"CRFI" Etiketli Yazılar

Savas Michael’in “Yeni Dönem”inin ölümü

Savas Michael’in müzmin oportünizmine yönelik bu irdeleme ve teşhir, ilk olarak 11 Ağustos 1989’da basıldı ve Dördüncü Enternasyonal dergisi 16. cilt sayı 3-4’te yayınlandı. Bu yazı, WRP’nin [İşçilerin Devrimci Partisi – Dördüncü Enternasyonal’...