"belediyeler" Etiketli Yazılar

Yerel Yönetimler ve Sendikalar

Kapitalizmin küreselleştiği ve ulusötesi şirketler için sınırların hızla ortadan kalktığı ve her şeyin alınıp satıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye de 1980’lerden itibaren IMF ve Dünya Bankası politikalarının kapsamlı uygulanması ile birlikte bu d...