"kavel grevi" Etiketli Yazılar

1963 Kavel Grevi ve Grev Hakkı

2.Dünya Savaşı sonrası uluslararası kapitalist sistem 20.yy’ın ilk yarısında patlak veren krizlerin üstesinden gelecek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyordu. Türk burjuvazisi de tüm güçsüzlüğüne rağmen bu yeni düzene entegre olmanın çabası içindeydi...