"Ekonomi Politikaları Enstitüsü" Etiketli Yazılar

İşçi sınıfının bağımsız bir siyasi mücadelesi için

Snyder’in “çalışma hakkı” yasasına hayır Sosyalist Eşitlik Partisi, Vali Snyder ve Cumhuriyetçiler tarafından eyalet meclisinden alelacele geçirilmekte olan “çalışma hakkı” yasasına karşı çıkmaktadır. Bu yasanın, yanıltıcı adına karşılık, işçilerin i...