Beyazıt Meydanı’nda YÖK protesto edildi

Sermayenin üniversitelerdeki en köklü baskı ve kontrol araçlarından biri olan YÖK, kuruluşunun 30. yılında, Beyazıt Meydanı’nda İstanbul merkezli düzenlenen eylemle 2 Kasım günü protesto edildi. Öğrenciler; düşünen ve sorgulayan öğrenci ve akademisyenlere yönelik baskı ve saldırıları, Bologna sürecini, üniversitelerin ticarileştirilmesini ve paralı eğitimi protesto ettiler.

Geniş katılımın sağlandığı eylemde, saat 13.00’de İ.Ü. Laleli Edebiyat Fakültesi önünde toplanılarak “Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim”, “Soruşturmalar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “YÖK Kalkacak, Polis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek”, “Yaşasın Devrim ve Sosyalizm” sloganlarıyla Beyazıt Merkez Kampüs önüne doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş boyunca yol yaklaşık 15 dakika trafiğe kapatıldı. Bu süre zarfında Laleli-Beyazıt hattında bulunan hemen herkese öğrenciler talep ve sloganlarını iletebildiler.

“YÖK Düzenini Yıkacağız, Özgürlük ve Geleceğimizi Kazanacağız” yazılı YÖK Karşıtı Birlik imzalı Kürtçe ve Türkçe iki ayrı ortak pankartla yürüyen öğrenciler aynı zamanda kendi siyasi örgütlerinin bayrak ve flamalarını da taşıdılar. Öğrenciler taşıdıkları dövizlerde üniversitelere yönelik taleplerini vurguladılar.

Saat 13:30 civarı, Merkez Kampüs’ten de aynı pankartla çıkan öğrenciler, Beyazıt Meydanı’nda, Laleli’den gelen öğrencilerle biraraya geldi. Sloganların ardından ortak basın metni [1] okundu.

Basın metninde sermayenin üniversitelere yönelik saldırılarının yanı sıra aynı zamanda Bologna süreci kapsamında uygulanan yeni liberal politikalarla üniversite kapılarının işçi-emekçi çocuklarına kapatıldığını ifade eden öğrenciler, Kürt halkına dayatılan imha politikalarına, doğayı talan eden sermayenin HES projelerine ve kardeş halkları hedef alan füze kalkanlarına karşı mücadele çağrısı yaptılar.

Açıklamanın devamında, Van’da öldürenin deprem değil kapitalizm olduğu vurgulayan öğrenciler, ardından sermayenin kıdem tazminatı hakkını gasp ettiğini ifade ettiler. Ayrıca Yunanistan’dan Fransa’ya, İngiltere’den, Şili’ye, İtalya’ya tüm dünyada gerçekleşen kitlesel eylemlerin ve mücadelelerin egemenlerin korkularını büyüttüğüne değinildi.

YÖK’ün kaldırılmasının, daha doğrusu sermayenin yeni ihtiyaçlarına uygun bir merkezi mekanizmanın kurulmasının gündemde olduğu şu günlerde, bunun ne anlama geldiğini bildiklerini söyleyen öğrenciler, “YÖK’ü ve YÖK düzenini gerçekten kaldırıp, eşit, parasız, bilimsel ve anadilde eğitim hakkını elde etmek, üniversite kapılarının emekçi çocuklarına açılmasını sağlamak ancak bizlerin işçi sınıfı ve emekçilerle birlikte vereceği mücadele ile kazanılacaktır” diyerek basın açıklamasını sonlandırdılar.

Açıklamanın ardından, BEDAŞ işçilerinin eylemine çağrı yapılırken, direnişe başlayan ÇEL-MER işçileriyle de dayanışma çağrısı yapıldı.

Grup Emeğe Ezgi ve Grup Adalılar’da eylemde müzik dinletisi verdiler.

Devrimci Gençlik, DÖB, Ekim Gençliği, Gençlik Cephesi, İşçi Cephesi, Kaldıraç, ÖEP, PDG, SDH, Sosyalist Dayanışma Gençliği, Sosyalizm Gençliği, TÜM-İGD ve YDG’nin, YÖK Karşıtı Birlik ortak imza altında gerçekleştirdiği eyleme DYG ve KÖZ destek verdi.

Sosyalizm Gençliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir