleşik Haziran Hareketi adlı oluşum içinde yer alan kimi...

Lenin ve emperyalist savaş

Dördüncü Enternasyonal’in editörlerinin 1942 tarihli önsözünden Gezegenimiz, Lenin’in ölümünün 18. yıldönümünde (Lenin 21 Ocak 1924’te öldü) İkinci Dünya Savaşı’nın girdabına kapılmış durumda. Lenin, birinci dünya kıyımının ortasında, bu ikinci kıyım...

Bütün Devrimci Proleter Örgütlere ve Gruplara Açık Mektup

Bu belge ABD İşçi Partisi’nin yayın organı New Militant’ın 3 Ağustos 1935 tarihli sayısında yayımlandı. Hitler’in, “muazzam” iki işçi sınıfı partisinin -üstelik bunlardan biri SSCB’ye yaslanıyor- en küçük bir direnişiyle karşılaşmaksızın...

Öldürülüşünün 71. yılında Lev Troçki

1917 Ekim Devrimi, tarihteki ilk başarılı proleter devrimdi. 1917’de Rus işçi sınıfı iktidarı ele geçirmiş ve Sovyetler üzerinde yükselen bir işçi devleti kurmuştu. Lev Troçki bu devrimin en önemli mimarlarından biriydi. Troçki, 1917 öncesinde Marksi...