"çin komünist partisi" Etiketli Yazılar

4 Mayıs hareketinin 100. yıldönümünde Çinli işçilere ve gençlere selam

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK), 4 Mayıs Cumartesi günü, 2019 Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’nı düzenledi. Bu, dünya Troçkist hareketi DEUK tarafından düzenlenen altıncı çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’ydı. Toplantıda,...

Şi Cinping’in iktidar gaspı: Çin tipi Bonapartizm

Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimi, devlet başkanlığı makamı için iki dönemlik sınırı kaldırarak, son otuz yıllık kurallardan keskin bir kopuş gerçekleştirdi. Bunun sonucunda, ordu ve devlet aygıtı üzerindeki denetimini pekiştiren ve geçtiğimiz beş...

Çin Devlet Başkanı Şi, kırılgan bir yönetime başkanlık ediyor

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kongresi, geçtiğimiz hafta, 25 üyeli Politbüro’nun ve yedi üyeli Politbüro Daimi Komitesi’nin (PBDK) atanmasını otomatik olarak onaylayan yeni bir merkez komitenin oluşturulmasıyla sona erdi. Bu organların, özellikle de...

Çin’in önderi “güçlü ulus, güçlü ordu” çağrısı yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 19. Kongre’sindeki uzun konuşmasında, tekrar tekrar, önümüzdeki dönemde Çin’in bir “büyük güç” ve “güçlü devlet” olacağını ilan etti. O, bunun, “Çin’in ilgi odağı olmaya doğru gittiğine ta...

Troçkizm, Stalinizm ve Sahte Sol – V

Metin Çulhaoğlu’na Yanıt Çulhaoğlu’nun, kendi Stalinist tarihinin yüklerini atmadan (Stalinizmin tarihsel suçlarını açıkça mahkum etmeden) Troçkizmi karalamaya kalkışması “yavuz hırsız ev sahibini bastırır,” atasözünü anımsatıyor. O, zorunlu olarak s...

Çin’in ekonomik yavaşlamasının küresel önemi

Çin’in, ülke ekonomisinde 2008-2009 küresel mali krizinden bu yana gerçekleşen en yavaş hızda büyümeyi gören en son gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarının önemi, bizzat sayılardan çok, bir bütün olarak küresel ekonomi için ifade ettikleri anlamda yat...

Çin borsasındaki çöküşün önemi

Çin borsasının, hükümetin ve mali yetkililerin durdurmaya yönelik hararetli çabalarına rağmen süregiden düşüşü, hem Çin içinde hem de küresel olarak, büyük ekonomik ve siyasi etkilere sahiptir. Dün [7 Temmuz’da], Çin hisse senetleri, Şanghay Bileşik...