"Kızıl Ordu" Etiketli Yazılar

Auschwitz’ten sağ kurtulan Esther Bejarano ile röportaj

Bundan yetmiş beş yıl önce, 27 Ocak 1945’te, Kızıl Ordu, Alman işgali altındaki Polonya’da bulunan Auschwitz toplama kampını kurtardı. Auschwitz ismi, tarihte insanlığa karşı işlenen en büyük suçlarla eşanlamlı hale geldi. Naziler, 1940-1...

Auschwitz’in kurtuluşunun yetmiş beşinci yılı

Kızıl Ordu’nun 1. Ukrayna Cephesi’ndeki 60. Ordu’suna bağlı birlikler bundan yetmiş beş yıl önce Auschwitz ölüm kampını kurtardıklarında, insanlık tarihindeki en dehşet verici suçların kanıtlarıyla karşılaştılar. Bir Kızıl Ordu aske...

Lev Troçki’nin öldürülmesinin 78. yılı

Lev Troçki, bundan 78 yıl önce, 21 Ağustos 1940’ta, Mexico City’de, Sovyet Stalinist istihbarat örgütü GPU’nun bir ajanı olan Ramon Mercader del Rio’nun bir gün önceki saldırısında aldığı yaralar sonucunda ölmüştü. Rus Devrimi’nin Lenin ile birlikte...

Troçkizm, Stalinizm ve Sahte Sol – III

Metin Çulhaoğlu’na Yanıt Yine de, şu soru yanıtlanmayı bekliyor: Çulhaoğlu, Troçkizm ile komünizm düşmanlığı ve emperyalizmin savunusu arasında Stalinizm karşıtlığı üzerinden bir bağ kurmak için, neden çok daha kolay bir yolu seçmek ve bizzat Troçkis...

Nazilerin Sovyetler Birliği’ni istilasının 75. yılı

Bundan 75 yıl önce, 22 Haziran 1941 sabahı erken saatlerde, Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği’nin önceden ilan edilmemiş kapsamlı bir istilasını ifade eden Barbarossa Harekatı’nı başlatmıştı. Harekat sırasında, Mihver devletlerinin, savaş...

Lev Troçki suikastının yetmiş beşinci yılı

Yetmiş beş yıl önce bugün, 20 Ağustos 1940’ta, Rus Devrimi’nin iki önderinden biri ve Dördüncü Enternasyonal’in kurucusu, Lev Troçki, Stalinist ajan Ramón Mercader’in buz baltasıyla gerçekleştirdiği bir saldırıya uğradı. Saldırı, Troçki’nin son sürgü...