"deneme süresi" Etiketli Yazılar

Torba yasa, çorba yasa…

TBMM’ye, 29 Kasım 2010 tarihinde sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ve 3 Aralık...