"asgari ücret" Etiketli Yazılar

Artan gıda fiyatları ve toplumsal patlama korkusu

Türkiye ekonomisi çöküşün eşiğine gelirken, egemen sınıf, artan hayat pahalılığı karşısında büyüyen işçi sınıfı öfkesinin patlamasından korkuyor. 31 Mart yerel seçimlerine giderken, yükselen gıda fiyatları işçi sınıfının ve gittikçe yoksullaşan halk...

İşçiler daha da yoksullaşırken patronlar karlarına kar katıyor

Türkiye’deki ekonomik krizin gerçek boyutunu gizlemeye yönelik yoğun hükümet ve medya kampanyası sürerken, onun nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfı üzerindeki yıkıcı etkisi her geçen gün daha fazla hissediliyor. İktidarın sözcüleri ve med...

Asgari ücret tartışmaları ve sosyalist perspektif

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. Toplantıda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken, toplantıya, Çalışma ve S...

Amerikan kapitalizmi Irma Kasırgası’na neden hazırlanamadı?

Karayipler’deki adaları yıkıma uğratmasının ardından, Pazar günü, Florida Keys’i 210 km/saatlik rüzgarlarla vuran ve deniz seviyesinin altındaki adaları 3 metreye ulaşan fırtına dalgasıyla basan Irma Kasırgası, 4. kategori bir kasırga olarak ABD ana...

Yeni asgari ücret ve işçi sınıfının tarihsel önderlik sorunu

2017 yılı net asgari ücreti, hükümet, işveren örgütleri ve sendikalar arasında haftalar süren görüşmelerin ardından, yüzde 8 artışla, aslında net asgari ücrete dahil olmaması gereken asgari geçim indirimi (AGİ) ile birlikte 1.404 TL olarak belirlendi...

Patronlar asgari ücrete yapılacak zammı işçilere ödetmek istiyor

Asgari ücret konusu, 7 Haziran seçimlerinin propaganda sürecinde burjuva partileri arasında tartışma konusu olmuş; iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), muhalefet partilerini “olmayan kaynaklar” üzerinden hesap yapmakla eleştirmişti. İktidar...

Torba yasa, çorba yasa…

TBMM’ye, 29 Kasım 2010 tarihinde sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ve 3 Aralık...